ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Менеджмент. Фінансовий менеджмент → Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Порушення митних правил. Провадження у справі. Оскарження постанов у справах про

Контрольна робота з митної справи

Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил. Порушення митних правил. Провадження у справі. Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на постанови подання прокурора

План

1.Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил.

2.Порушення митних правил. Провадження у справі.

3.Оскарження постанов у справах про порушення митних правил. Внесення на постанови подання прокурора.

Поняття та порядок провадження у справах про порушення митних правил.

Встановлення обставин учинення порушення митного законодавства проводиться у процесі провадження. Завданнями провадження у справах про порушення митних правил є:

— виявлення та припинення правопорушень;

— своєчасне, всебічне повне та об\'єктивне з\'ясування обставин кожної справи;

— її вирішення відповідно до чинного законодавства;

— забезпечення виконання постанов у справах про порушення митних правил;

— виявлення причин та умов, які сприяли скоєнню митних правопорушень;

— вжиття заходів щодо їх усунення;

— запобігання правопорушенням та зміцнення правопорядку та законності;

— попередження порушення митних правил.

Таким чином, провадження у справах про порушення митних правил являє собою низку послідовно пов\'язаних між собою процесуальних дій посадових осіб митних органів України, виконання яких ґрунтується на таких головних принципах.

По-перше, розгляд справи про митні правопорушення здійснюється на засадах рівності перед законом і митним органом (посадовою особою), який розглядає справу, всіх громадян незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання та інших обставин.

По-друге, справа про митне правопорушення розглядається відкрито. Це дає право піддавати розголошенню хід і результати розгляду справи, зміст рішення, ухваленого щодо неї. Законодавство навіть дозволяє розглядати справи про митні правопорушення безпосередньо в трудових колективах, за місцем навчання або проживання порушника. Це можна робити з метою підвищення виховної і запобіжної ролі провадження у таких справах. Але це буває дуже рідко.

По-третє, здійснюється прокурорський нагляд за виконанням законів при провадженні у справах про митні правопорушення. Це є надійною гарантією законності, можливості контролювати дії службових осіб митних органів, а також запобігання незаконним діям з їх боку.

По-четверте, проводиться збирання та оцінка доказів щодо порушень митних правил.

Порядок провадження у справах про порушення митних правил визначається МК України, а також законодавством України про адміністративні правопорушення — у частині, не врегульованій МК України. По суті це процесуальні дії, на які варто звернути увагу більш детально.

Порушення митних правил. Провадження в справі

Порушення митних правил – явище досить поширене. За їхнє вчинення чинне законодавство передбачає такі види адміністративних стягнень:

 • попередження;

 • штраф;

 • конфіскація предметів, що є знаряддям для вчинення порушення митних правил;

 • конфіскація предметів, що є безпосередніми об\'єктами порушення митних правил.

Адміністративні стягнення у вигляді попередження або штрафу за порушення митних правил може бути накладено не пізніше двох місяців з дня вчинення порушення митних правил, а при триваючому порушенні митних правил – не пізніше двох місяців з дня його виявлення.

Правоохоронні органи закривають кримінальну справу та передають матеріали на розгляд митниці, якщо в діях особи наявні ознаки порушення митних правил. Адміністративне стягнення у вигляді попередження або штрафу за порушення митних правил може бути накладено не пізніше місяця з дня прийняття рішення про припинення кримінальної справи.

Зазначене правило не поширюється на випадки конфіскації предметів. Предмети, які є безпосередніми об\'єктами порушення митних правил, і предмети із спеціально виготовленими тайниками, що використовувалися для переміщення через митний кордон України з приховуванням таких предметів, конфіскуються незалежно від часу вчинення або виявлення порушення митних правил.

Якщо неможливо конфіскувати предмети, які є безпосередніми об\'єктами порушення митних правил, з порушника стягується їхню вартість.

Провадження у справах про порушення митних правил здійснюється службовими особами митних органів України.

Приводами для заведення адміністративних справ та проведення митних розслідувань можуть бути:

 • безпосереднє виявлення службовими особами митних органів порушень митних правил;

 • повідомлення засобами масової інформації про факти митних правопорушень підприємствами, установами, службовими особами та громадянами;

 • матеріали, які надійшли з інших правоохоронних органів;

 • повідомлення та матеріали іноземних митних та правоохоронних служб.

Моментом заведення справи та початку митного розслідування вважається складання протоколу про порушення митних правил.

ПРОТОКОЛ ПРО ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Протокол про порушення митних правил складає службова особа митного органу України, яка це порушення виявила. Форма протоколу встановлюється Державною митною службою України (далі – ДМС України). У випадках виявлення порушень митних правил при огляді міжнародних поштових відправлень протокол складається в трьох примірниках. Перший примірник залишається в справах митного органу, другий – підлягає відправленню відправнику міжнародного поштового відправлення з повідомленням про вручення, а третій – видається представнику підприємства зв\'язку для вручення одержувачу, що має підтверджуватися його підписом. Після відправлення другого примірника протоколу відправнику в першому та третьому примірниках про це робляться відповідні позначки. Протокол вважається врученим, навіть якщо адресат не перебуває у вказаному ним місці або це місце він вказав невірно.

В інших випадках протокол складається у двох примірниках, перший з яких залишається в справах митного органу, другий вручається правопорушнику. Якщо власник предметів не встановлений, копія протоколу може бути вручена іншим зацікавленим особам (капітану корабля, начальнику поїзду тощо), представнику підприємства або декларанту. Допускається складання протоколу довільної форми. В разі необхідності заповнюється додаток до протоколу, який є його невід\'ємною частиною. Про заповнення додатку обов\'язково робиться позначка в самому протоколі.

У кожному протоколі мають зазначатися такі відомості:

 • дата й місце його складання;

 • посада, прізвище, ім\'я та по батькові службової особи, що склала протокол;

 • необхідні для розгляду справи відомості про особу, яка вчинила порушення митних правил, якщо її встановлено;

 • місце, час вчинення та суть порушення митних правил;

 • стаття Митного Кодексу України, що передбачає відповідальність за таке порушення митних правил;

 • прізвища та адреси свідків, якщо вони є;

 • пояснення особи, яка вчинила порушення митних правил, відомості про вилучені предмети та документи;

 • інші відомості, необхідні для вирішення справи.