ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Вплив препарату Магне-В6 на функціональний стан міокарда та центральну гемодинаміку у хворих з поліорганною патологією

Висновки

Використання препарату Магне-В6 (Sanofi-Sinthelabo, Франція) у хворих при поєднаному перебігу коронарогенних та некоронарогенних захворювань серцево-судинної системи з хронічним некалькульозним холециститом поліпшує метаболічні процеси шляхом оптимізації природних реакцій на різних рівнях нервово-гуморальної регуляції.

Застосування препарату Магне-В6 як засобу базисної терапії у хворих на НЦД із супутнім ХНХ покращує функціональний стан та скоротливу функцію міокарда, збільшує міокардіальний та коронарний резерви серця, нормалізує геометрію лівого шлуночка, що дозволяє попередити прогресування захворювання, сприяє його зворотній регресії, також позитивно впливає на клінічний перебіг ХНХ, зменшуючи больовий та диспептичний синдроми.У хворих на ІХС із супутнім ХНХ призначення препарату Магне-В6 впливає позитивно на стабілізацію гемодинамічних показників серцево-судинної системи, покращує клінічний перебіг ХНХ та може використовуватися в комплексному лікуванні та як засіб вторинної профілактики.

Література

[1] Амосова К. М., Ткаченко Л. О., Мільков М. О. Толерантність до фізичного навантаження та її гемодинамічне забезпечення в найближчий та віддалений період після дифтерійного міокардиту// Буковинський медичний вісник. – 2000. – Т. 4, № 3. – С. 11–17.

[2] Аронов Д. М., Лупанов В. П., Рогоза А. Н. Функциональные пробы в кардиологии// Кардиология. – 1996. – № 7. – С. 77–82.

[3] Візир А. Д., Крайдашина О. В., Березін О. Є. Засоби метаболічної корекції енергетичного обміну міокарда при лікуванні хворих на ішемічну хворобу серця// Лікарська справа. – 2000. – № 2. – С. 26–29.

[4] Грачов А. В., Ниязова Г. У., Мостовщиков С. Б. Масса миокарда левого желудочка, его функциональное состояние и диастолическая функция сердца у больных артериальной гипертонией при различных эхокардиографических типах геометрии левого желудочка сердца// Кардіологія. – 2000. – Т. 40, № 3. – С. 31–37.

[5] Замостьянов М. В. Магне-В6 в реабилитации больных стенокардией в условиях поликлиники// Рос. кардиол. журнал. – 1999. – № 4. – С. 53.

[6] Коломиец В. В., Боброва Е. В., Пивнев Б. А. Коррекция дисфункции эндотелия у больных с эссенциальной гипертензией с помощью препарата магния/ VI конгрес кардіологів України: Тези доповідей. – К., 2000. – С. 123.