ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Маркетинг. Товарознавство. Реклама → Контроль маркетингової діяльності підприємства

Реферат на тему:

Контроль маркетингової діяльності підприємства

Контроль — це процес визначення, оцінки та інформування про співвідношення фактичних показників (результатів реалізації планових рішень) і їх планових значень. Основними складовими контролю є:

 • констатація дійсних (фактичних) значень параметрів;

 • порівняння дійсних значень із плановими;

 • визначення величини та причин відхилень (аналіз відхилень);

 • визначення заходів для виправлення відхилень;

 • формування висновків та звіту.

Процес контролю включає визначення його концепції, мети (правильності, регулярності, ефективності чи раціональності дій), об\'єктів (методи, результати, показники, потенціали тощо), контрольованих норм, контролерів (внутрішніх чи зовнішніх), методів, обсягів (повний чи вибірковий), точок контролю, вагомості рішень, прийнятності допусків та похибок, ідентифікації причин відхилень, способів їх оцінки, формулювання пропозицій тощо.

Контроль маркетингової діяльності підприємства — це дослідження сукупності маркетингових дій, умов, зв\'язків і результатів з метою з\'ясування міри ефективності діяльності підприємства для досягнення маркетингових цілей. Він має сприяти такому:

 • досягненню успіху і підвищенню продуктивності (контроль якості продукції, процесів реклами, розподілу, збуту тощо);

 • дотриманню умовних обмежень (контроль річного балансу, бюджетів на рекламу, розподіл тощо).

Контроль маркетингової діяльності підприємства поширюється на виконання річних планів збуту, прибутковості та ефективності маркетингових заходів.

Контроль річних планів збуту проводиться за окремими показниками:

 • товарооборот окремих видів продукції (Qі):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де qi — обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства за рік (квартал, місяць);

pi — відпускна ціна і-ї продукції;

 • валовий товарооборот (Q):

Контроль маркетингової діяльності підприємства

де n — кількість позицій продукції підприємства;

 • структура товарообороту підприємства в регіональному та асортиментному розрізі, за формами власності, галузевою належністю та обсягами замовлень споживачів;

 • частка товарообороту і-го товару підприємства в і-му регіоні (галузі, групі споживачів).

Контроль ефективності маркетингових заходів може здійснюватись за такими показниками:

 • зростання ринку (Р):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Qз — обсяги продажу продукції підприємства у звітному році (періоді);

Qп.п — обсяги продажу продукції підприємства в попередньому році (періоді);

 • частка ринку (Qп):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Qі — обсяг товарообороту і-ї продукції підприємства на даному ринку;

Контроль маркетингової діяльності підприємства — загальні обсяги продажу і-ї продукції всіма постачальниками на даному ринку;

 • продуктивність маркетингу (П):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Q — валовий товарооборот підприємства;

К — кількість працівників маркетингової служби;

 • динаміка замовлень (Кз):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Контроль маркетингової діяльності підприємства — кількість (обсяги) замовлень поточного періоду;

Контроль маркетингової діяльності підприємства — кількість (обсяги) замовлень попереднього аналогічного періоду;

 • середня величина замовлень (Зс):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Qз — загальний обсяг замовлень;

Кс — кількість споживачів;

 • структура та динаміка споживачів (клієнтів) підприємства (частки старих та нових споживачів (клієнтів) підприємства в їхній загальній кількості в поточний період та проти попереднього періоду;

 • якість обслуговування споживачів (Кя):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Кр — кількість рекламацій у вартісному виразі;

 • ефективність рекламних витрат (Кр):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Рв — сума рекламних витрат;

 • цінова перевага (Ку):

Контроль маркетингової діяльності підприємства

де Рф — середня ціна продукції підприємства;

Рк — середня ціна продукції конкурента;

 • коефіцієнт знижок (Кз):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Qз — загальна сума наданих споживачам знижок;

 • швидкість обороту товарних запасів (Vз):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де ЗБ — балансова величина товарних запасів (середньорічна вартість товарних запасів);

 • тривалість обороту товарних запасів (Т):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ;

 • коефіцієнт продажу нових товарів (Кн):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Qн — обсяги продажу нових товарів.

Контроль прибутковості здійснюється за такими показниками:

 • валовий прибуток (Пв):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де С — собівартість реалізованих товарів;

 • чистий прибуток (Пч):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де В — витрати на виробництво та реалізацію продукції;

 • коефіцієнт валового прибутку (Кв):

Контроль маркетингової діяльності підприємства ,

де Д — виторг від реалізації товарів;

 • коефіцієнт чистого прибутку (Кч):

Контроль маркетингової діяльності підприємства .

Крім цього, контролюється прибутковість товарів у розрізі їх асортименту, регіонів, споживачів, каналів розподілу тощо.

література

 1. Войчак А. В. Маркетинговий менеджмент: Підручник. — К.: КНЕУ, 1998.

 2. Дайян А., Бунерель Ф., Ланкар и др. Академия рынка. Маркетинг. — М.: Экономика, 1993.

 3. Джоббер Дэвид. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ.: Учеб. пособие. — М.: Вильямс, 2000.

 4. Дайл П. Менеджмент: стратегия и тактика: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб.: Питер, 1999.

 5. Дайл П. Маркетинг, ориентированный на стоимость: Пер. с англ. / Под ред. Ю. Н. Каптуревского. — СПб: Питер, 2001.

 6. Друкер П. Ф. Рынок: как выйти в лидеры. Практика и принципы. — М.: Book chamber international, 1992.

 7. Дэй Д. Стратегический маркетинг. — М.: ЭКСПО-Прес, 2002.

 8. Кардаш В. Я. Маркетингова товарна політика: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001.

 9. Классика маркетинга / Сост. Б. М. Энис, К. Т. Кокс., Москва М.П. — СПб.: Питер, 2001.

 10. Котлер Ф. Основы маркетинга / Пер. с англ. — М.: Прогрес, 1990.

 11. Котлер Ф. Маркетинг в третьем тысячелетии: Как созлать, завоевать и удержать рынок. / Пер. с англ. В. А. Гольдича и А. И. Оганесовой. — М.: АСТ, 2001.

 12. Ламбен Ж. Ж. Стратегический маркетинг. — СПб.: Наука, 1996.