ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Позитивні результати коронарографії виявлено: 71 % — у чоловіків і лише 49 % — у жінок. Відсутність змін при коронарографії більш характерна для жінок (у половини жінок, що направляються на процедуру, виявляють коронарографічно незмінені коронарні судини), у них частіше виявляються ознаки вазоспазму. Найчастішими причинами кардіалгій за умови коронарографічно незмінених судин є остеохондроз шийно-грудного відділу хребта, постменопаузальна міокардіодистрофія, а також синдром Х. Цим станам в диференційно-діагностичному плані необхідно приділяти особливо пильну увагу при направленні жінок молодого віку на коронарографію.

Середній діаметр коронарних судин у жінок достовірно менший, ніж у чоловіків. У жінок частіше, ніж у чоловіків, діагностуються одно- і двосудинні ураження (більше, ніж у 2 рази), тоді як у чоловіків — трисудинні ураження і ураження стовбура лівої коронарної артерії.

У жінок часто спостерігаються симптоми захворювання, які мають певну відмінність від чоловіків. Дослідження Coronary Artery Surgery Study (CASS) продемонструвало, що симптоми типової стенокардії (загрудинний біль, що посилюється при фізичному або емоційному навантаженні і проходить в межах 10 хвилин в стані спокою або після прийому нітрогліцерину) були прогностичним чинником ІХС як у чоловіків, так і у жінок. Однак вища поширеність необструктивної ІХС серед жінок у дослідженні CASS у порівнянні з чоловіками цього самого дослідження наводять на думку, що вказані симптоми мали меншу діагностичну цінність у жінок. Дослідники з WISE знайшли, що визначення \"типової\" стенокардії пропускало 65 % жінок, у яких в дійсності була ІХС — тобто, у жінок клінічні прояви стабільних форм ІХС значно відрізняються від чоловіків (якщо стенокардію у чоловіків вважати \"типовою\", то для жінок характерним є \"атиповий\" перебіг захворювання).Симптоми, які спостерігались у жінок без коронарографічно підтвердженої ІХС, могли бути симптомами мікроваскулярної ішемії або ішемії, пов\'язаної зі звуженням коронарних артерій (coronary constriction) — вазоспазмом. Відсутність надійного розпізнавання симптомів у жінок з ІХС призводить до великих витрат: з одного боку, збільшення поширеності та смертності внаслідок недостатньої діагностики, з іншого — збільшення витрат на неінформативні діагностичні процедури і нераціональне використання ресурсів системи охорони здоров\'я. Згідно з останніми даними Національного реєстру серцево-судинних захворювань Американської колегії кардіологів (American College of Cardiology National Cardiovascular Disease Registry), щорічно в США проводиться близько 800 тисяч діагностичних катетеризацій лівих відділів серця і 40 % із них — у жінок. Зважаючи на той факт, що приблизно 48 % проведених у жінок катетеризацій свідчать про наявність коронарних артерій без ознак обструкції, зазначений рівень жінок з нормальними коронарними артеріями має своїм результатом надлишкові витрати приблизно на 280 млн. доларів щорічно. Ці підрахунки не включають витрати на продовження подальших медичних обстежень у 65 % жінок, у яких були виявлені нормальні коронарні артерії, а також на додаткові витрати у випадках персистування або погіршення симптомів, порушенні показників навантажувальних тестів та непрацездатності в 5-річний термін після катетеризації.

У ході наших досліджень також встановлено, що при порівнянні клінічних характеристик хворих з клінічними ознаками стабільної стенокардії напруги, які направляються на проведення навантажувальних тестів, у жінок рідше виявлялися \"типові\" стенокардичні болі, але інтенсивність їх була дещо більшою, ніж у чоловіків. Крім того, жінками частіше локалізація болю визначалася в задньому плечовому поясі, частіше реєструвалася задишка як еквівалент стенокардичних приступів у відповідь на фізичні навантаження. У чоловіків, на відміну від жінок, суб\'єктивна оцінка болю як \"типового\" ангінального і локалізація болю в ретростернальній ділянці можуть бути розцінені як предиктори позитивних навантажувальних тестів. Встановлено старший вік жінок з синдромом стенокардії. Крім того, жінки дещо частіше отримували лікування антагоністами кальцію, а чоловіки — бета-адреноблокаторами, аспірином та нітратами. При проведенні навантажувальних тестів виявлено вищий ступінь ішемії при більшому часі до досягнення ішемічних змін у чоловіків, тоді як позитивні результати навантажувальних тестів реєструвалися частіше у жінок.

Тести для виявлення ішемії. Декілька досліджень демонструють, що стандартне навантажувальне тестування, яке оцінює викликані ним ЕКГ-зміни, дослідження дефектів перфузії та дослідження місцевих порушень руху стінки шлуночка мають обмежену цінність у жінок, які проходять обстеження на наявність ІХС.

Результати стрес-тестів і сканування з талієм частіше позитивні у жінок, але у випадку направлення цих жінок на ангіографію, нормальні коронарні судини виявляються у них в 3 рази частіше, ніж у чоловіків. За даними контрольних коронарограм, істиннопозитивні навантажувальні тести спостерігалися в 3 рази частіше у чоловіків, тоді як хибнопозитивні зміни ЕКГ при навантаженнях реєструвались у жінок в 7–8 разів частіше, ніж у чоловіків. Отже, позитивні результати ЕКГ-стрес-тестів мають невелике прогностичне значення в діагностуванні атеросклерозу у жінок: для жіночої статі досить характерними є хибнопозитивні результати навантажувальних проб, а тому навантажувальні тести для діагностики ІХС у жінок мають дуже низьку чутливість. Як зазначалося вище, багато в чому значний відсоток хибнопозитивних навантажувальних тестів зумовлений наявністю у жінок кардіологічного синдрому Х (типова стенокардія та позитивні ЕКГ-стрес-тести при ангіографічно нормальних коронарних судинах). Ця патологія є більш поширеною у жінок, ніж у чоловіків (співвідношення становить близько 4:1), що пов\'язують зі впливом естрогенної недостатності і менопаузи, які викликають дисбаланс вазомоторної функції судин, в тому числі — коронарних (і в цілому можуть зумовлювати характерні особливості у патофізіології розвитку ІХС у жінок з більшою вираженістю ендотеліальної дисфункції у жінок за наявності більш виражених змін системи гемостазу у чоловіків).