ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Андропауза та остеопороз

Рис. 3 Зв\'язок між індексом міцності кісткової тканини та рівнем тестостерону в обстежених чоловіків

Андропауза та остеопороз

Рис. 4 Загальний рівень тестостерону залежно від структурно- функціонального стану кісткової тканини в обстежених чоловіків

Вікова втрата кісткової тканини та первинний остеопороз. Лонгітудинальні дослідження продемонстрували, що середня щорічна втрата КТ становить 0,4 % у чоловіків і 0,6 % — у жінок. У Роттердамському дослідженні пацієнтів віком 70–75 років втрата КТ у чоловіків була вищою порівняно з жінками того самого віку. Відомо, що генетичні чинники мають вплив на формування піку кісткової маси, проте їх роль у пов\'язаній з віком втраті КТ не встановлена. Декілька досліджень ідентифікували низький рівень вітаміну D, низький рівень вживання та абсорбції кальцію й повільне зниження рівня тестостерону як важливі чинники, асоційовані з вікозалежною втратою КТ; інші дослідження не виявили кореляції між МЩКТ і рівнем споживання кальцію.

Приблизно у 40–50 % випадків причина остеопорозу не може бути встановлена — тоді використовується термін \"первинний остеопороз\"; його патогенез до цього часу до кінця не вивчено. Остеопороз розвивається при неадекватному формуванні піку кісткової маси, надмірній резорбції КТ або зниженому її формуванні. Встановлено, що інтерлейкін-1, інтерлейкін-6 та фактор некрозу пухлини відіграють важливу роль у формуванні та резорбції КТ. Повідомлено про зниження секреції гормону росту та рівня інсулінподібного фактора росту (ІПФ-1) при остеопорозі, особливо у чоловіків літнього віку.

Вторинний остеопороз

Остеопороз визначається як вторинний, якщо основна причина його розвитку може бути ідентифікована. Важливим є пошук основних метаболічних відхилень, які сприяють втраті КТ у чоловіків з остеопорозом, тому що їх корекція може поліпшити прогноз. Основна причина ідентифікується в 54–78 %, багатофакторною вона є у 10–12 % чоловіків; найчастіші причини — гіпогонадизм, екзогенний гіперкортицизм, зловживання алкоголем, паління та гіперпаратиреоз. Перелік причин вторинного остеопорозу наведений у таблиці 1 (див. МЛ № 7 (013)\'2004).

Гіпогонадизм. Особливу увагу слід приділити ролі тестостерону, естрогенів, аналогів гонадоліберину, що сприяють вивільненню лютеїнізуючого гормону, та глюкокортикоїдів.

Тестостерон. Давно встановлено, що кастрація (медична або хірургічна), так само як соматичні та ендокринні порушення, які знижують рівень тестостерону, призводять до прискореного ремоделювання КТ та зниження її маси. При отриманні такими пацієнтами замісної терапії тестостероном у них спостерігається значне збільшення МЩКТ. Оскільки тяжкий гіпогонадизм може викликати остеопороз і переломи, необхідно ретельно збирати анамнез та проводити адекватне визначення рівнів статевих гормонів серед представників групи ризику.

Як уже було зазначено, при старінні спостерігається повільне зменшення гонадної функції, асоційоване зі зниженою м\'язовою масою, збільшеною жировою масою, зменшенням статевої функції та остеопенією. Проте на відміну від різкого менопаузального зниження естрогенів у жінок у постменопаузі, у чоловіків при старінні спостерігається поступове зменшення рівня тестостерону. Деякі чоловіки літнього віку можуть мати нормальні рівні тестостерону, тоді як інші матимуть низькі або на нижній межі норми. Враховуючи зв\'язок між гіпогонадизмом та остеопенією у чоловіків молодого віку й зменшенням тестостерону в сироватці, пов\'язаним зі старінням, передбачалося, що гіпогонадизм при старінні пояснюватиме зниження МЩКТ у чоловіків літнього та старечого віку. Визначено, що 52 % старших чоловіків з низькими рівнями біодоступного тестостерону (< 4,44 нмоль/л) мали знижену МЩКТ, і ці чоловіки, ймовірно, матимуть підвищений ризик перелому [8].

