ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


При порівнянні діагностичної цінності навантажувальних тестів (тредміл-тесту, велоергометричного обстеження, черезстравохідної кардіостимуляції), ЕхоКС з високими дозами дипіридамолу, добутамін-ЕхоКС для діагностики ІХС у жінок встановлено, що найбільш чутливим і специфічним є стрес-ехокардіографія. Поєднане проведення стрес-ЕКГ зі сцинтиграфією Тс підвищує чутливість і специфічність встановлення діагнозу ІХС у жінок. Однак проведене дослідження WISE задокументувало досить низьку чутливість навіть ехокардіографічного тестування з добутаміном для виявлення вираженої стадії ІХС з ураженням кількох судин у жінок з підозрою на міокардіальну ішемію. Дослідження перфузії одночасно з використанням магнітного резонансу виявило наявність субендокардіальної гіпоперфузії за відсутності обструкції великих судин.

Магнітно-резонансна спектроскопія також має потенціал для виявлення міокардіальної ішемії шляхом демонстрації транзиторного зниження високоенергетичних міокардіальних фосфатів та збільшення вмісту неорганічних фосфатів під час навантажувального тестування. Вказані нові методи дослідження потребують подальшого вивчення з метою оцінки їх діагностичної точності та потенційної ролі в обстеженні жінок з болем у грудній клітці і, на жаль, поки що недоступні в умовах щоденної лікарської практики в Україні. Тому нашим лікарям важливо пам\'ятати, що, з одного боку, позитивні навантажувальні тести не завжди свідчать про наявність ІХС у жінок, з іншого — за відсутності змін при коронарографії можлива наявність мікросудинної стенокардії. Важливим є також факт частого прояву коронарного синдрому у жінок з атиповими проявами, а також більша тривалість приступів стенокардії, ніж у чоловіків.

Нові інвазивні діагностичні стратегії: ангіографія/ інтраваскулярне УЗД та дослідження функції ендотелію. Коронарна ангіографія має певні обмеження в діагностиці ІХС, оскільки вона дозволяє візуалізувати лише просвіт коронарних артерій, а інтраваскулярна УЗД — також артеріальну стінку. Якісні дослідження сердець донорів для трансплантації серця продемонстрували, що атеросклероз має таку саму поширеність в \"нормальних\" серцях жінок, як і у чоловіків. \"Позитивне ремоделювання\" судин (збільшення розміру судини з метою пристосування до росту бляшки та для підтримання сталого розміру просвіту судини) може бути анатомічним поясненням відсутності зменшення просвіту судин при проведенні ангіографії у деяких випадках наявності коронаросклерозу. Попередні дані субдослідження WISE, в ході якого використовували інтраваскулярну УЗД, наводять на думку про те, що більшість обстежених жінок в дослідженні WISE без наявності уражень, що обмежують потік крові, мали порушення коронарної ендотеліальної функції і/або резерву циркуляції на мікроваскулярному рівні. При цьому в багатьох випадках вказані порушення були такого ступеня тяжкості, що могли б мати потенціал для обмеження коронарної перфузії. Незважаючи на те, що показники наявності бляшки при проведенні інтраваскулярної УЗД дійсно корелювали з традиційними факторами ризику атеросклерозу та дисфункції ендотелію, зв\'язки з порушеннями на мікроваскулярному рівні все ще залишаються нез\'ясованими.

Скринінг, який проводиться в кабінеті лікаря (Office-Based Screening): роль нових технологій у виявленні субклінічного атеросклерозу. Технології, що дають змогу виявити атеросклероз на початкових стадіях, на даний момент широко не використовуються в практиці звичайного лікаря. УЗД каротидних ділянок, магнітний резонанс та дослідження функції ендотелію мають переваги над іншими інвазійними методами дослідження, але вимагають наявності складного обладнання та високої кваліфікації медичного персоналу, тому на сьогодні є малодоступними не лише в нашій країні, але й в щоденній лікарській практиці спеціалістів більшості європейських країн.

Альтернативою може виступати вимірювання артеріального комплаєнсу (еластичності, податливості артеріальної стінки), яке може бути корисним методом у виявленні осіб з субклінічним атеросклерозом, недорогим та таким, що не створює дискомфорту для пацієнта, не пов\'язаним з ризиком, характерним для проведення інших діагностичних методів. У цій галузі необхідна подальша дослідницька робота і впровадження зазначеної методики в практику. А в цілому основні клініко-дослідницькі зусилля необхідно спрямовувати на вирішення таких аспектів обговорюваної проблеми:

  • більш ґрунтовна характеристика особливостей симптомів ІХС у жінок — чи існує так званий \"жіночий паттерн\" ІХС;

  • краща характеристика взаємозв\'язку між симптомами та коронарною васкулярною дисфункцією у жінок — чи існує взаємозв\'язок між ступенем васкулярної дисфункції та симптомами ІХС;

  • дослідження статевих відмінностей патології та патофізіології атеросклеротичної та ішемічної хвороби серця (патофізіологічна основа, фактори ризику, механізми коронарної судинної дисфункції у жінок та механізми судинної ремодуляції);

  • вирішення питання, чи може бути судинна дисфункція найбільш раннім проявом ІХС за відсутності обструкції великих епікардіальних судин у жінок;

  • додаткові дослідження жінок з болем у грудній клітці, але без наявності обструктивної ІХС;

  • проведення досліджень з питання, чи дійсно покращена діагностика ІХС у жінок зумовлює покращення наслідків захворювання.

Література

[1] Нетяженко В. З., Барна О. М. Ішемічна хвороба серця у жінок: особливості факторів ризику// Укр. кард. журн. – 2003.

[2] Татарчук Т. Ф., Ильяш М. Г. Особенности лечения ишемической болезни сердца у женщин// Укр. кард. журнал. – 1998. – № 4. – С. 16–18.

[3] Barrett-Connor E. Sex differences in coronary heart disease. Why are women superior? The 1995 Ancel Keys Lecture// Circulation. – 1997. – V. 95. – P. 252–264.

[4] Brochier M. L., Arwidson P. Coronary heart disease risk factors in women// Eur. Heart J. – 1998. – V. 19 (Suppl. A). – P. 45–52.

[5] Douglas P. S., Ginsburg G. S. The evaluation of chest pain in women// N. Engl. J. Med. – 1996. – V. 334, № 20. – P. 1311–1315.

[6] Eaker E. D. Psychosocial risk factors for coronary heart disease in women// Cardiol. Clin. – 1998. – V. 16, № 1. – P. 103–111.