ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Макроекономіка → 1. Валовий внутрішній продукт. Методологія обчислення ВВП. 2. Модель сукупних видатків. Підхід «витрати – випуск». 3. Державний бюджет і його доходи (

У державному бюджеті України понад передбачені видатки утворюється оборотна касова готівка сумою не більше двох відсотків від загального обсягу видатків бюджету. Оборотна касова готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути поновлена у тому ж році до обсягів, встановлених під час затвердження державного бюджету України.

З республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів здійснюються видатки на:

— фінансування установ та організацій освіти, культури, науки, охорони здоров\'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що підпорядковані органам державної влади та управління Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, а також соціально-культурних заходів згідно з покладеними на ці органи влади функціями;

— утримання органів влади Автономної Республіки Крим, місцевих органів державної влади і самоврядування;

— фінансування підприємств і господарських організацій, що входять до складу місцевого господарства, природоохоронних заходів;

— інші заходи, що фінансуються відповідно до законодавства України з республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, місцевих, міських, (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування) і районних бюджетах утворюються резервні фонди уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування) районних рад народних депутатів сумою не більше одного відсотка від обсягу видатків кожного з відповідних бюджетів для фінансування невідкладних заходів, які не могли бути передбачені під час затвердження зазначених бюджетів.

У республіканському бюджеті Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, селищних, сільських бюджетах утворюється оборотна касова готівка. Оборотна касова

готівка може бути використана протягом року на покриття тимчасових касових розривів і повинна бути поновлена у тому ж році до обсягів, встановлених під час затвердження відповідного бюджету.

Розмежування видів видатків між бюджетами, що входять до складу бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, здійснюється відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, міськими (міст Києва і Севастополя) радами.

Практична частина.

  1. За даними таблиці обчислити:

а) кількість робочої сили у 2002 і 2003 рр.;

б) офіційний рівень безробіття у 2002 і 2003 рр.;

в) циклічне безробіття у 2002 і 2003 рр., якщо природня норма безробіття становить 6,6%.

Показник, млн.

2002 р.

2003 р.

Населення

49,2

49,5

Кількість занятих

22,1

22,2

Кількість безробітних

2,2

2,3

а) кількість робочої сили знаходиться за формулою :

кількість робочої сили = кількість безробіття + кількість занятих

2002 рік 2003 рік

22,1+2,2=24,3 22,2+2,3=24,5;

б) рівень безробіття знаходиться за формулою:

рівень безробіття = кількість безробітних / кількість робочої сили 100%

2002 рік 2003 рік

2,2/24,3100%=9,05% 2,3/24,5100%=9,4%,

в) циклічне безробіття знаходиться за формулою:

циклічне безробіття = офіційний рівень безробіття – природне безробіття

2002 рік 2003 рік

9,05%-6,6%=2,45 9,4%-6,6%=2,8.

  1. Компанія купує вантажівки по 50000 грн. за штуку і надає їх в оренду іншим компаніям. Для купівлі вантажівок компанія бере позику, тому їй доводиться сплачувати процент у розмірі 10% річних. Ціни на автомобілі зростають на 8% за рік. Норма амортизації вантажівки становить 20% за рік. Обчислити витрати на одиницю капіталу в цій компанії.

Сума сплачення відсотків знаходиться за формулою:

Сума сплачення відсотків = вартість машинивідсоток за рік /100%

5000010%/100%=5000грн;

Витрати на амортизацію знаходиться за формулою:

Витрати на амортизацію= вартість машини норму амортизації/100%

5000020%/100%=1000грн;

Ціна автомобіля яка активно зростає знаходиться за формулою:

Ціна автомобіля яка активно зростає = вартість машини відсоток який зростає /100%

500008%/100%=4000грн;

Витрати = 5000+10000-4000=11000.

  1. На підставі даних таблиці визначити багато сторонній курс гривні за 2002-2003 рр. Заповнити місця в таблиці позначені (-).

Росія

США

Німеччина

Всього

Номінальний обмінний курс у 2002 р.

5,0

0,18

0,37

Номінальний обмінний курс у 2003 р.

5,20

0,17

0,36

Індекс двостороннього курсу

1,04

0,94

0,97

Оборот зовнішньої торгівлі з Україною, млрд.. грн..

60

40

30

Частка у зовнішньоторговельному обороті України у 2003 р.:

а) загальна;

б) нормалізована

30

31,2

20

18,8

15

14,55

55,55

Багатосторонній обмінний курс гривні

0,5555

Індекс двостороннього курсу знаходиться за формулою:

Індекс двостороннього курсу = номінальний обмінний курс у 2003 р./ номінальний обмінний курс у 2002 р.

5,20/5,0=1,04;

0,17/0,18=0,94;

0,36/0,37=0,97;

Частка у зовнішньоторговельному обороті України у 2003 р.:

а) загальна знаходиться за формулою:

загальна = оборот зовнішньої торгівлі з Україною, млрд.. грн../50%

60/50%=30 млрд.. грн.;

40/50%=20 млрд.. грн.;

30/50%=15 млрд.. грн.;

б) нормалізований знаходиться за формулою:

нормалізований = загальний індекс двостороннього курсу

301,04=31,2 млрд.. грн;

200,94=18,8 млрд.. грн;

150,97=14,55 млрд.. грн;

Всього:31,2+18,8+14,55=55,55;

Багато сторонній курс гривні знаходиться за формулою:

багато сторонній курс гривні =всього/100%;

55,55/100%=0,5555.

Список літератури:

1.Амблер Тим. Практический маркетинг. – СПб.: Питер, 1999.

2.Джоббер Д. Принципы и практика маркетинга / Пер. с англ. – М.: Издат. дом \"Вильяме\", 2000.

3.Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2001.

4.Захаров К.В., Цыганок А.В.,

Бочарников В.П. и др. Логистика, эффективность и риски

внешнеэкономических операций. – К.: ИНЭКС, 2000.