ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Реферат на тему:

Ішемічна хвороба серця у жінок

Оцінка ішемічного синдрому у жінок

Ішемічна хвороба серця (ІХС) залишається основною проблемою охорони здоров\'я та є найбільш поширеною причиною смертності та непрацездатності населення. В США серед жінок спостерігається понад 250 тисяч смертей внаслідок ІХС, і це число зросте у першій декаді ХХІ століття у зв\'язку з постарінням населення. Збільшення поширеності діабету та ожиріння серед жінок також впливає на збільшення розповсюдженості ІХС.У жінок спостерігається більша частота стенокардії/ болю в грудній клітці у порівнянні з чоловіками, при тому що поширеність обструктивної ІХС (з наявністю коронаросклерозу та тромбування) у жінок є нижчою, ніж у чоловіків з подібними симптомами. Фактично, при меншій вираженості морфологічного субстрату ІХС у жінок клінічні симптоми виражені більше, ніж у чоловіків, звідси — велика кількість \"хибнопозитивних\" результатів навантажувальних тестів у жіночій популяції.

У молодих жінок з обструктивною (коронарографічно підтвердженою) ІХС спостерігаються значно гірші наслідки, ніж у чоловіків того самого віку, щодо прогнозу після інфаркту міокарда (ІМ). Жінки старшого віку з обструктивною ІХС часто мають вищий, ніж чоловіки, рівень супутньої патології, який несприятливо впливає на наслідки ІМ або реваскуляризації. Жінки, у яких розвивається гострий коронарний синдром (ГКС), часто отримують менш ефективні діагностичні та лікувальні стратегії, ніж чоловіки.

Щодо епідеміологічних даних, на сьогодні від ІХС жінок помирає більше, ніж від усіх форм злоякісних новоутворень, але при цьому більшість жінок все ще вважають ІХС віддаленим та незначним ризиком для здоров\'я. Крім того, коли у жінок розвивається обструктивна ІХС, вона впливає на функціональний стан та розвиток непрацездатності більш інтенсивно, ніж у чоловіків (вищий рівень інвалідизації). У більшості жінок без обструктивної ІХС (встановленої при коронарній ангіографії) продовжує спостерігатися непрацездатність, пов\'язана з симтомами захворювання (біль у грудній клітці), що може пояснюватися тим, що патофізіологія ішемії у жінок ще не повністю вивчена, а специфічні статеві діагностичні та лікувальні стратегії ІХС розроблені недостатньо.

Діагностична оцінка жінок з підозрою на міокардіальну ішемію або ІХС продовжує залишатися складним завданням. Добре відомо, що існують статеві відмінності у характерних особливостях больового синдрому в грудній клітці при ІХС. Було продемонстровано, що біль у грудній клітці у жінок рідше пов\'язується з розвитком коронарного стенозу, що обмежує кровопостачання, ніж у чоловіків. Статеві відмінності в ендогенній системі модуляції болю можуть впливати на різницю у сприйнятті болю.

Встановлення діагнозу ішемії по-різному впливає на прогноз при різних клінічних формах ішемічного синдрому. Наприклад, при нестабільній стенокардії виявлення ішемії свідчить про ймовірність персистенції або рецидиву нестабільності бляшки, отже — має тяжчі прогностичні наслідки, ніж при хронічній стабільній стенокардії. З іншого боку, стенокардія у пацієнтів з нормальними коронарними ангіограмами не пов\'язана з підвищенням короткотривалого ризику ІМ або раптової коронарної смерті. Новітні технології дають змогу ідентифікувати порушення з боку структури і функції судин, що не можуть бути встановлені за допомогою коронарної ангіографії, які здатні викликати або впливати на розвиток міокардіальної ішемії. Магнітно-резонансна спектроскопія та gadolinium магнітний резонанс дають змогу ідентифікувати пацієнтів, у яких біль у грудній клітці зумовлений міокардіальною ішемією без наявності обструктивної ІХС. За результатами дослідження WISE було зроблено припущення про те, що біль у грудній клітці без наявності уражень, які обмежують кровопостачання, може бути пов\'язаний з дисфункцією ендотелію та порушеним коронарним резервом. Ймовірно, що коронарна мікроваскулярна дисфункція має зв\'язок зі збільшеною частотою госпіталізацій з приводу болю в грудній клітці, нижчою якістю життя та збільшеними витратами на лікування. Краще розуміння статевих відмінностей проявів та виявлення міокардіальної ішемії є критичним початковим кроком для покращення наслідків у жінок.

Виходячи з викладених вище основних позицій щодо визначення синдрому болю в грудній клітці, шляхами, які рекомендуються Керівництвом для кращого розуміння і визначення ІХС у жінок, є:

1. Покращення розуміння патології та патофізіології статевих відмінностей при ІХС. Це включає вивчення:

  • досліджених та нових факторів ризику, метаболічного синдрому, фізіології ендогенних репродуктивних гормонів та оцінки функції ендотелію;

  • ролі ендотеліальної дисфункції у виникненні обструктивної макроваскулярної ІХС, міокардіальної ішемії, синдрому хронічного болю в грудній клітці та гострого коронарного синдрому;

  • генетичних факторів, менструального циклу та репродуктивного статусу, сприйняття болю, нейрогормонального контролю, психосоціальних факторів у виникненні міокардіальної ішемії.

2. Покращення розуміння симптомів та цінності різноманітних діагностичних тестів:

  • оцінка комплексу симптомів, що супроводжують у жінок появу дискомфорту в грудній клітці, пов\'язаного з обструктивною ІХС, необструктивною ІХС та за наявності нормальних коронарних ангіограм;

  • розробка та оцінка покращених діагностичних методів виявлення міокардіальної ішемії у жінок;

  • розробка спеціальних досліджень для оцінки продромальних симптомів у пацієнтів з ГКС з метою покращення більш ранньої діагностики ІХС.

3. Проведення порівняльних статевих клінічних досліджень при ІХС:

  • поєднання всіх існуючих баз даних

  • розробка проспективних клінічних досліджень для оцінки статевих відмінностей в діагностичних тестах, перебігу хвороби та наслідках лікування, включаючи контроль симптомів та економічної ефективності. При цьому особливо рекомендується, щоб усі наявні та нові дослідження та їхні бази даних були стратифіковані за статтю пацієнта.

4. Дослідження механізмів виникнення побічних серцево-судинних подій, що розвиваються у ранній фазі після ініціації гормонзамісної терапії (ГЗТ):

(a) супутні фактори, від генетики/фармакогенетики до способу життя, що зумовлюють виникнення таких побічних подій при призначенні ГЗТ, для ідентифікації груп пацієнтів, у яких користь застосування ГЗТ перевищує ризик і навпаки;

(б) нові лікарські форми ГЗТ або шляхи їх введення, що можуть підвищити безпечність;

(в) більш детальне вивчення механізмів розвитку несприятливих впливів естрогенів/прогестинів.