ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Маркетинг. Товарознавство. Реклама → Маркетингова політика розподілу

Реферат на тему:

Маркетингова політика розподілу

1 Працюючи на ринку підприємство чи фірма повинна дотримуватись певної збутової політики (політики розподілу).

Мета збутової політики - організація збутової мережі для ефективного продажу виготовленої продукції. Реалізація цієї мети передбачає:

 • Розробку стратегії збутової політики підприємства

 • Вибір ефективних методів збуту

 • Вибір певного рівня каналу збуту

 • Вибір та обґрунтування типів посередників

Стратегія збуту – система організації збуту, яка показує як має бути організований товарорух: через власну чи через ділерську мережі, через які типи посередників цей збут здійснювати.

Схема 6.1

Методи збуту:

Прямий

Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу

Маркетингова політика розподілу

З посередниками

Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу

Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу

Змішаний

Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу

Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу

Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу

Прямий збут передбачає створення підприємством власної збутової мережі з обладнаними складськими приміщеннями, транспортом, мережею торгівлі, кваліфікованим персоналом. Ця система, як правило, використовується великим підприємствами, а також підприємствами, які виготовлюють поштучно складську продукцію.

Система збуту з посередниками передбачає продаж продукції товаровиробником операторам ринку, які здійснюють її реалізацію. У товаровиробників відпадає потреба у великих складах, транспорті, магазинах, збутовому персоналові. Як правило таким методом збуту користуються невеликі підприємства, які не мають власної торгової мережі. Основний недолік полягає в тому, що товаровиробник не може отримати за свою продукцію максимальну ринкову ціну.

Змішаний (комбінований) метод – передбачає реалізацію частини продукції силами товаровиробника, а більшу частину через посередників.

Більш повно методи збуту зображені на схемі 6.2

ПЗ – прямий збут Г – гуртовик

РТ – роздрібна торгівля Та – торговий агент

Т – трейдер Б – брокер

Д – дистриб\'ютор Бм – багаторівневий маркетинг

Схема 6.2

Виробник

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу

Споживачі

Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу Маркетингова політика розподілу

2Рівень каналу збуту – кількість посередників певного типу між товаровиробником та споживачем в Україні прийнята чотирьох рівнева система каналів збуту, яка має такий вигляд:

0. Виробник – Споживач

 1. Виробник – Роздрібний торговець

 2. Виробник – Оптовий торговець – Роздрібний торговець – Споживач

 3. Виробник – Оптовий – Дрібнооптовий – Роздрібний – Споживач

В різних країнах використовують системи збуту різного рівня, при цьому рівні каналів збуту характеризуються шириною каналів та інтенсивністю.

Ширина – кількість незалежних посередників на окремому етапі.

Інтенсивність може мати три рівні:

 1. Інтенсивний – реалізація товарів в будь-яких підприємствах роздрібної торгівлі.

 2. Винятковий – вибір одного посередника (уповноважений ділер)

 3. Селективний – передбачає 2, 3 підприємства роздрібної торгівлв в межах регіону.

До збутових форм відносять також лізинг – комплекс господарських заходів пов\'язаних з наданням товару у тимчасове користування на різних умовах.

Лізинг може бути:

 • Внутрішній

 • Міжнародний

 • Експортний

 • Імпортний

 • Фінансовий

3 Розглянуті вище рівні каналів збуту передбачають, що кожен тип посередника повинен мати певне число однотипних посередників. На приклад канал першого рівня збуту передбачає наявність в ньому десяти підприємств роздрібної торгівлі. Канал другого рівня передбачає наявність двох, трьох крупних оптових торговців (трейдерів) та 20-30 підприємств роздрібної торгівлі. Канал третього рівня передбачає наявність двох, трьох крупних оптовиків і 10 дрібно оптовиків та 30-40 підприємств роздрібної торгівлі.

Оскільки між товаровиробником та споживачами працюють 10–100 посередників різного типу, то до них ставляться певні вимоги.

Основні оператори ринку, які обслуговують канали збуту є: олігархи, трейдер, дистриб\'ютор, джобер, брокер, консепнатор, маклер, рілейтер, ділер, торговий агент, торговий представник, комівояжер, манчентайзер, супертайзер, супервізер

Основна проблема, яка при цьому виникає – вибір посередника якому можна довірити свою продукцію. Критерії вибору: фінансовий стан, організаційні та показники збут, спеціалізація, репутація на ринку, охоплення ринку, запаси та склади, управління збутом.

4 Ефективний продаж товарів та послуг пов\'язаний з заохоченням споживачів до купівлі. Існуючі методи та засоби заохочення збуту (СТИЗ) умовно поділяються на методи і засоби стимулювання покупців; посередників; продавців.