ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Менеджмент. Фінансовий менеджмент → Види міжнародних угод торгового характеру

Реферат на тему:

Види міжнародних угод торгового характеру

Купівля-продаж товару. Укладання договору. Виконання зобов\'язань за договором. Наслідки невиконання договору. Неможливість виконання. Міжнародні транспортні перевезення. Страхування. Платіж. Правові основи здійснення платежу. Гарантії і фінансування купівлі-продажу. Зберігання товару на складі. Товарообмін. Бартер. Передача технології. Захист інтелектуальної власності. Торгівля послугами. Фінансові і банківські відносини. Страхові підприємства. Юридичні й бухгалтерські послуги. Транспортні послуги. Телекомунікації. Будівництво. Гірнича справа. Інвестиції.

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ ТОВАРУ

Серед різноманітних комерційних угод договір купівлі-продажу - один із найбільш поширених. За договором купівлі-продажу продавець зобов\'язується передати товар покупцю у власність, а покупець зобов\'язується сплатити оговорену ціну.

В торгівлі, і особливо в міжнародній, дуже часто покупець товару знаходиться далеко. В цьому випадку порядок передачі товару покупцю стає важливим.

Головні відмінності \"внутрішньодержавної\" купівлі-продажу від міжнародної купівлі-продажу:

- внутрішня купівля-продаж, як правило, регулюється однією державою, в той час як міжнародна купівля-продаж регулюється двома (або більше) державами;

- при міжнародній купівлі-продажу вартість товару розраховується двома (або більше) сторонами;

- при міжнародній купівлі-продажу варто враховувати, які міждержавні угоди можуть впливати на права й обов\'язки сторін.

При укладанні договору міжнародної купівлі-продажу бажано пам\'ятати такі положення:

1) найменування (прізвища, імена) й інша інформація про сторони (телефон, факс, адреса електронної пошти);

2) опис товарів;

3) кількість товару (у договорах, що передбачають поставку товару в декілька етапів, - кількість товару на кожному етапі);

4) час поставки (у договорах, що передбачають поставку товару в декілька етапів, - час поставки на кожному етапі);

5) метод і місце поставки, а також, якщо це потрібно, перелік документів до товару, що повинен мати продавець;

6) ціна;

7) час платежу;

8) засіб і місце платежу (включаючи валюту платежу, а також поправку суми на рівень інфляції);

9) вимоги про страхування;

10) гарантія виконання продавцем (резервний акредитив);

11) гарантія платежу покупцем (документарний акредитив);

12) митне оформлення товарів у країні продавця;

13) митне оформлення товарів у країні покупця (включаючи сплату мита, зборів, податків і т.ін.);

14) права покупця у випадку порушення договору продавцем:

- непоставка товарів;

- неповна поставка товарів;

- невчасна поставка товарів;

- поставка ушкоджених, неякісних товарів або не тих товарів, що були оговорені в договорі;

15) ризик випадкової втрати речі;

16) права продавця у випадку порушення договору покупцем:

- відмова прийняти товар;

- неплатіж або затримка платежу;

17) припинення або розірвання договору:

- коли або за яких обставин;

- які передумови припускають припинення або розірвання договору.

18) порядок розрахунку збитків;

19) виконання зобов\'язань за договором у натуральному вигляді (тобто поставка саме таких товарів, що були зазначені в договорі);

20) інші засоби захисту;

21) неможливість виконання (форс-мажор, комерційна нездійсненність, інші причини);

22) права третіх сторін, зобов\'язання третіх сторін;

23) наслідки банкрутства продавця;

24) наслідки банкрутства покупця;

25) вибір застосовуваного права;

26) вирішення спорів:

- третейський суд;

- вибір суду (який суд повинен вирішувати спір);

27) повідомлення:

- у якій формі;

- коли і де повинні передаватися;

28) поправки або одностороннє припинення договору;

29) мова договору;

30) які документи і якою мовою складають офіційний текст договору. Як видно з цього переліку, при укладанні і виконанні договору міжнародної купівлі-продажу може виникнути багато запитань, у тому числі:

- що потрібно для того, щоб угода вважалася укладеною;

- коли переходить право власності на товар;

- коли переходить ризик випадкової втрати товару;

- хто зобов\'язаний застрахувати товар і заплатити за страховку;

- хто зобов\'язаний організувати транспортування товару і заплатити за транспортування;

- хто зобов\'язаний сплатити мита, податки, збори;

- коли вважається, що сторона договору виконала усі свої зобов\'язання, що виникли в результаті укладання договору;

- наслідки невиконання договору;

- неможливість виконання.

В різних країнах існує різне законодавство з питань, що можуть виникнути при укладанні і виконанні договору міжнародної купівлі-продажу. Такі розбіжності тільки шкодять міжнародній торгівлі - вони створюють зайві ускладнення. Торговці завжди зацікавлені заздалегідь знати, як саме будуть розглядати їхні дії у випадку виникнення спору.

Вчені, юристи, політики, менеджери давно прагнуть подолати ці труднощі і спростити процес торгівлі. Робота ця велася як на приватному, так і на міждержавному рівні.

На приватному рівні головна роль належить Міжнародній торговельній палаті (Париж). Ще в середині двадцятого століття Міжнародною торговельною палатою були розроблені Уніфіковані торгові терміни (\"Інкотермс\").

\"Інкотермс\". \"Інкотермс\" - це типові умови договору купівлі-продажу. Правила \"Інкотермс\" застосовуються у всіх випадках, коли сторони зробили посилання на них у договорі.

\"Інкотермс\" можуть використовуватися при укладанні договорів купівлі-продажу, які вимагають від продавця транспортування товару будь-яким видом транспорту, а також для договорів, де покупець одержує товар на складі продавця.

У тлумаченні й застосуванні комерційного договору можуть виникати труднощі, як у силу неоднозначності тих або інших його положень, так і в силу того, що деякі питання в ньому просто не передбачені.

\"Інкотермс\" містить декілька варіантів вирішення таких типових питань, що викликають труднощі при тлумаченні і застосуванні договору:

- коли переходить право власності на товар;

- коли переходить ризик випадкової загибелі товару;