ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Андрогенетична алопеція

У деяких осіб зі спадковою схильністю перші ознаки облисіння можуть з\'явитися передчасно, у віці 20–25 років. Облисіння, що розвивається в молодому віці (до 35 років) раніше називали передчасним (alopecia prematura). В останні роки термін \"андрогенетична алопеція\" посів місце попереднього поняття \"лисина\". За сучасним визначенням, андрогенетична алопеція — це прогресуюче облисіння в осіб зі спадковою схильністю, спричинене дією андрогенів на волосяний фолікул [8]. Дане захворювання генетично зумовлене аутосомно-домінантним геном з різною пенетрантністю, хоча не виключений і полігенний тип наслідування. Генетично передається не випадіння волосся як таке, а підвищена чутливість волосяних фолікулів лобно-тім\'яної зони до чоловічих статевих гормонів, і дія генів проходить лише під їх впливом. При цьому підвищення їх рівня в крові не є обов\'язковим. У чоловіків андрогени синтезуються в сім\'яниках, зокрема клітинами Лейдіга, під впливом лютеїнізуючого гормону. Джерелом утворення чоловічих статевих гормонів є акумульований цими клітинами ефір холестерину. З андрогенів у найбільшій кількості сім\'яники секретують тестостерон, потім андростендіон, дигідроепіандростерон. Утворення естрадіолу в організмі чоловіків проходить у тканинах-мішенях (підшкірно-жирова клітковина) в результаті реакції ароматизації під впливом фолікулін-стимулюючого гормону — ароматази. Дослідження показали, що рівень цього ферменту у жінок в декілька разів вищий, ніж у чоловіків. Мабуть, цим пояснюється той факт, що у жінок відбувається не таке інтенсивне і не таке повне випадіння волосся в лобно-тім\'яних ділянках.

Раніше вважалося, що передчасне випадіння волосся у чоловіків зумовлене підвищеним вмістом циркулюючого тестостерону в сироватці крові. Однак наукові дослідження останніх років продемонстрували, що рівень тестостерону у чоловіків, які страждають на андрогенетичну алопецію різного ступеня вираженості, практично не перевищує вікові норми. Доведено, що головне місце у розвитку даної патології волосся у чоловіків належить активності цього гормону та його взаємодії з рецепторним апаратом волосяної цибулини. Переважна частина (понад 98 %) тестостерону, що надходить у кров, зв\'язується зі специфічним білком — тестостеронестрадіолзв\'язуючим глобуліном. У зв\'язаному стані тестостерон втрачає свою активність і продовжує циркулювати в периферичній крові, метаболізується в печінці і виводиться нирками. Продукція цього білка контролюється самими стероїдами, при цьому важливу роль відіграють не абсолютні показники чоловічих та жіночих гормонів, а коефіцієнт їх співвідношення. Естрогени підвищують продукцію даного білка, андрогени — пригнічують її. Встановлено, що печінка є головним, якщо не єдиним місцем синтезу тестостеронестрадіолзв\'язуючого глобуліна. Ці дані дозволяють розглядати печінку як важливий модулятор цілої низки системних ефектів статевих стероїдів.

Біологічна дія статевих стероїдів у тканинах-мішенях (сальні залози, волосяний фолікул) пов\'язана як з рівнем гормонів у сироватці крові, так і з наявністю в цих органах специфічних рецепторів. У регуляції синтезу рецепторів статевих стероїдів активна роль належить самим гормонам. Тому зміни вмісту гормонів в крові призводять до порушення продукції рецепторів. Андрогенчутливі елементи містяться в волосяних фолікулах, сальних залозах, епідермісі, дермі, потових залозах. Як правило, 85 % волосся знаходиться в фазі анагена, а 15 % — у фазі телогена. Алопеція є результатом дисбаланса між фазами циклу [2, 5].

Таким чином, андрогенетична алопеція визначається як індуковане андрогенами облисіння центрально-тім\'яної ділянки волосистої частини голови у генетично схильних осіб у період між пубертатом та старістю. Андрогенетична алопеція належить до аутосомно-домінантних розладів з варіабельною пенетрантністю рівною мірою як у чоловіків, так і у жінок. Розвиток андрогенетичної алопеції можна припускати у третини осіб з обтяженою спадковістю, незалежно від статі. Прогресуюче порідіння волосся призводить до поступової мініатюризації волосяного фолікула та скорочення фази анагена. Діагноз андрогенетичної алопеції базується на клінічній картині та наявному сімейному анамнезі.

Дигідротестостерон, що утворюється в кератиноцитах волосяного фолікула з тестостерону, під впливом ферменту 5-a-редуктази в тканинах-мішенях активує сальні залози, але пригнічує метаболізм у волосяних фолікулах. 5-a-редуктаза більш активна в анагеновій фазі, ніж у телогеновій. На сьогодні доведена наявність двох ізоформ даного ферменту, що кодуються різними генами. Перший тип ферменту являє собою так званий \"шкірний тип\". Він виявлений в епідермальних та фолікулярних кератиноцитах, себоцитах, а також у печінці. Другий тип ферменту розташований головним чином у сім\'яних пухирцях, епідідімусі та передміхуровій залозі, а також у внутрішній піхві волосяного фолікула. Дигідротестостерон діє на фазу роста волоса (анаген) таким чином, що волос передчасно входить у фазу спокою (телоген). У волосяних цибулинах міститься ще один фермент — ароматаза, яка є антагоністом 5-a-редуктази. У жінок в фолікулах фронтальної зони волосистої частини голови вміст ароматази в кілька разів більший, ніж у чоловіків. Цим пояснюється дифузний і менш виражений характер андрогенетичної алопеції у жінок. Раніше випадіння волосся у жінок по типу чоловічої лисини спостерігалося надзвичайно рідко. Проте за останні роки серед жінок відзначається різке збільшення захворювань на алопецію, що має перебіг та клініку за чоловічим типом. Питома вага цього виду алопеції складає 90 % від усіх випадків облисіння у жінок. На сьогодні визначена диференціальна діагностика хронічної телогенової алопеції та жіночого андрогенетичного облисіння.

У чоловіків андрогенетична алопеція, як правило, починається зі зміни нормальної межі волосяного покриву на голові й утворення М-подібної межі, що супроводжується збільшенням області випадіння волосся на тімені. Цей тип був описаний I. Hamilton, який класифікував його на підставі облисіння лобно-тім\'яної та лобної областей волосистої частини голови. За класифікацією I. Hamilton виділяють 5 стадій захворювання: I стадія — випадіння волосся вздовж передньої межі оволосіння; II стадія — утворення бічних залисин на чолі і порідіння волосся на тімені; III, IV, V стадії — прогресуюче випадіння волосся на чолі і тімені зі злиттям осередків облисіння, яке закінчується повним симетричним облисінням лобно-тім\'яної області.