ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Доказова медицина як інструмент формування сучасних стандартів фармакотерапії хронічної серцевої недостатності

Наприкінці 90-х р. в США за допомогою генно-інженерної технології був створений конкурентний антагоніст рецепторів TNFa — етанерсепт. У 2001 р. обнародувані вельми обнадійливі результати його клінічного випробування у 47 хворих з ХСН та систолічною дисфункцією ЛШ. В тім, коли етанерсепт був випробуваний у великому (більше 2000 хворих) багатоцентровому дослідженні RENEWAL (2002), не тільки не виявили його позитивного впливу на смертність та клінічне прогресування ХСН, а й відмітили зростання ризику смерті на 10% після 6 місяців лікування. Подібна доля спіткала й найновітніший засіб — моноклональні антитіла до TNFa (інфліксімаб), на фоні прийому якого впродовж 28 тижнів спостерігали на 31% більше випадків госпіталізації у зв\'язку з прогресуванням ХСН (дослідження АТТАСН, 2003).Неефективність антагоністів TNFa при ХСН, як і у випадках з антагоністами ендотеліну-1 та омапатрилатом, поки не знайшла прийнятного пояснення. У даному випадку також важко переоцінити значення багатоцентрових плацебо-контрольованих рандомізованих досліджень, які не дозволили вивести на ринок дорогі, але, як з\'ясувалося, неефективні й не зовсім безпечні засоби.

У світлі вищенаведеного сучасна система т. з. доказової медицини має сприйматися як своєрідний глобальний \"фільтр\", запроваджений клінічною медициною на шляху ініційованого фармацевтичною ін-дустрією потоку нових молекул з теоретичним лікувальним потенціалом. Функціонування такої системи дозволяє формувати сучасні стандарти лікування, зокрема ХСН, на основі відбору найбільш ефективних і водночас безпечних засобів.

Література

1. Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure. Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure, European Society of Cardiology : W. J. Remme and K. Swedberg (Co-Chairmen). // Europ. Heart. J.—2001.—v. 22.—P. 1527—1560.

2. ACC / AHA Guidelines for the Evaluation and Management of Chronic Heart Failure in the Adult. A report of the American College of Cardiology / American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 2001, by the American College of Cardiology and the American Heart Association, inc.—55 p.

3. Класифікація хронічної серцевої недостатності. Рекомендації з лікування хронічної серцевої недостатності / Робоча група Українського наукового товариства кардіологів.—Київ, Четверта хвиля, 2002.—20 с.

4. Sackett D. I., Richardson W . S., Rosenberg W., Haynes R. B.. Evidence-based medicine. Chirchill Livingstone, 1997.—250.

5. Клинические испытания лекарств / Под ред. В. И. Мальцева, Т. К. Ефимцевой, Ю. Б. Белоусова, В. Н. Коваленко.— Киев:— МОРИОН,—2002.—352 с.

6. Воронков Л. Г. Патогенез и клиническая диагностика хронической сердечной недостаточности // Doctor.—2001.—№ 4.—C. 12—17.