ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Анатом, який відкрив дорогу неврології та психіатрії: Володимир Олексійович Бец

На початку статті В. О. Беца зазначено: \"Вивчення будови центральної нервової системи страждає однобічною спрямованістю... Дослідники мозку звертають свою увагу переважно на його гістологію. При всій важливості вивчення елементів нервової системи і зв\'язків їх між собою потрібно вважати не менш важливим і вивчення будови мозку як органа, що складається з різних частин, певним чином зв\'язаних між собою, тобто топографію мозку\". Далі В. О. Бец пише: \"Відсутність точної анатомії мозку походить від відсутності методу дослідження, такого методу, який би поєднував зручності дослідження неозброєним оком з дослідженням під мікроскопом\". Нарешті, надзвичайно цікаво навести вислови В. О. Беца про теоретичне і прикладне значення анатомічних досліджень, які він наводить у цій роботі. З цього приводу він пише: \"Між тим, потреба точного знання будови мозку — такого значення, щоб воно було доступним кожному лікарю, — росте з кожним днем. Антропологія до тих пір буде страждати від відсутності наукової точності і скептиками вважатиметься химерами, доки анатомія мозку не стане загальнодоступною. Психіатр, розглядаючи змінену щільність, колір, вагу мозку й інші його розбіжності, до тих пір не дійде якихось точних висновків, поки анатом не вкаже шлях, де і що йому шукати, і яким чином\".

У 1870 році В. О. Бец видав роботу \"Про групування звивин людського мозку\". Вчений зазначає: \"Перші докладні описи звивин мозку Грацієм і Гушке, які вийшли одночасно в 1854 році, при всій точності викладення страждають заплутаністю, особливо система Гушке. З тих пір і по цей час ні порівняльна анатомія, ні спостереження постійного розвитку мозку у зародка не дали простих і надійних засобів для пізнання розташування звивин мозку дорослої людини.

Це повідомлення має на меті подати схематично загальний принцип розташування звивин на обох поверхнях кожної півкулі... Принцип цей заснований на таких міркуваннях. Перпендикулярна борознакожної півкулі поділяється на дві частини — передню, в бік лоба, і задню, в бік потилиці. При цьому, якщо мозок розглядати в черепі, то кінець нижньої чи скроневої частки знаходиться майже на одній прямій з початком перпендикулярної борозни, можна допустити, що кінець перпендикулярної борозни збігається з закінченням скроневої частки... З боків від перпендикулярної борозни йдуть дві паралельні закрутки — передня і задня. Від передньої закрутки відгалужуються ще три, які сходяться на очноямковій частині мозку у горизонтальній частині сільвієвої борозни і тут закінчуються. Три дуги, які проходять від задньої перпендикулярної закрутки, обігнувши верхівку задньої частини мозку і кінець сільвієвої борозни, сходяться у скроневій частці. Внаслідок цього з двох боків перпендикулярної борозни утворюються із закруток мозку по три сферичні трикутники, що належать хоч і до різних сфер, але містяться один в одному\".

Далі вміщений рисунок, на якому зображена схема зовнішньої поверхні півкулі мозку людини, а також літерні позначення \"сферичних трикутників\" і детальні описи борозен, які розміщуються в межах цих трикутників. Точно таку схему В. О. Бец дає для медіальної поверхні півкулі. Аби було зрозуміло, з якою метою В. О. Бец запропонував ці схеми, слід зазначити, що в ті роки, коли він виконував свою роботу, ще не було чіткого поділу півкуль мозку на частки і визначення закруток у кожній з них. В той час багато авторів описували різну кількість часток і межу між ними визначали по-різному. Всі літературні дані про будову закруток мозку були вивчені В. О. Бецом і докладно викладені в історичному плані у другій його статті \"Анатомія поверхні людського мозку\".

Після успіху на Всеросійській виставці В. О. Беца почали часто запрошувати читати лекції. У 1870 році він прочитав лекцію \"Про значення гіпсових зліпків людського мозку для майбутнього його анатомії\" на засіданні товариства петербурзьких лікарів. Ця доповідь потім була надрукована у протоколах засідання товариства. У 1871 році В. О. Бец виступає з лекціями у Петербурзі на медичній раді Міністерства внутрішніх справ та Вченому комітеті Військового міністерства. Текст цієї доповіді був опублікований у Києві в \"Університетських відомостях\" у тому ж 1871 році. Потім його знову запрошують у Петербург, де він читає лекцію \"До анатомії і топографії людського мозку\", яка була опублікована в \"Університетських відомостях\" у 1872 році.

У 1873-1874 роках В. О. Бец друкує дві свої роботи про метод дослідження центральної нервової системи і про два центри в кірковій речовині мозку, а також видає у 1873 році \"Каталог препаратів мозку, виготовлених професором В. О. Бецом з Києва\". Ось як він описує підготовку для видання атласу у своїй книзі \"Анатомічний театр\":

\"За клопотанням професора В. О. Беца для фотографування мікроскопічних препаратів був придбаний у відомого майстра Берга в Парижі сонячний мікроскоп і так званий мегаскоп. У фотографічному кабінеті кафедри виготовлено близько 200 фотографічних знімків і геліотипових кліше для друкування праць Київського археологічного з\'їзду та інших видань. В нинішній час, внаслідок незручності приміщення, виготовлення знімків і кліше проходить у квартирі професора В. О. Беца в спеціально побудованій для цього лабораторії. Мікрофотографічні знімки препаратів довгастого мозку виготовлені у фотографічному кабінеті Анатомічного театру, своїм розміром і чіткістю роботи привернули загальну увагу європейських вчених\".

Як бачимо, В. О. Бецу довелося самому організувати друкарську справу у себе на квартирі. При цьому звертає на себе увагу та обставина, що В. О. Бец настільки успішно засвоїв фотографування і друкування знімків, що вони не тільки привернули увагу вітчизняних і зарубіжних вчених, але й були настільки високо оцінені, що В. О. Бец одержав замовлення зробити кліше і надрукувати матеріали археологічного з\'їзду, який відбувався в Києві, а також книги для професора Бенедикта, виданої у Відні (того професора Бенедикта, який пропонував В. О. Бецу продати колекцію своїх препаратів на Віденській виставці). Продовжимо аналіз подальших зусиль В. О. Беца з підготовки видання атласу мозку, описаних ним самим у книзі \"Анатомічний театр\".