ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Аналіз тяжкості перебігу негоспітальної пневмонії на стаціонарному етапі

3. Фактори, які спостерігалися у хворого до початку захворювання на НП:

 • вік 50 років та старше;

 • наявність супутнього захворювання (ХОЗЛ, бронхоектатична хвороба, злоякісні новоутворення, цукровий діабет, хронічна ниркова недостатність, застійна серцева недостатність, хронічні захворювання печінки, цереброваскулярні захворювання, хронічний алкоголізм, наркоманія).

Згідно з цією схемою, пацієнти з відсутністю НПФ підлягають амбулаторному лікуванню, однак за наявності негативних соціальних факторів можуть бути госпіталізовані. Хворих, які мають хоча б один з основних НПФ, необхідно госпіталізувати. Для пацієнтів, які мають додаткові або фактори, які були у хворого до початку захворювання на НП, при вирішенні питання про місце лікування (амбулаторно чи в умовах стаціонару) слід виходити з позиції конкретної клінічної ситуації [2].

У наказі МОЗ України від 28.10.2003 р. № 499 НП з тяжким перебігом визначається як особлива форма захворювання різної етіології, що проявляється тяжким інтоксикаційним синдромом, гемодинамічними змінами, вираженою дихальною недостатністю та/або ознаками тяжкого сепсису або септичного шоку, характеризується несприятливим прогнозом та потребує проведення інтенсивної терапії. Рекомендують виділяти \"малі\" та \"великі\" критерії тяжкого перебігу НП.

\"Малі\" критерії тяжкого перебігу НП:

 • частота дихання 30/хв. та більше;

 • порушення свідомості;

 • SaО2 менше 90 % (за даними пульсоксиметрії), РаО2 нижче 60 мм рт. ст.;

 • - двобічне або багаточасткове ураження легень, порожнини розпаду, плевральний випіт.

\"Великі\" критерії тяжкого перебігу НП:

 • потреба у проведенні штучної вентиляції легень;

 • швидке прогресування вогнищево-інфільтративних змін у легенях — збільшення розмірів інфільтрації більше ніж на 50 % протягом найближчих 2 діб;

 • септичний шок або необхідність введення вазопресорних препаратів протягом понад 4 години;

 • гостра ниркова недостатність (кількість сечі менше 80 мл за 4 год., або рівень креатиніну в сироватці крові вище 0,18 ммоль/л, або концентрація азоту сечовини вище 7 ммоль/л, за відсутності хронічної ниркової недостатності).

Про тяжкий перебіг свідчить наявність не менше двох \"малих\" або одного \"великого\" критерію.

Керуючись сучасними підходами щодо ведення хворих з НП, значна їх кількість може лікуватися в домашніх умовах. Проте незважаючи на переваги при лікуванні НП нетяжкого перебігу в домашніх умовах (зокрема, зниження вартості лікування як для пацієнта, так і для держави, відсутність травматичності при ін\'єкційному шляху введення препарату, неможливість приєднання госпітальної флори тощо), досить часто таких пацієнтів госпіталізують до стаціонару.

Метою нашого дослідження було визначення ступеня тяжкості і прогнозу НП та факторів, що сприяли госпіталізації пацієнтів з пневмонією нетяжкого перебігу.

Аналіз тяжкості перебігу негоспітальної пневмонії на стаціонарному етапі

Рис. 4 Частота основних факторів ризику у хворих ІІ групи

У ході дослідження проведено ретроспективний аналіз 235 історій хвороб пацієнтів з НП, що перебували на стаціонарному лікуванні в терапевтичному відділенні з січня по грудень 2003 р. При розгляді історій хвороби ми оцінювали:

 • клінічний перебіг НП;

 • анамнез життя пацієнта (зловживання алкоголем, вживання наркотичних речовин, перенесені захворювання тощо), наявність супутньої патології;

 • результати лабораторних та інструментальних методів дослідження;

 • виникнення ускладнень захворювання;

 • перебіг та прогноз НП.

Перебіг та прогноз НП визначався з урахуванням НПФ та за допомогою шкали Pneumonia PORT (M. Fine, 1997). У пацієнтів з нетяжким перебігом пневмонії без наявності НПФ визначали \"модифікуючі\" фактори і/або загострення супутньої патології та, якщо було можливим, враховували соціальні обставини, що могли бути причиною госпіталізації хворого.

Статистична обробка отриманих результатів виконувалася за допомогою стандартного пакету функцій \"MS Excel\".

Проаналізовано 235 історій хвороб пацієнтів віком від 18 до 85 років (середній вік — 53 ё 8,7), серед них чоловіків — 157 (66,8 %), жінок — 78 (33,2 %). Число хворих віком до 50 років становило 96 (40,85 %), старше 50 років — 139 (59,15 %). Значна кількість хворих (157 або 66,8 %) мали супутні захворювання: патологію серцево-судинної системи (71 або 45,22 %), дихальної системи (36 або 22,92 %), шлунково-кишкового тракту (9 або 5,73 %), сечовидільної системи (9 або 5,73 %), ендокринної системи (5 або 3,18 %), цереброваскулярні захворювання (8 або 5,09 %), хронічні захворювання печінки (10 або 6,36 %), злоякісні новоутворення (7 або 4,45 %), хронічний алкоголізм (14 або 8,91 %), наркоманію (16 або 10,19 %).

З анамнезу життя: 8 (5,09 %) пацієнтів хворіли на туберкульоз легень. Із загальної кількості хворих 48 (20,42 %) осіб потребували консультації фтизіатра і в 7 (2,97 %) випадках на госпітальному етапі був підтверджений туберкульоз легень. Значна кількість хворих після лікування НП була виписана на подальше дообстеження в туберкульозному диспансері. Консультації онколога потребували 65 (27,65 %) пацієнтів і діагноз рак легень підтвердився у 13 (5,53 %).

У 59 (25,1 %) хворих виникли ускладнення НП. Ми розподілили цих пацієнтів на дві групи, в залежності від терміну виникнення ускладнення — під час госпіталізації пацієнта; під час лікування (табл. 3).

Пацієнти з НП були розподілені на 5 груп в залежності від потреби у госпіталізації:

І — 21 (8,93 %) особа з тяжким перебігом захворювання;

ІІ — 30 (12,76 %) осіб, які мали один основний НПФ;

ІІІ — 108 (45,95 %) осіб, що мали додаткові чи фактори, що були у хворого до початку захворювання на НП;

ІV — 34 (14,46 %) особи, у яких були \"модифікуючі\" фактори чи загострення/ декомпенсація супутньої патології;

V — 42 (17,87 %) особи, які були госпіталізовані за соціальними обставинами.

Хворі І групи мали один \"великий\" або не менше двох \"малих\" критеріїв ризику летального кінця. У 18 (85,71 %) хворих наявні були 2 \"малі\" критерії, а саме — двобічне ураження легень та частота дихальних рухів понад 30/хв. Оцінюючи стан цих пацієнтів у кожному конкретному випадку, було вирішено проводити лікування у терапевтичному відділенні, а не у ВРІТ. За шкалою Pneumonia PORT, 6 (28,57 %) хворих відносилися до III класу ризику та 15 (71,43 %) — до IV класу ризику летального кінця. Середня тривалість перебування у стаціонарі становила 20,33 днів; пацієнти були виписані після одужання за основним захворюванням.