ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Медицина. Фізіологія. Анатомія. Історія медицини → Особливості імунітету в дітей та людей літнього віку. Реакції імунітету, їх практичне застосування

Реферат на тему:

Особливості імунітету в дітей та людей літнього віку. Реакції імунітету, їх практичне застосування

Іммунол реакція дитячого організму має свої закономірності розвитку в онтогенезі. Велике значення для немовляти має пасивний І., представлений Ig матері. Він включає різноманітні антитоксини, противірусні й антибактеріальні антитіла. Однак немовля має дефіцит антитіл до грамнегативних мікроорганізмів, що не надходять через плаценту. Це створює сприятливі умови для розвитку відповідних інфекції. Рівень Ig пуповиною сироватки корелює зі змістом його в матері, але часто через здатність плоду концентрувати Ig шляхом активного трансплацентарного транспорту. Цей процес протікає найбільше інтенсивно в останні тижні вагітності, тому зміст Ig у недонесених тим нижче, чим більше термін не доношування. Відразу ж після народження починається катаболізм пасивно отриманого Ig, утримання якого знижується максимально до 6-9 місяців життя.

Дозрівання власної імунної системи дитини починається в ранні періоди внутрішньоутробного життя. Лімфоцити плоду інтенсивно розмножуються в тимусі, з 12-й тижня вагітності вони реагують на фітогемагглютинін, тобто є функціонально активними. Вони містять зв\'язані з поверхнею лімфоцитів Ig і Ig. Тимус є не тільки джерелом лімфоцитів, але і здійснює регуляцію генетично обумовленого іммунол. дозрівання. Іммунол. компетенції ті чи інші клони лімфоцидних кліток досягають у різний час.

Функціонування імунної системи, тобто синтез антитіл і розвиток алергія уповільненого типу, відбувається тільки при антигенній стимуляції. Тому поштовхом до нього є мікробне запліднення немовляти, що настає після народження. Особливо велику роль грають бактерії, що заселяють жовч.-киш. тракт. Першим імуноглобуліном, яких синтезує організм немовлят, є Ig. Його зміст підвищується в перший же тиждень життя і раніш інших (уже до 1-го року) досягає рівня, властивого дорослим. Ig синтезується з 2-3-й тиждень, підвищується повільніше і досягає рівня дорослих до 7-12 років. Початок синтезу Ig індивідуально, доведений його синтез вже в 1-й місяць життя, однак катаболізм пасивно отриманого Ig настільки перевищує його синтез, що підвищення рівня Ig починає уловлюватися тільки після 2-3 місяця. Ig досягає такого ж рівня, як у дорослого, пізніше інших імуноглобулінів. У немовлят заселення жовч.-киш. тракту мікрофлорою веде до локальної продукції Ig, зміст якого у фекаліях у дітей 4-6 міс. наближається до такому в дорослих. Зміст Ig у бронхіальному секреті на 1-й місяць життя дитини, навпаки, дуже низько і різко підвищується тільки в другому півріччі життя.

Дозрівання імунної системи може бути порушено, а її функціонування почате раніш при іммунол. конфліктах мати — плід і при внутрішньоутробному інфікуванні плоду. У випадку інфікування синтез імуноглобулінів починається вже до народження. Найбільше чітко підвищується синтез Ig, рівень якого вище 20 мкг/100 мол розглядається як непрямий показник внутрішньоутробної інфекції. При розвитку в немовляти інфекційних і запальних захворюванні також відбувається підвищений синтез імуноглобулінів, особливо Ig. Різко підвищується Ig при генералізованих процесах, вірусних інфекціях. Розвиток лімфоїдної тканини не кінчається з появою здатності реагувати на антиген на ранніх етапах постнатального розвитку. Воно продовжується протягом усього періоду дитинства і закінчується лише в періоді полового дозрівання. З віком продовжується розвиток лімфоїдної тканини, нагромадження кліток пам\'яті, удосконалювання регуляційних механізмів. Неухильно наростає інтенсивність антитілоутвореня і виразність клітинного імунітету.

