ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Маркетинг. Товарознавство. Реклама → Маркетингова товарна політика

Реферат на тему:

Маркетингова товарна політика

1Товар – частина продукції створена для продажу.

Товар має дві якості:

 1. Споживчу вартість – здатність товару задовольняти потреби споживачів, є носієм вартості, а форма її прояву – обмінна вартість.

 2. Обмінна вартість

Існує декілька класифікацій товару, однак найбільше поширення отримала наступна класифікація, яка є універсальною і за нею можна про класифікувати будь-який товар.

Таблиця 4.1

Класифікація товарів

Товари споживчого ринку

Товари ринку підприємств

За характером і сторонами споживання

За споживчими звичками покупців

Матеріали та деталі

Товари довгострокового споживання

Товари повсякденного попиту

Капітальне майно

Товари короткострокового користування

Товари ретельного вибору (одяг, взуття, меблі)

Допоміжні матеріали та послуги (технічне обслуговування, консультації)

Послуги

Престижні товари

2Життєвий цикл товару (ЖЦТ) – концепція існування товару на ринку від ідеї про його створення до зняття з ринку. ЖЦТ – один з основних орієнтирів ефективності роботи на ринку, оскільки він засвідчує тривалість виробництва, а значить і отримання прибутку.

ЖЦТ має різну тривалість, але в середньому вона складається для споживчих товарів 1-3 роки, для промислового призначення десь 10-15 років.

Крім класичного ЖЦТ існують ще захоплення, сезон, ностальгія ці типи зображені на схемі 4.1:

Схема 4.1Маркетингова товарна політика

\"Традиційний\" \"Захоплення\" \"Сезонність\" \"Ностальгія\" \"Провал\"

ЖЦТ складається з 5 етапів:

 • Впровадження

 • Зростання

 • Зрілість

 • Насиченість

 • Спад

Таблиця 4.2

Основні характеристики ЖЦТ

Показники

Етапи життєвого циклу товару

Впровадження

Зростання

Зрілість

Спад

Мета

Проникнення на ринок

Розширення ринку

Збереження переваг товару

Перехід до нового товару

Збут

Низький

Швидке зростання

Досягає максимуму

Зменшується

Прибуток

Відсутній

Зростає

Максимально починає зменшуватися

Низький

Конкуренція

Незначна

Зростає

Велика

Зменшується

Ціна

Висока або низька

Діапазон цін

Знижується

Мінімальна

Витрати на просування

Дуже високі

Високі

Стабілізуються

Зменшую-ться

Зміст реклами

Інформування

Створення прихильності

Нагадування

Відсутня

Споживачі

Новатори

Рання більшість

Масовий ринок

Консер-ватори

Попит

Низький

Швидке зростання

Зростання уповільнюється

Різке падіння

Стратегія маркетингу

Диференціації

Низьких витрат

Низьких витрат

Диферент-ціації

Кожен етап ЖЦТ характеризується певним попитом на товар і використовується певний вид маркетингу, але практика засвідчує, що на цих етапах краще використовувати не повний цикл маркетингу, а маркетинг-мікс, це зображено на схемі 4.2.

3 Комерційні структури спеціалізуються на виробництві певних товарів і їхня діяльність пов\'язується з асортиментною політикою, яку вони проводять на ринку.

Товарний асортимент – усі товари та їх різновиди, які виробляє або реалізує фірма чи підприємство. Показниками є ширина, довжина, глибина і густина.

Ширина – весь перелік видів товарів, які виробляє чи реалізує підприємство на ринку.

Довжина – загальна кількість назв товарів.

Глибина – кількість варіантів виготовлення кожного виду товару.

Густина – тіснота взаємодії товарів, які випускає чи реалізує підприємство.

Я – підвищення якості товару С – сервісне обслуговування

Р – рекламні заходи ПМ – псевдо модифікація товару

Ц – цінова політика

Схема 4.2

Маркетинг-мікс у ЖЦТ

Маркетингова товарна політика

Впровадження Зростання Зрілість Насичення Спад

4 Для ефективної роботи на ринку підприємство повинно систематично оновлювати асортимент своєї продукції, шляхом розробки нових товарів. Алгоритм створення нових товарів має таку послідовність:

 • Висунення ідеї

 • Відбір перспективних ідей

 • Оцінка ідей за критеріями ринку (потреба, ціна)

 • Створення цільової групи розробки нової групи товару

 • Експериментальна розробка нових товарів

 • Ринкове тестування товарів з метою їх доробки за побажаннями клієнтів та вивчення попиту

 • Серійне виробництво

Як правило, розробка нових товарів проводиться методом \"Мозкового штурму\", з залученням фахівців-експертів з даного виду продукції та близьких до неї галузей.

На ринку регулярно перебуває: основної продукції 50-50%, експериментальної 5-15%, товарів після ринкового тесту 10-15%, товарів ринкового спаду 10-20%

5 Товарна марка (ТМ) – ім\'я, термін, знак, символ, малюнок або їх сполучення, які призначені для ідентифікації товарів або послуг одного продавця від іншого

Товарна марка дозволяє споживачам орієнтуватися на ринку, законодавство будь-якої країни вимагає реєстрації товарної марки і її підробка карається законом. Крім поняття товарна марка існує поняття марочна назва та товарний знак.