ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Досвід застосування препарату Кардилол у лікуванні серцево-судинних захворювань

Антигіпертензивний та антиангінальний ефекти оцінювалися при хронічному прийомі. Хронічний тест містив у собі 2 фази.Фаза I — період титрування дози досліджуваного препарату (8 тижнів). Титрування здійснювалося з інтервалом 2 тижні, за винятком першої зміни дози, що відбувалася через 1 тиждень. Стартова доза препарату склала 12,5 мг/добу. За відсутності ефекту, що визначалося як зниження діастолічного артеріального тиску (ДАТ) менше 90 мм рт. ст. чи більше 10 мм рт. ст. від початкового АТ, доза збільшувалася вдвічі. Середня доза склала 50 мг на добу для хворих з ГХ (25 мг двічі на день) і 75 мг на добу для хворих з ГХ та ІХС (50 мг вранці о 8.00 та 25 мг ввечері о 20.00). Максимальна добова доза склала 75 мг/добу для хворих з ГХ та 100 мг/добу для хворих з ГХ та ІХС. Протягом II фази (з 8-го по 12-й тиждень) пацієнти одержували дозу препарату, підібрану в ході першої фази. Контроль АТ та ЧСС здійснювався кожні 2 тижні. На початку і по закінченні дослідження проводилася ЕхоКГ, загальний і біохімічний аналізи крові.

При аналізі антигіпертензивної дії препарату (табл. 1) протягом 12 тижнів дослідження визначено достовірне (Р < 0,01) зниження ЧСС та достовірна (Р < 0,01) гіпотензивна дія щодо САТ та ДАТ. Терапія кардилолом сприяла зниженню основних середніх показників добового моніторування. Середньодобове зниження для САТ і ДАТ склало 25,7 % і 25,9 % відповідно.Привертає увагу позитивний вплив препарату кардилол на добовий профіль АТ у хворих з ГХ. Так, у 30 % хворих, в добовому профілі АТ яких на початку дослідження було відсутнє достатнє зниження рівнів АТ у нічні години (тип кривої \"non-dipper\"), після 12 тижнів прийому препарату кардилол добовий профіль АТ був позитивно скоригований, тобто набув вигляду \"dipper\".У хворих з ІХС на фоні прийому кардилолу відмічено зменшення на 85 % нападів стенокардії напруги і на 90 % — зменшення потреби в нітрогліцерині. Лише у одного хворого виникла потреба в призначенні прийому пролонгованих нітратів перед очікуваним навантаженням. За результатами добового ЕКГ-моніторування за Холтером зареєстровано достовірне зниження (Р < 0,01) сумарного показника як больових, так і безбольових епізодів ішемії.За результатами біохімічних досліджень не відмічено суттєвого впливу на рівні глюкози та зареєстрована тенденція до зниження рівнів тригліцеридів та ЛПНЩ і підвищення рівнів ЛПВЩ, що зумовило тенденцію до зниження коефіцієнту атерогенності.Таким чином, результати хронічного тесту свідчать про достатню антигіпертензивну та антиангінальну активність кардилолу. При оцінці очікуваних небажаних побічних реакцій вони відзначені у 16,7 % хворих у групі кардилолу. Усі реакції добре відомі: зниження АТ, слабкість, поява задишки при значному навантаженні. Слід зазначити відсутність негативного впливу кардилолу на внутрішньопередсердну та атріовентрикулярну провідність (за даними ЕКГ), відсутність негативного впливу на показники внутрішньосерцевої гемодинаміки за даними ЕхоКГ, а також відсутність випадків ортостатичної гіпотензії при поступовому титруванні дози.

Досвід застосування препарату Кардилол у лікуванні серцево-судинних захворювань

Висновки

У ході дослідження була продемонстрована антигіпертензивна та антиангінальна ефективність неселективного b-блокатора і селективного блокатора постсинаптичних a1-рецепторів карведилолу під торговою назвою \"Кардилол\" у хворих з гіпертонічною хворобою та ішемічною хворобою серця.

Рекомендована доза препарату кардилол для хворих з артеріальною гіпертензією становить 25 мг два рази на добу (максимальна доза — 75 мг на добу), для хворих з гіпертонічною хворобою у поєднанні з ішемічною хворобою серця — 50 мг два рази на добу (максимальна доза — 100 мг на добу). Препарат кардилол, виробництва \"Дженом Біотек\" (Індія) метаболічно нейтральний щодо впливу на метаболізм глюкози та має позитивний вплив на ліпідний профіль хворих, що опосередковує його антитерогенну дію.

Література

[1] Аронов Д. М. Роль b-адреноблокаторов в лечении стабильной стенокардии// Русский мед. журнал. — 2000. — № 2. — С. 71-77.

[2] Лечение стабильной стенокардии. Рекомендации специальной комиссии Европейского Общества Кардиологов// Русский мед. журнал. — 1998. — № 1. — С. 328.

[3] Марцевич С. Ю. Бета-адреноблокаторы: современные подходы к применению// Тер. архив. — 2002. — № 1. — С. 67-70.

[4] Марцевич С. Ю., Коняхина И. П., Алимова Е. В. и др. Сравнение эффективности карведилола и атенолола у больных стабильной стенокардией напряжения//Тер. архив. — 2001. — № 1. — С. 38-41.

[5] ACC/AHA/ACPASIM guidelines for the management of patients with chronic stable angina (Gibbons R. J., Chatteerjee K., Daley J.)// J. Am. Coll. Cardiol. — 1999. — V. 33. — Р. 2092-2197.

[6] Franciosa J. A. Beta-adrenoblocking agents: past, present and future perspectives// Coron Art Disees. — 1999. — V. 10. — Р. 369-376.