ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Реферат на тему:

Цукровий діабет.

Визначення. Цукровий діабет (ЦД) – це захворювання, обумовлене абсолютним або відносним дефіцитом інсуліну і порушенням всіх видів обміну речовин, в першу чергу – вуглеводного.

Епідеміологія та фактори ризику цукрового діабету. ЦД – одне з найпоширеніших захворювань, з кожним роком частота його неухильно зростає. Поширеність ЦД пов\'язують з зміною факторів зовнішнього середовища, особливостями популяцій (генетичними, демографічними), концентрацією факторів ризику захворювання в популяціях (надмірна маса тіла, артеріальна гіпертензія, значна частота серцево – судинних захворювань, порушення ліпідного обміну тощо). Епідеміологічні дослідження виявили різницю в поширеності основних двох типів ЦД. ЦД першого типу складає 20%, ЦД другого типу - 80% від числа усіх хворих.

Поширеність ЦД в більшості країн Європи становить 2-4% обстеженої популяції, а число осіб з прихованим захворюванням перевищує число зареєстрованих у 2-3 рази. Загальна кількість хворих на планеті у 2000 році досягла 175 млн. чоловік.

Етіологія.

 1. Спадковість – генетично обумовлена слабість β-клітин або недосконалість процесів синтезу, секреції чи транспорту інсуліну, або відсутність інсулінових рецепторів у тканинах.

 2. Автоімунний генез ЦД (доведено у хворих з поєднаною аутоімунною патологією, тиреоїдитом Хашимото, ідіопатичною формою хвороби Адісона).

 3. Вірусне ураження інсулярного апарату підшлункової залози (вірус Коксакі, гепатотропні віруси В і С, вірус епідемічного паротиту).

 4. Панкреатит гострий (2% випадків) і хронічний (20 – 40% випадків).

 5. Вплив контрінсулярних гормонів (гіпофізу, щитовидної залози), кортикостероїдів, катехоламінів.

 6. Гемохроматоз – відкладення в органах і тканинах гемосидерину з наступним розвитком сполучної тканини в печінці, підшлунковій залозі, шкірі. У даному випадку ЦД резистентний до лікування інсуліном.

Фактори ризику щодо виникнення ЦД:

  1. ожиріння;

  2. наявність серцево – судинних захворювань;

  3. жінки, що народжують дітей з масою більше 4 кг; мертвонароджуваність;

  4. хронічні психоемоційні розлади;

  5. гіперліпідемії, ксантелазми, ксантоми;

  6. схильність до гнійничкових захворювань;

  7. вагітність;

  8. переїдання;

Патогенез. Цукровий діабет виникає на тлі інсулінової недостатності – абсолютної або відносної. Дефіцит інсуліну призводить до порушення обміну речовин.

 1. Порушується проникнення глюкози в клітину, її перетворення в глюкозо–6-фосфат із звільненням енергії;

 2. Порушується утворення глікогену, відкладання його в печінці, м\'язах, серці.

 3. Порушується синтез ліпідів і підвищується ліполіз, нагромаджуються неетерифіковані жирні кислоти (НЕЖК), кетонові тіла, які отруюють організм, зростає рівень β-ліпопротеїдів низької і дуже низької густини та холестерину.

 4. Підвищується глюконеогенез, знижується синтез білків;

 5. При відсутності інсуліну не засвоюється фосфор, калій, магній;

 6. Недостатня дія інших анаболічних гормонів – соматотропного гормону, андрогенів, естрогенів.

Отже, дефіцит інсуліну абсолютний або відносний веде до невикористання глюкози, яка в надлишку циркулює в крові, поступає в сечу, що викликає поліурію (кожний грам глюкози забирає з собою 20 мл води); полідипсію, поліфагію, схуднення, дегідратацію, загальну слабість, у важких випадках – кетоацидоз. Чим глибші розлади вуглеводного обміну, тим більші зміни в обміні ліпідів, білків, води і електролітів.

Класифікація.

В МКХ Х перегляду ЦД знаходиться в рубриці Е10-Е14.

