ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Маркетинг. Товарознавство. Реклама → Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів

Дипомна робота

Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів

Зміст

Розділ 1. Вступна та загальна частини.

1. Торгівля завдання, що стоять перед нею на сучасному етапі.

2. Види торгівлі, характеристика підприємств роздрібної торгівлі та

форми обслуговування.

 1. Організація робочого місця продавця в торгівлі.

 2. Дотримання правил техніки безпеки в торгівлі, особистої гігієни і

санітарних норм при продажі товарів.

Розділ 2. Продовольча група товарів.

 1. Товарознавча характеристика рибноїікри.

 2. Приймання, розміщення та викладка цих товарів.

 3. Торгівельне обладнання та інвентар при реалізації товарів.

 4. Умови і терміни зберігання.

 5. Реклама цих товарів.

 6. Правила продажу товарів та особливості особливості покупців.

Розділ 3. Непродовольча група товарів.

 1. Товарознавча характеристика хутряними виробами.

 2. Приймання, розміщення та викладка цих товарів.

 3. Торгівельне обладнання та інвентар при реалізації товарів.

 4. Умови і терміни зберігання.

 5. Реклама цих товарів.

 6. Правила продажу товарів та особливості особливості покупців.

Розділ 4. Заключна частина.

Оформлення звітної документації матеріально – відповідальними особами.

Список використаної літератури.

Розділ 1. Вступна та загальна частини

1.1.Торгівля та завдання, що стоять

перед нею на сучасному етапі.

Торгівля належить до сфери обслуговування і здійснює зв\'язок між виробництвом і споживачем, вона завершує процес руху товару, забезпечуючи перехід його у власність споживача.

Перехід до ринкової економіки докорінно змінив форми і види торгівлі. До початку ринкових перетворень торгівля в основному була державною, її частка становила понад 70% усього роздрібного товарообігу, частка кооперативної – 27%, колгоспної – 3% товарообігу. У ході реформування в торгівлі відбулися значні структурні зміни, які створили основу для встановлення ринкових відносин. На даному етапі в Україні існують державна, кооперативна і комерційна форми торгівлі.

Державна торгівля застосовується на державній власності. Усі підприємства й організації державної торгівлі, обладнання, інвентар, гроші є власністю держави. Державна торгівля здійснюється в робітничих селищах та містах. Сьогодні функції Міністерства торгівлі, яке було основною торговельної системи і здійснювало організацію державної торгівлі, виконує Міністерство зовнішніх економічних зв\'язків і торгівлі України.

Кооперативна торгівля базується на колективній кооперативній власності. Здійснюється вона споживчою кооперацією, яка має певну мережу організацій і підприємств, що функціонують здебільшого в сільській місцевості. Свою роботу споживча кооперація спрямовує на посилення економічної самостійності; забезпечення повного господарського розрахунку, створення і розвиток торгівельної мережі, закупівлю сільськогосподарської продукції, надання різноманітних послуг населення побутового і виробничого характеру.

У зв\'язку з роздержавленням та приватизацією з\'явилася нова форма торгівлі – комерційна, до якої належить недержавний, приватний сектор торгівлі. Така форма торгівлі сьогодні охоплює 80% роздрібного товарообороту України. Тобто на зміну монопольній системі державної торгівлі прийшла система вільного підприємства.

Відповідно до Закону України „ Про підприємництво \" вести торгівельну діяльність і відкривати торгівельне підприємство має право кожен громадянин України. Цей закон, як Закон України „ Про підприємства \", визначає що підприємство – це самостійний суб\'єкт господарювання, який володіє правами юридичної особи та здійснює певний вид діяльності з метою отримання прибутку.

1.2. Види торгівлі, характеристика підприємств

роздрібної торгівлі та форми обслуговування.

Торгівельні підприємства, які функціонують в Україні, поділяються за типами. Тип магазину – це його різновид, який характеризується асортиментом профілем, товарною спеціалізацією, розміром торгівельної площі, номенклатурою послуг, типовим набором торговельно – технологічного обладнання, формами продажу товарів.

За цими ознаками виділяють універсальні магазини, спеціалізовані, вузькоспеціалізовані, комбіновані.

Універсальні магазини – це магазини з широким асортиментом продовольчих товарів, із застосуванням прогресивним методів продажу. Вони є найбільш раціональними типами торговельних підприємств. До них відносять магазини типу: універсам, гастроном, супермаркет тощо. Універсам – торговельне підприємство, яке розраховане на реалізацію продовольчих товарів у широкому асортименті і непродовольчих товарів частково попиту з використанням методів самообслуговування. Торгівельно – оперативні процеси в універсамі механізовані процеси в універсамі механізовані та автоматизовані. Таке торговельне підприємство відрізняється високою культурою обслуговування. Це магазин з торгівельною площею від 400 до 2000 м2 залежно від чисельності населення, яке обслуговується.

Спеціалізовані магазини реалізують товари однієї чи двох груп. У таких магазинах створені кращі умови для вивчення попиту покупців, широкий асортимент певної групи товарів, тісний зв\'язок з постачальниками. Це позитивні моменти в роботі спеціалізованих магазинів. Проте їх недоліком є те, що вони не можуть задовольнити комплексного попиту населення. А тому покупець, щоб придбати все йому необхідне, мусить відвідати кілька магазинів.

Вузькоспеціалізовані магазини реалізують товари, які охоплюють неповну товарну групу. Такі магазини здебільшого працюють у великих містах.

Комбіновані магазини – це торгівельні центри та супермаркети, де можна придбати продовольчі і непродовольчі товари, розташовані підприємства громадського харчування та культурно – побутового призначення. Досить часто комбіновані магазини включають і аптеки.

Супермаркет – порівняно велике торгівельне підприємство самообслуговування з низьким рівнем витрат, а також великим обсягом продажу. Особливістю супермаркетів є самообслуговування, відкрита викладка, централізоване обслуговування покупців, велика торгівельна площа, широкий асортимент товарів.

Гіпермаркет – магазин самообслуговування загальноміського значення, торгівельною площею понад 3000 м2, з широким асортиментом продовольчих і непродовольчих товарів.

Міні – маркет – магазин самообслуговування, торгівельною площею до 200 м2 з обмеженим асортиментом продовольчих товарів.

Торгівельний комплекс. Головним принципом його роботи є масова викладка товарів з мінімальними витратами обігу. У торгівельних комплексах ціни порівняно нижчі, бо товари надходять безпосередньо від виробників. Їх площа більша за будь-які інші типи торгівельних підприємств, вона може становити від 7500 до 7950 м2. тут розміщують супермаркет, склади-магазини, магазини знижених цін.