ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Менеджмент. Фінансовий менеджмент → Управління проектними ризиками в проектах

Курсова робота з менеджменту

Реферат

Управління проектними ризиками в проектах

Зміст

Вступ 3

1.Розподіл ризиків у проектних контрактах. 4

2.Інструменти захисту інтересів замовника проекту. 11

3.Інструменти захисту інтересів виконавця. 18

Висновки. 24

Література 26

Вступ

Більшість ризиків проектної діяльності припадає на інвестиційну (будівельну) фазу проектного циклу. Загальні й остаточні результати проектної діяльності для всіх учасників проекту істотно залежать від процесу виконання контрактів на постачання інвестиційних товарів (машин, устаткування, транспортних засобів, будівельних матеріалів), а також виконання підрядних робіт (будівельних, монтажних, пусконалагоджувальних). В окремих випадках на інвестиційній фазі застосовують також контракти на надання консультаційних послуг (проведення торгів, підготовка контрактів, контроль за виконанням робіт тощо).

Конкретні умови підрядних контрактів залежать від багатьох чинників. В окремих випадках в обмін на підвищену ціну конт ракту підрядчик готовий брати на себе додаткові зобов\'язання й підвищені ризики. Насамперед це стосується контракту на умо вах \"під ключ\", що передбачає жорсткі умови для підрядчика, зокрема фіксований строк будівництва за заданої якості та тверді ціни (або ціни на основі формули \"фактичні витрати плюс відсо ток прибутку\"). Іноді додатково в контракт включають вимоги про технічне сприяння на період освоєння об\'єкта, про допомогу з підготовці спеціалістів.

У першому розділі, який називається розподіл ризиків у проектних котрактах, йде мова про умови виконання підрядних робіт під час реалізації проектів до підрядних контрактів.

Другий розділ присвячений інструментам захисту інтересів замовника проекту.

В третьому розділі висвітлені інструменти захисту інтересів виконавця.

1. РОЗПОДІЛ РИЗИКІВ У ПРОЕКТНИХ КОНТРАКТАХ

Покупцем (замовником) у контрактах на надання консультаційних послуг є проектна компанія, оскільки на ній лежить основна відповідальність за управління ризиками реалізації контрактів. Водночас основні фінансові ризики невиконання чи неналежного виконання контрактів лежать на кредиторах проекту, і це зумовлює жорсткий контроль за діяльністю на інвестиційній фазі проектного циклу з боку банку й фундаторів проектної компанії [ЗО]:

- їхню активну участь у виборі постачальників інвестиційних товарів, підрядчиків, а в разі потреби і консультантів;

- сприяння в підготовці контрактів і отриманні необхідних страхових полісів;

- контроль за реалізацією контрактів і виконанням умов страхових договорів;

- сприяння у вирішенні спорів (зокрема, через суд і арбітраж) між проектною компанією та постачальниками (підрядчиками), а в окремих випадках — між проектною компанією та страхувачами;

- надання (в окремих випадках) постачальникам (підрядчикам, консультантам) необхідних гарантій і поручніщтв.

Основними інструментами управління ризиками під час реалізації контрактів на інвестиційній фазі проектного циклу є гарантії юридичні\' (зобов\'язання сторін щодо виконання контрактів і санкції за їх порушення) та фінансові (матеріальні), страхування та резервні фонди.

Юридичні та фінансові гарантії щодо проектних контрактів передбачають розподіл ризиків між сторонами контрактних відносин у певних пропорціях. У текстах контрактів не тільки формулюються обов\'язки сторін і санкції за їх порушення, а й чітко визначаються умови надання необхідних фінансових гарантій і страхування. Як правило, контракти набирають сили тільки після надання сторонами належно оформлених гарантій і страхових полісів

Юридичні гарантії. Кваліфіковано підготовлені контракти (за наявності ефективної судової й арбітражної системи) надійно захищають сторони від ризиків подорожчання товарів (робіт), затримки в постачанні товарів (виконанні робіт), постачання неякісних товарів (неякісного виконання робіт), неплатежу чи невчасного й неповного платежу за контрактом, втрат у результаті зміни валютного курсу. У контрактах на підрядні роботи й постачання устаткування особливе значення мають статті щодо гарантій, рекламацій та санкцій.

Як приклад розглянемо статтю \"Гарантія якості\" у контракті на постачання машин і устаткування. У цій статті зазвичай міститься така умова: постачальник (продавець) гарантує високу якість і нормальну роботу устаткування, яке він продає, протягом певного гарантійного строку (від кількох місяців до кількох років). Гарантійний строк може обчислюватися з дати постачання, запуску устаткування в експлуатацію тощо. Для забезпечення гарантії якості складного устаткування в контракті звичайно обумовлюється право покупця (проектної компанії) контролювати його якість і якість використаних матеріалів у процесі виготовлення устаткування, брати участь у випробуваннях на заводах продавця і його субпостачальників. У цій самій статті контракту звичайно перелічують випадки, на які гарантія не поширюється (наприклад, на запасні швидкозношувані деталі; природне зношення устаткування; дефекти й поломки, що з\'явились через неправильне збереження, використання й обслуговування устаткування).

Велике значення для захисту проектної компанії від ризиків постачання неякісного товару (а також його недопостачання) має стаття контракту \"Рекламації\". У ній обумовлюються права й обов\'язки сторін у зв\'язку з рекламацією (претензією), порядок і строки пред\'явлення рекламації, засоби врегулювання суперечностей. У разі обґрунтованості рекламації сторони узгоджують прийнятні засоби її врегулювання:

- усунення дефектів постачальником за його рахунок;

- виправлення дефектів покупцем за рахунок постачальника, якщо останній не може забезпечити цю роботу прийнятні для покупця строки;

- часткова заміна й повернення товару (устаткування) цілком, якщо його не можна використовувати та транспортні витрати з повернення невеликі;

- уцінення товару (у торгівлі машинами й устаткуванням цей засіб застосовують рідко). На замінену машину, устаткування, вузол, деталь можуть бути встановлені загальні строки гарантії, передбачені контрактом, а також узгоджені нові строки, якщо заміна чи ремонт тривали довго.

Найважливішим інструментом захисту проектної компанії від ризиків невиконання чи недосконалого виконання контрактів щодо реалізації проекту є статті контракту стосовно штрафних санкцій і відшкодування збитків. Санкції можуть мати форму пені, неустойки, штрафу, що сплачуються за порушення контракту щодо строків постачання, якості товару, умов платежу тощо. Загальним правилом договірних відносин є таке: штрафні санкції мають сприяти виконанню контракту, не передбачати руйнівного характеру і не бути засобом одержання прибутку за рахунок помилок партнера.

Окремі порушення контрактів спричинюють такі збитки для окремих учасників проекту, які не компенсуються штрафами й неустойками. У цьому зв\'язку контракти передбачають компенсації наперед узгоджених і оцінених збитків; припускаються також застереження про втрачену вигоду. Проте такі стягнення не звільняють партнера від виконання своїх зобов\'язань за контрактом.

Велике значення для реалізації багатьох проектів мають контракти на матеріалізацію проекту — підрядні контракти. Часто замовник проекту укладає з підрядчиком контракт на умовах \"під ключ\", покладаючи на. нього виконання всіх робіт і закупівель у межах проекту.

Підрядні контракти мають специфіку порівняно з контрактами на постачання машин і устаткування.