ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Реферат на тему:

Четвертий місяць життя дитини

Четвертий місяць життя дитини

Немовля, яке тривалий час для вас залишалося новонародженим нiжним створiнням, хоч перiод новонародженостi закiнчується з першим мiсяцем життя, вже починає набувати iншого статусу, проявляючи все новi й новi здiбностi. Ви усвiдомлюєте, що малюк росте, i це проявляється не тiльки в збiльшеннi маси тiла, але й у рухових навичках, спiлкуваннi, його власному сприйняттi довкiлля. Формується нова людина, особистiсть. I чи не найбiльша роль у тому, якою стане ця людина, вiдводиться саме вам.

Пригляньтеся пильнiше до волосся малюка. В цьому вiковому перiодi починається становлення нових кольору та якостi волосся. Можливо, ви не зауважили, що впродовж кiлькох останнiх тижнiв маля втрачає своє первинне волоссячко (нiжне, тонке, часто кучеряве), з яким воно народилося, i натомiсть вiдростає нове. Цей процес триватиме мiсяць або й два. Колiр очей також змiнюється. Якщо дитя народилося з голубими очима, то саме тепер ви помiтите, що вони темнiшають, i згодом ваш син чи донька стане карооким чи кароокою, так як i ви. Лише тодi, коли голубий колiр очей залишатиметься до шести мiсяцiв, можете сподiватися, що це - назавжди.

Малюки, народженi в смуглих карооких батькiв, переважно мають свiтло-коричневий колiр очей. Але коли дитина досягає чотиримiсячного вiку, її очi стають темними, як у батькiв.

Фiзичний розвиток

Звичайно, маля продовжує набирати в масi. Якщо у вас є змога контролювати прирiст маси щотижня, то вiн повинен становити 140-170 г. Упродовж усього четвертого мiсяця життя дитини маса збільшується на 600-750 г. Хоча не забувайте, що цi показники є лише орiєнтовними нормами. Кожне немовля має свої, запрограмованi природою, темпи збiльшення маси. Довжина тiла збiльшується приблизно на 2-2,5 см. Тiло поступово, в мiру вдосконалення та розвитку м\'язiв, набуває мiцного, сформованого для грудної дитини, вигляду.

Рухова активнiсть

Пiд кiнець четвертого мiсяця малюк уже впевнено манiпулює своєю голiвкою. Вiн тривалий час утримує її, лежачи на животi. А в положеннi на спинi легко пiднiмає голову, дотикаючись пiдборiддям до грудей, щоб \"ретельнiше\" розглянути свої ступнi. Окрiм цього, маля охоче крутить голiвкою в усi боки, слiдкуючи за оточуючим.

Якщо минулого мiсяця не було вдалої спроби перевернутися зi спини на живiт або навпаки, то впродовж цього мiсяця малюк спроможний навчитися виконувати цю вправу. Причому, лежачи на животi, дитя вже здатне опиратися на передплiччя обох рук i робить спробу перевантажити утримання своєї грудної клiтки i голови на одну руку, з метою звiльнити iншу для того, щоб щось вхопити.

Руки залишаються об\'єктом прицiльної уваги. Немовля зводить рученята до середньої лiнiї, стежить за ними цiлеспрямованим, координованим поглядом. Пальцi рук не є стисненими. Вдосконалюється координацiя рухiв рук. Дитина захоплює iграшку, мiцно тримає її, водить разом iз рукою. Потiм випадково може мимоволi впустити. Коли iграшка в руцi, маля слiдкує за її рухами очима i проявляє вдоволення, посмiхаючись своїй удачi. Як i ранiше, власнi кулачки, пальчики або брязкальце обов\'язково \"дегустуються\" на смак.

У цей перiод улюбленою вправою малюка стає активне чеберяння нiжками - \"велосипед\". Колiна ще зiгнутi в станi спокою, але час вiд часу дитина їх розгинає. Займаючись гiмнастикою, можете помiтити досить хорошу рухливiсть нiжок у всiх суглобах.

Якщо ж маля поставити вертикально з опорою для ступень, воно також може згинати i розгинати нiжки, начебто пританцьовуючи. Бiльшiсть малюкiв дуже полюбляють такi заняття, особливо пiд ваш спiв або ритмiчний \"реп\".

Буває, що дитина на четвертому мiсяцi життя проявляє спроби до плавання в положеннi на животi. Цi рухи схожi на рудиментарнi (тобто тi, що зникають) навички плавання в черевi матерi. Однак це не так. Погляньте уважнiше, як малюк сопе, захекується, стогне, незадоволено бурмоче i навiть кричить вiд невдалих намагань. Це спроби плазувати! Як шкода, що в нас, дорослих, бракує такої рiшучостi та наполегливостi в досягненнi певної мети!

Напевно, бiльшiсть iз вас намагались у цьому вiцi посадити маля. За вашої пiдтримки це можливо. I скiльки задоволення в очах сина чи доньки! Зауважте, що голiвка при цьому утримується у вертикальному положеннi самостiйно!

В жодному разi не варто залишати дитину в положеннi сидячи на тривалий час (погляньте, як при цьому вигинається горбом спинка!). Ви ризикуєте втомити малюка або призвести до деформацiї хребта. Ще не час сидiти! Застосовуйте цей елемент як частину гiмнастичного комплексу. Пiдтягнiть дитя за ручки в положення сидячи, потiм повiльно опустiть.

Часто при рухах ручок та нiжок у суглобах (колiнних та лiктьових) можна почути потрiскування. Немає пiдстав, щоб хвилюватися. За мiсяць або два, коли м\'язи тулуба, рук та нiг змiцнiють (обов\'язково з вашою допомогою пiд час занять гiмнастикою i масажем), цi явища зникнуть. Причиною появи потрiскувань є функцiональна незрiлiсть суглобового апарату, до складу якого входять кiстки, сухожилки, хрящi та м\'язи.

Мова

Дитина в чотиримiсячному вiцi звертає увагу на шум, проявляє цiкавiсть як до слабких, так i до гучних за iнтенсивнiстю звукiв. Однак вiдомо, що всi малюки цього вiку охоче вiддають перевагу музицi. Вiзьмiть це на озброєння, коли прагнете заспокоїти роздратоване дитя. I все ж максимум задоволення ваш малюк отримує вiд особистих звукiв. Вiн повторює \"вдалу\" їх комбiнацiю знову i знову, наче намагаючись запам\'ятати власний вокальний витвiр.

До речi, багато з таких складiв пiзнiше значно легше будуть вимовлятись як складові справжнiх слiв. Своєрiдне \"булькання\" поступово змiнюється на \"хихотiння\", а потiм на окремi звуки \"е\", \"и\", \"а\", \"га\" та iн.