Е.10 – Інсулінозалежний ЦД (ІЗЦД)

Діабет (цукровий)

 • лабільний

 • ювенільний

 • із схильністю до кетозу

 • тип 1 (першого типу)

Е.11 – Інсулінонезалежний ЦД (ІНЗЦД)

Діабет цукровий (без ожиріння, з ожирінням)

 • з початком у повнолітньому віці

 • з початком у зрілому віці

 • без схильності до кетозу

 • стабільний

 • тип 2 (другого типу)

Інсулінонезалежний діабет молодих

Е.12 – Цукровий діабет, появ΄заний з недостатнім харчуванням

 • інсулінозалежний

 • інсулінонезалежний

Е.13 – інші уточнені форми цукрового діабету

Е.14 – цукровий діабет, не уточнений

Діабет БДВ

Класифікація ЦД (А.С. Єфімов 1989, 1998)

І. Клінічні форми:

 1. Первинний: генетичний, есенціальний (з ожирінням або без нього).

 2. Вторинний (симптоматичний): гіпофізарний, стероїдний, тиреогенний, адреналовий, панкреатичний (запалення, пухлина, видалення підшлункової залози), бронзовий (при гемохроматозі).

 3. Діабет вагітних (гестаційний)

ІІ. Ступені тяжкості діабету

 1. Легкий (І ступінь)

 2. Середній (ІІ ступінь)

 3. Важкий (ІІІ ступінь).

ІІІ. Типи діабету (характер перебігу):

Тип 1. Інсулінозалежний (лабільний, зі схильністю до ацидозу та гіпоглікемії, переважно юнацький)

Тип 2. Інсулінонезалежний (стабільний, інсулінорезистентний, у осіб літнього віку )

ІV. Стан компенсації: 1. Компенсація; 2. Субкомпенсація; 3. Декомпенсація.

V. Наявність діабетичних ангіопатій (І, ІІ, ІІІ стадія) і нейропатій:

 1. Мікроангіопатії (ретинопатія, нефропатія, капіляропатія нижніх кінцівок чи іншої локалізації)

 2. Макроангіопатія з переважним ураженням судин серця, мозку, ніг або іншої локалізації.

 3. Універсальна мікро- та макроангіопатія.

 4. Полінейропатія (периферійна, автономна, вісцеральна).

 5. Енцефалопатія.

VІ. Ураження інших органів і систем (гепатоз, катаракта, дермопатія, остеоартропатія. тощо)

VІІ. Гостре ускладнення діабету.

 1. Гіперкетонемічна кома.

 2. Гіперосмолярна кома.

 3. Гіперлактацидемічна кома.

 4. Гіпоглікемічна кома.

Етіологічна класифікація порушень глікемії (ВООЗ, 1999р.).

 1. Цукровий діабет типу 1 (деструкція клітин, що приводить до абсолютної інсулінової недостатності)

1.Автоімунний

2.Ідіопатичний

 1. Цукровий діабет типу 2 (від переважання резистентності до інсуліну з відносною інсуліновою недостатністю до переважання секреторного дефекту з інсуліновою резистентністю або без неї)

 2. Інші специфічні типи діабету.

1.Генетичні дефекти -клітинної функції.

2.Генетичні дефекти дії інсуліну.

3.Захворювання екзокринної частини підшлункової залози.

4.Ендокринопатії.

5.Діабет індукований лікарськими засобами або хімічними речовинами.

6.Інфекції.

7.Незвичайні форми імуно-опосередкованого діабету.

8. Інші генетичні синдроми, інколи поєднані з діабетом.

 1. Гестаційний цукровий діабет.

Приклади формулювання діагнозу:

 1. ЦД І типу, важкий перебіг, стадія декомпенсації (кетоацидоз). Діабетична ретинопатія, полінейропатія. Діабетичний гепатоз.

 2. ЦД ІІ типу, середньої тяжкості, субкомпенсація. Ожиріння ІІ ступеня, ІХС, стенокардія напруги ФК ІІ. Кардіосклероз дифузний і вогнищевий (ІМ 1997 р) . ХСН ІІ А.

 3. ЦД І типу, важкий перебіг. Діабетична (гіперкетонемічна) кома.

Клінічна картина. Хворі з гострим початком захворювання скаржаться на спрагу, потребу випити упродовж доби до 4-5 л води чи іншої рідини, часте сечовипускання, істотне немотивоване, нерідко при підвищеному апетиті схуднення на 5-10 і більше кг, загальну слабість, біль голови, порушення сну, фурункульоз.