ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Реферат на тему:

Восьмий місяць життя дитини

Восьмий місяць життя дитини

Цей перiод життя малюка можна назвати часом пiдвищеної цiкавостi. Таке явище на певному етапi розвитку проявляють курчата, цуценята, кошенята. Але для дитини характерним i вiдмiнним є те, що нею, з одного боку, керують певнi, заданi природою iнстинкти, а з iншого - вмiння узагальнювати все попередньо вивчене.

Фiзичний розвиток

У масi маля набирає в середньому 500-550 г, у зростi - 1,5-2 см. Тобто, темпи росту з мiсяця в мiсяць сповiльнюються. Але пам\'ятаймо, що ваш син чи донька є особливим створiнням, яке має свої iндивiдуальнi правила росту. Якщо дитя цього чи минулого мiсяця хворiло, нехай навiть на звичайну вiрусну iнфекцiю, то це може сповiльнити його мiсячний прирiст. Згодом такий стан справ виправиться, i маса вiдповiдатиме нормi, але за умови, якщо харчування та догляд вiдповiдатимуть необхiдним вимогам.

Рухова активнiсть

Бiльшу частину дня ваш малюк буде блукати домiвкою в пошуках чогось нового i цiкавого. На жаль, природа не подарувала йому уродженого усвiдомлення небезпеки, тому родинним правилом на цьому етапi життя вашої дитини має стати - \"маля вивчає, а ми застерiгаємо\". Для цього ще раз огляньте своє помешкання стосовно оцiнки наведених нижче нюансiв.

  • Чи всi гострi предмети, якими може вколотися або порiзатися малюк, ви прибрали з маршруту маляти?

  • Чи немає медикаментiв, хiмiкатiв на пiдлозi або ж у низькiй тумбi, що можуть стати доступними для дитини?

  • Чи всi електричнi розетки захищенi запобiжниками (заглушками)?

  • Чи знаходиться ваша гаряча праска пiсля прасування в безпечному мiсцi?

  • Чи захистили ви сходи, поручнi з широкими отворами вiд надмiрної цiкавостi малюка?

  • Чи в достатньо потаємному мiсцi дорогi вашому серцю речi (улюблене фото, парфуми, посуд тощо)?

  • Чи не зможуть тяжкi предмети, що є на пiдлозi, завдати травми дитинi?

Маля цього вiку здатне безперестанку борознити вздовж i впоперек усi кiмнати, детально вивчаючи найрiзноманiтнiшими методами навколишнє середовище. Все, до чого можна дотягнутися, - пересувається, вiдкривається, струшується, випробовується на зуб, смокчеться або кидається. I не смiйте вiдволiкати його вiд цього найцiкавiшого заняття, бо отримаєте реакцiю гнiву. Але коли малюк пiсля неї повертається для продовження своєї справи, настрiй блискавично змiнюється, i дитя знову стає веселим.

Уявiть собi, скiльки енергiї потребує ваш син чи донька щодня. Спробуйте одного дня самi проiмiтувати всi пересування i рухи дитини, поплазуйте разом iз нею. Однозначно, що за 3-4 години ви впадете вiд втоми. А маля, озирнувшись на вас, продовжуватиме свої заняття в попередньому темпi аж до кiнця дня. Тому нiколи не судiть по собi: \"Вiн, напевно, вже стомився. Менi ж бо хочеться вже полежати та вiдпочити\". Ви - не малюк. I не наполягайте на вiдпочинку! А ось вам залишається тiльки поспiвчувати. Бо в кiнцi дня ви станете схожою на зомбi. Про якi там любощi до чоловiка можна говорити? Тому звертаємося до татусiв: шановнi, не надто зациклюйтеся на своєму бiзнесi, якщо маєте вдома восьмимiсячну дитину. Допоможiть своїй любiй дружинi! Вiд цього, врештi-решт, буде залежати спокiй ваш i вашої родини. Вiзьмiть на себе (хоч тимчасово) побутовi проблеми (магазини, прибирання, прання тощо). А у вихiднi побудьте з малям. Ви отримаєте задоволення i почнете поважати працю своєї коханої.

