ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Реферат на тему:

Лімфоїдні гемобластози.

Визначення. Лімфоїдні гемобластози – злоякісні лімфоми – це збірна гетерогенна група онкологічних захворювань, субстратом яких є елементи В- та Т-клітинних ліній на різних етапах диференціації.

Сучасні уявлення про лімфоїдні новоутвори, що грунтуються на досягненнях клітинної імунології та цитогенетики, свідчать про умовність поділу цих захворювань на лейкози і лімфоми.

Збірний термін \"злоякісна лімфома\" використовується в даний час не тільки для визначенння локалізованих пухлинних утворів, але й системних поражень кровотворної та лімфоїдної тканин: В- та Т-клітинних лейкозів, як хронічних, так і гострих. До злоякісних лімфом за REAL-класифікацією (табл. 7.14) віднесений і лімфогранулематоз (хвороба Ходжкіна), для відмежування якого всі інші лімфоми визначаються терміном \"неходжкінська злоякісна лімфома\" (НЗЛ).

Класифікація.

Таблиця 7.14.

Переглянута Європейсько-американська класифікація лімфоїдних новоутворів.

(Revised european-american lymphoma (real) classification і по Canellos J.P. etal., 1998).

Пухлини з В-клітин

Пухлини з В-клітин-попередників

Лімфобласний лейкоз/лімфома-попередників

Пухлини з периферичних В-клітин

 1. В-клітинний хронічний лімфолейкоз/пролімфоцитарний лейкоз/ лімфома з малих лімфоцитів

 2. Імуноцитома/лімфоплазмоцитарна лімфома

 3. Лімфома з клітин мантійної зони

 4. Лімфома з клітин центрів фолікулів, фолікулярна

Тимчасово виділені цитологічні ступені:

 • І (з дрібних клітин)

 • ІІ (із суміші дрібних та великих клітин)

 • ІІІ (з великих клітин)

Тимчасово виділений підтип: дифузна, тимчасово з дрібних клітин.

 1. В-клітинна лімфома маргінальної зони

 • екстранодальна лімфома (лімфома,асоційована з лімфоїдною тканиною слизових оболонок (МАLT В-клітинна моноцитарна лімфома);

 • тимчасово виділена категорія: лімфома лімфатичних вузлів В-клітинна моноцитоїдна лімфома

 1. Тимчасово виділений тип: лімфома маргінальної зони селезінки

 2. Волосатоклітинний лейкоз

 3. Плазмоцитома/плазмоклітинна мієлома

 4. Дифузна лімфома з великих В-клітин

 5. Лімфома Беркіта

 6. Тимчасово виділений тип: В-клітинна лімфома високого ступеня злоякісності – Беркітоподібна

Пухлини з Т-клітин

Пухлини з Т-клітин попередників

Лімфобласний лейкоз/лімфома з Т-клітин-попередників

Пухлини з периферичних Т- та ЕК-клітин

 1. Т-клітинний хронічний лімфолейкоз/пролімфоцитарний лейкоз

 2. Лейкоз з великих грануловмісних лімфоцитів

 3. Грибовидний мікоз/синдром Сезарі

 4. Периферичні Т-клітинні лімфоми, невизначені

Тимчасово виділені категорії:

 • з середніх клітин

 • із змішаних клітин

 • з великих клітин

 • з лімфоепітеліальних клітин

Тимчасово виділені підтипи:

 • лімфома печінки та селезінки з gdТ-клітин

 • Т-клітинна лімфома підшкірної клітковини

 1. Ангіоімунобласна Т-клітинна лімфома

 2. Ангіоцентрична лімфома/назальна лімфома з Т/ЕК-клітин

 3. Т-клітинна лімфома кишківника ( ентеропатія)

 4. Т-клітинний лейкоз/ лімфома дорослих

 5. Анапластична великоклітинна лімфома (Т/нуль)

 6. Тимчасово виділена форма: анапластична великоклітинна лімфома Ходжкіноподібна

Лімфогрануломатоз (хвороба Ходжкіна)

 1. Лімфоїдне переважання (нодулярний дифузний тип)

 2. Нодулярний склероз

 3. Змішано-клітинний

 4. Лімфоїдне виснаження

 5. Багатий на лімфоцити (тимчасово виділений тип)

Таблиця 7.15.

Клінічні стадії лімфоїдних пухлин, запропоновані міжнародною групою по вивченню лімфом (International lymphoma study Group (ILSG) classification і pf Canellos J.P. et al., 1998).

І. В\'ялопротікаючі (низького ступеня злоякісності)

З В-клітин

З Т-клітин

1. В-хронічний лімфолейкоз/лімфома з малих лімфоцитів

2. Лімфоплазмоцитарна лімфома

Лімфома з клітин центрів фолікулів, фолікулярна (з малих клітин і із суміші малих і великих клітин)

В-клітинна лімфома маргінальної зони

Волосатоклітинний лейкоз

Плазмоцитома/плазмоклітинна мієлома

 1. Лейкоз з великих грануловмісних лімфоцитів

 2. Т-клітинний лейкоз/лімфома дорослих (в\'ялопротікаючий)

 3. Грибовидний мікоз/синдром Сезарі

ІІ. Помірно агресивні (середнього ступеня злоякісності)

З В-клітин

З Т-клітин

 1. В-пролімфоцитарний лімфолейкоз

 2. Лімфома з клітин мантійної зони

 3. Лімфома з клітин центрів фолікулів (фолікулярна, з крупних клітин)

 1. Т-хронічний лімфолейкоз/пролімфоцитарний лімфолейкоз

 2. Т-клітинний лейкоз/лімфома дорослих (хронічний)

 3. Ангіоцентрична лімфома

 4. Ангіоімунобласна лімфома

ІІІ. Агресивні (високого ступеня злоякісності)

З В-клітин

З Т-клітин

1. Лімфома з великих В-клітин

 1. Периферичні Т-клітинні лімфоми

 2. Т-клітинна лімфома кишківника

 3. Анапластична великоклітинна лімфома

ІV. Високоагресивні (дуже високого ступеня злоякісності)

З В-клітин

З Т-клітин

 1. Лімфобласний лейкоз/лімфома з В-клітин-попередників

 2. Лімфома Беркіта

 3. В-клітинна лімфома високого ступеня злоякісності-беркітоподібна

 1. Лімфобласний лейкоз/лімфома з Т-клітин-попередників

 2. Т-клітинний лейкоз/лімфома (гострий і лімфоматозний)

Стадіювання злоякісних лімфом.

За поширеністю ЗЛ, включаючи і ЛГМ, прийнято виділяти 4 стадії (Ann Arbor, 1974):

Стадія І: пораження лімфовузлів однієї ділянки чи одного позалімфатичного органу (локалізована);

Стадія ІІ: пораження лімфовузлів двох і більше ділянок по один бік діафрагми чи лімфовузлів і органа по ту ж сторону діафрагми (регіонарна);

Стадія ІІІ: пораження лімфовузлів по обидва боки діафрагми з поєднанням пораження одного позалімфатичного органу чи (і) селезінки (генералізована).

Стадія IV: дифузне пораження одного чи більше органів з пораженням чи без пораження лімфатичних вузлів. Пораження печінки і кісткового мозку завжди є IV стадія (дисемінована).

Кожна стадія поділяється на підгрупи в залежності від відсутності (А) чи наявності (Б) одного чи декількох загальних симптомів інтоксикації (нічний піт, температура вище 38 0С, зниження маси тіла більше ніж на 10% на протязі 6 місяців).