ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Зiр та кольоросприйняття

Маля добре схоплює поглядом предмети на вiдстанi 20-30 см. Рухи очних яблук уже координованi. Якщо на такiй вiддалi водити перед очима яскравими предметами червоного, жовтого, оранжевого, ясно-блакитного кольору, дитина слiдкуватиме за ними поглядом в усiх напрямках: догори, вниз, праворуч, лiворуч. При цьому очi вже не повиннi косити.

Пiд кiнець мiсяця ваш малюк починає насолоджуватися свiтом у кольорi.

Спiлкування

Новим для вас буде й те, що маля голосно регоче, якщо ви, граючись, полоскочете його. Ця реакцiя на вашi \"лоскоти\" є сигналом соцiального розвитку. Якщо ж ви помiчаєте змiну настрою, спробуйте собi це пояснити. Чому дитина стала сонливою, апатичною або ж, навпаки, дратiвливою? Тому що ви обмежили її обсяг сприйняття! Виправте цю помилку. Пiд час прогулянки отримайте задоволення, слiдкуючи, як вiдреагує маля на живу троянду, гiлку ялинки, свiжi фрукти, листочки, снiг, пташку i багато iнших речей. Ви ж виконуєте надзвичайну мiсiю - вперше в життi цього створiння знайомите його зi свiтом!

У нагороду обов\'язково отримаєте щиру посмiшку.

Посмiшка залишається, як i в попередньому мiсяцi, основним проявом задоволення та щастя. Вона стає проявом любовi до всiх, хто пiклується, доглядаючи маля. Розмовляйте бiльше з малюком, хвалiть за кожне досягнення, допомагайте успiшно подолати цей шлях розвитку.

Сон

Сон тепер стає глибшим, безперервним i триває 10-11 годин. Удень маля має два або три перiоди сну: один вранцi i два після обiду. О котрiй саме годинi вкладати дитя до колиски, залежить вiд його iндивiдуальних бiоритмiв. Звичайно, це ви маєте зауважити самостiйно.

Помiтивши першi ознаки втоми вкладiть дитину до лiжечка. Цi прояви в кожного малюка індивідуальні. Але є деякi, що зустрiчаються в переважної бiльшостi немовлят: позiхання, розтирання очей i вiдмова вiд гри бувають у всiх дiток. Проте є особи, що, навпаки, стають надмiру активними при втомi або починають iнтенсивно смоктати свій великий палець на руцi чи ритмiчно крутити головою. В цiй ситуацiї все залежить вiд вашого таланту розгадати \"засинальний код\" малюка.

Перший зуб

Пiд кiнець четвертого мiсяця життя може розпочатися процес прорiзування молочних зубiв, хоч на сьогоднiшнiй день у бiльшостi грудних дiтей першi зуби з\'являються переважно в шестимiсячному вiцi. Проявами прорiзування зубiв є дратiвливiсть, неспокiй малюка, покусування яснами всього, що потрапляє до рота, iнодi пiдвищення температури тiла до 38-39 градусiв Цельсiя, проноси i навiть ринiт. Якими саме будуть ознаки у вашої дитини, залежить вiд кiлькостi зубiв, що прорiзуються, зрiлостi й досконалостi центральної та периферичної нервової систем, типу тiлобудови, стану реактивностi органiзму.

Першими, як правило, з\'являються два нижнi центральнi рiзцi. При прорiзуваннi ясна в мiсцi, де з\'являться першi зуби, почервонiлi, набряклi. Маля роздратовано потирає цю дiлянку чим-небудь, що тягне до рота. Тому в цей перiод важливо придбати гумове кiльце або фiгурку, наповнену всерединi водою. Кiльце кладуть до холодильника, а потiм дають малюковi. Холод заспокоює ясна, знiмає вiдчуття свербiння та болю. В аптеках є в продажу гелi, якi мiстять у своєму складi анестезин, що виконує дубильну i знеболювальну функцiї, а також заспокоює подразнення ясен.

Вiдвiдування педiатра

Певно, ви вже добре знайомi зi своїм лiкарем i можете з\'ясувати всi питання, що вас турбують. Пам\'ятайте про доцiльнiсть дотримання певного режиму дня, харчування, слiдкуйте за порядком введення нових продуктiв, порадьтеся стосовно нових iграшок для малюка, якi б найкраще розвивали його психоемоцiйну сферу. Педiатр проконтролює, чи достатньо проводиться профiлактика рахiту, анемiї, порадить як краще пiдготувати дитину до наступної ревакцинацiї АКДП та поліомієліту - у 4,5 мiсяцiв.

Ваш малюк росте, вимагаючи вiд вас все нових i нових вмiнь його зрозумiти та допомогти. Але навiть якщо ви не \"новоспечена\" мама, а досвiдчена, що має уже старших дiтей, не покладайтеся на свiй досвiд стосовно виховання попереднiх дiтей, а постiйно пiзнавайте, спостерiгайте, радьтеся зi своїм сiмейним лiкарем чи педiатром. Вiд цього залежить здоров\'я i майбутнє всiєї вашої родини.

Мої досягнення

Iнтелектуальнi

Активний перiод по годинi й бiльше в денний час мiж перiодами сну.Маю короткотривалу пам\'ять вiд п\'яти до семи секунд.Посмiхаюсь i вокалiзую бiльше в присутностi людей, нiж на самотi.Полюбляю створювати новi звуки та iмiтувати знайомi тони.

Соцiальнi

Смiюся, коли до мене говорять, i вимогливо кричу, якщо гра раптом припиняється.Цiкавлюся своїм вiдображенням у дзеркалi та посмiхаюся до нього.Видаю звуки, щоб привернути чиюсь увагу.Смiюсь, якщо мене лоскочуть.Захоплено слухаю музику.Люблю поєднувати приймання їжi з грою.

Сенсорно-моторнi

Можу утримувати маленькі предмети мiж великим i вказiвним пальцями.Тягну всi об\'єкти до себе i \"дегустую\" в ротi.Здивовано дивлюся на мiсце, з якого щойно впав дослiджуваний об\'єкт.Плюскаюсь i копаюсь у водi пiд час купання.Проявляю цiкавiсть до запахiв i розрiзняю їх.Готовий до початку вживання щiльнiшої їжi (пригодовування).Можу самостiйно перевертатися зi спини на живiт i навпаки.Повертаю голову в усi боки в положеннi лежачи на спинi та на животi.Пробую виконати \"плавальнi\" рухи i пересуваюся в колисцi.Фокусую погляд на рiзних вiдстанях.Утримую голiвку в пiднятому положеннi тривалий час.

Фiзичнi

Набираю в масi 700-750 г.Виростаю на 2-2,5 см.