Малюки часто полюбляють крутитися бiля дверей. Для них це ще одне нове вiдкриття: дверi, виявляється, можуть рухатись, а стiни, стiл, стiлець - нi. Пам\'ятайте про те, що вiдчиняти дверi потрiбно дуже обережно, аби не поранити малюка. Саме в цьому вiцi у дiтей часто трапляється травмування пальцiв рук, якi опинилися помiж дверима i стiною чи пiдлогою в зовсiм неслушний момент. Будьте уважними, аби потiм не жалкувати.

У цьому вiцi малята, як правило, набувають найбiльшого досвiду в швидкiсному плазуваннi. Спробуйте-но, ставши навколiшки, наздогнати своє чадо. Без сумнiву, вам це не вдасться. Пiд час активного плазування змiцнюється м\'язовий апарат дитини, а саме, тi групи м\'язiв, якi згодом будуть потрiбними для формування навичок стояння i ходи. Для того, щоб повноцiнно стояти, малюку потрiбнi не тiльки мiцнi ноги. Чи не найважливiшу роль у цьому процесi вiдiграють м\'язи спини. Звернiть увагу, кожний новий рух, який пiднiмає тiло трошки вище вiд попереднього рiвня, - це тренування для майбутнього стояння. Спершу це буде пiднята вгору рука, яка намагається вхопитися за поручень крiсла, далi - пiдтягування всього тiла в тому ж напрямку. З дня на день такi моменти будуть повторюватися, але час повноцiнного стояння настане лише в 9-10 мiсяцiв. Отже, не прискорюйте подiй! Усьому свiй час. Не намагайтеся самотужки \"ставити\" дитя. Пам\'ятайте, нiхто не любить насилля. Не дивуйтесь тому, що коли ви поставите восьмимiсячного малюка бiля якоїсь опори, то його нiжки вiдразу ж перетворяться на двi вологi макаронини, якi згинаються у всi боки i зовсiм його не тримають. Дайте можливiсть сину чи доньцi \"дiйти\" до всього самому. Крiзь ланцюжок власних помилок та удач маля знайде свiй метод стояння. Дитина спершу має усвiдомити, що є предмети серед домашнiх меблiв, за якi можна вхопитися, i вони при цьому не рухаються, а є iншi, якi чомусь прогинаються або ж падають. Це знадобиться в майбутньому. Спершу вдасться простягнути одну руку i вхопитися за пiдпору, iнша ж обов\'язково потрiбна для \"страховки\" на пiдлозi. Далi можна спертися на одну ногу i перенести масу тiла на одну половину, згодом - пiдключити другу половину тiла. I в найостаннiший момент - вiдпустити \"страховку\". На цей ланцюжок iнодi йде два або ж три мiсяцi. Ось чому не варто силомiць втручатися в процес вироблення навички стояння.

Ваша дитина в цьому вiцi вже впевнено сидить, проте самостiйно всiстися з положення лежачи їй не вдається. Така позицiя стає улюбленою пiд час гри, але iнодi вона ще нестiйка, i малюк може перекинутися. Зважте на це i забезпечте якусь \"страховку\", якщо маля бiльшiсть часу гратиметься на диванi, або ж придбайте \"манеж\". Хоча вiдразу скажу, що близько половини дiтей не люблять гратися в манежах. Це обмежує їх активний простiр. Краще мати в помешканнi високий стiлець i садовити в нього малюка, зафiксувавши спецiальними пасками. Можна також покласти дитину в крiсло, i вона отримає надзвичайну насолоду, спiлкуючись iз родиною таким чином.

Захоплювання предмета за типом щипцiв - мiж великим i середнiм пальцями - вдосконалюється. Тепер маля може перекладати рiч з однiєї руки в iншу, \"охоплювати її поглядом\" i навiть плазувати, одночасно тримаючи в руках якусь iграшку. Це є великим досягненням, бо такi ознаки уже вiдрiзняють людську iстоту вiд, скажiмо, людиноподiбних мавп.