Накопичуються противоорганні антитіла й антигаммаглобуліни. На процес становлення І. впливають навколишнє середовище, частота інфекційних і запальних захворювань, профілактичні щеплення. Вплив останніх на дозрівання імунної системи і її правильне функціонування ще мало вивчено. Вакцинація повинна бути індивідуалізована і проводитися під контролем іммунол. показників.

Розвиток факторів спадкоємного (видового) І. також має свої закономірності. Їхній внутрішньоутробний синтез також обмежений через відсутність відповідних стимулів. Виключення представляє лизоцим, активність якого дуже висока в пуповинних сироватках. Дуже велика кількість лізоциму міститься й в біляплідних водах. Народження дитини є могутнім стимулом і для вироблення факторів спадкоємного П., активність яких різко підвищується вже в перші дні життя. Стимулом до їхньої продукції є весь комплекс факторів, зв\'язаних зі зміною умови життя немовляти і зухвалий розвиток загальної адаптаційної реакції організму. Неспецифічні захисні показники як при народженні, так і протягом перших тижнів життя нижче в недонесених у порівнянні з породженими в термін. Подальша динаміка неспецифічних захисних факторів неоднакова. Не міняється або мало міняється з віком зміст комплементу. Неухильно знижується активності лізоциму. Після періоду підвищення максимально до 3 років починає знижуватися зміст пропердина. Неспецифічні захисні механізми мають велике значення для дітей раннього віку. Однак у них недостатньо виражені резервні можливості мобілізації факторів спадкоємного І. при додатковому антигенному навантаженні, у результаті чого легко настає їхнє виснаження. Особливості становлення І. у дитини багато в чому визначають клінічний плин інфекційних, запальних, алергійних і аутоіммунних захворювань у дітей.

Під час розвитку ембріона і плода формуються центральні органи імунітету, утворюються імунокомпетентні клітини (В- і Т-лімфоцити), системи інтерферонів, комплементу, макрофагів — головної системи гістосумісності, які забезпечують (як під час ембріогенезу, так і в постнатальний період) імунний захист організму. Приблизно на 7-8-му тижні у плода формується система комплементу. Десь на 12-му тижні з\'являються Т-лімфоцити, у тому числі Т-супресори та Т-контрсупресори. Унаслідок антигеннезалежної диференціації з клітин-попередників B-лімфоцитів виникає велика кількість клонів зрілих B-лімфоцитів, на мембранах яких містяться IgM i IgD. Через плаценту в плід проникають IgG, а також трансфер-фактор, який забезпечує клітинний імунітет. На 3-4-му місяці у плода з\'являються slgA (в обмеженій кількості).

Однак імунна система новонародженого в перші місяці життя функціонує недостатньо активно. Вміст компонентів системи комплементу у 2 рази нижчий, ніж у дорослих. Фагоцитоз незавершений, активність Т-цитотоксичних клітин низька, синтезується мало імуноглобулінів. Наприкінці 1-го року життя кількість IgG становить 50-60 %, ІgА — 30 % (порівняно з дорослою людиною). Концентрація slgA в 4-5 разів нижча, ніж у дорослих, тому діти часто хворіють на харчову алергію, респіраторні інфекції.

У процесі росту та розвитку дитини спостерігаються певні критичні періоди, коли імунна система дає неадекватну або навіть парадоксальну відповідь на антигени.

Першийкритичний період триває від дня народження до 29-го дня. На 5-ту — 7-му добу різко збільшується кількість лімфоцитів (лімфоцитоз). Гуморальний імунітет забезпечується материнськими антитілами (IgG, IgA), активність комплементу низька, фагоцитоз незавершений. Новонароджений чутливий не тільки до патогенних, але й до умовно-патогенних мікроорганізмів. Часто відбувається генералізація гнійно-запальних процесів. Збудники можуть довго зберігатися в лімфатичних вузлах, спричинюючи лімфоаденопатію.