У відділі клінічної фізіології та патології опорно-рухового апарату Інституту геронтології АМН України нами (В. В. Поворознюк, Н. В. Григор\'єва, В. В. Красій, І. Ю. Новопольцева, 2004) було обстежено 18 чоловіків віком 48–72 роки (середній вік становив 60,1 ё 2,2 років), які мали скарги на болі в хребті та суглобах. Виявлено тісний кореляційний зв\'язок між індексом міцності кісткової тканини та рівнем тестостерону в сироватці: ІМ = 68,1 + 1,63іT (r = 0,62; R2 = 38,4 %; p < 0,0001) (рис. 7).

Обстежені були розподілені на дві групи: A — хворі з нормальними показниками структурно-функціонального стану кісткової тканини (T > –1 SD) та B — хворі з остеопенією або остеопорозом (T < –1 SD). Загальний рівень тестостерону був вірогідно нижчим у пацієнтів із системною остеопенією та остеопорозом В (F = 6,88; p = 0,119) (рис. 8). У пацієнтів з гіпогонадизмом (T < 12 нмоль/л) показники структурно-функціонального стану кісткової тканини були вірогідно нижчими в порівнянні з пацієнтами з нормальним рівнем тестостерону в сироватці (T < 12 нмоль/л): ІМ — 105,2 ё 4,7 та 73,5 ё 4,3, p = 0,0016; показник Z –1,68 ё 0,34 та –1,17 ё 0,43, p = 0,0017.

Естрогени. Останніми роками була визначена важливість естрогенів у метаболізмі КТ у чоловіків. Їх рівень у 70-річних чоловіків порівняно з жінками того самого віку, які не приймають ЗГТ, у 2–4 рази вищий. Доказ ролі естрогенів у регулюванні ремоделювання КТ у чоловіків базується на результатах дослідження хворих з генетичними дефектами в естрогенних рецепторах або ароматазі — ферменті, який конвертує тестостерон в естрадіол. У цих пацієнтів відзначена знижена МЩКТ та збільшена швидкість ремоделювання кістки. В одного з таких пацієнтів з дефектом ароматази відзначене значне збільшення МЩКТ після призначення терапії естрогенами. Декілька досліджень, у тому числі Фремінгеймське дослідження та дослідження MINOS, продемонстрували, що рівень естрогенів у сироватці — кращий предиктор МЩКТ у чоловіків, ніж рівень тестостерону. У чоловіків літнього віку, в яких секреція гонадотропінів та перетворення ароматази були пригнічені, продемонстровано, що естрогени — основні статеві стероїди, що регулюють резорбцію кісткової тканини (Falahati A. та співавт., 2000). Таким чином, певний опосередкований вплив тестостерону на КТ може здійснюватися через ароматизацію тестостерону в естрогени.

Аналоги гонадоліберину. Рак простати — часте злоякісне захворювання чоловіків старшого віку. Відомо, що в 70 % випадках це захворювання є андрогензалежним. Після хірургічного лікування, радіотерапії та хіміотерапії багато чоловіків потребують для успішного лікування їх основного захворювання інактивації статевих гормонів (навіть без ознак метастазування в скелет). Орхіектомія та пероральний прийом діетилстильбестролу були значною мірою замінені агоністами гонадоліберину. Відомо, що в нормі гонадоліберин секретується в гіпоталамусі не безперервно, а імпульсами. Імпульсна дія гонадоліберину активує гонадотропні клітини аденогіпофіза та стимулює секрецію ЛГ і ФСГ. Навпаки, безперервна дія гонадоліберину призводить до десенситизації його рецепторів на гонадотропних клітинах і до пригнічення секреції ЛГ і ФСГ. При тривалому використанні аналоги гонадоліберинів пригнічують гонадотропні клітини аденогіпофіза та клітини Лейдіга, що зменшує рівень тестостерону й естрогенів до їх рівня у гіпогонадних чоловіків після кастрації.