ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Макроекономіка → Національний ринок та його агрегати

Реферат на тему:

Національний ринок та його агрегати

План

  1. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку. Моделі кругообігу ресурсів, продуктів та доходів в економічній системі.

  2. Сукупний попит: суть, структура та фактори впливу.

  3. Сукупна пропозиція та модифікація кривої AS.

  4. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Модель AD–AS. Ефект Храповика.

1. Товарний ринок як важливий елемент національного ринку. Моделі кругообігу ресурсів, продуктів та доходів в економічній системі.

Національний ринок – це сукупність соціально-економічних відносин у сфері обміну, за посередництвом яких здійснюється реалізація товарів та послуг, обіг капіталу, купівлі-продажу робочої сили.

Структура національного ринку

Національний ринок та його агрегати

Основними складовими національного ринку є ринок товарів та платних послуг, ринок грошей та цінних паперів, ринок робочої сили.

Ринок товарів та платних послуг являє собою систему економічних відносин між продавцями і покупцями з приводу руху товарів та послуг.

Грошовий ринок – це ринок короткострокових кредитних операцій, на якому попит на гроші та їх пропозиція визначають рівень процентної ставки.

Ринок робочої сили являє собою систему економічних відносин між його суб\'єктами з приводу купівлі-продажу трудових послуг, які пропонуються найманими працівниками за цінами, що складаються під впливом співвідношення попиту та пропозиції.

В основі макроекономічного аналізу лежить найпростіша модель кругообігу продуктів та доходів. В елементарній своїй формі ця модель містить зв\'язок двох суб\'єктів – домашніх господарств та підприємств.

Національний ринок та його агрегати

Це замкнена система, для якої характерна рівність величини загального обсягу виробництва в грошовому вимірі та величини грошових доходів домогосподарств ( Y=C )

НП=НД

Модель кругообігу продуктів та ресурсів з урахуванням фінансових ринків базується на спрощеній моделі. Для данної моделі характерна слідуюча залежність між національним продуктом та доходом:

НП = С + І = C + S = НД

Національний ринок та його агрегати

Роль державного сектора в кругообігу доходів та продуктів проявляється в моделі кругообігу ускладненій впливом держави.

Національний ринок та його агрегати

Введення державного сектора у кругообіг доходів і продуктів не порушує рівності національного доходу та національного продукту, але ускладнює її:

НП=C+I+G=C+S+NT=НД ,

де G – державні витрати на товари та послуги, NT – чисті податки.

Модель кругообігу для відкритої економіки

Національний ринок та його агрегати

Для відкритої економіки характерна слідуюча залежність національного продукту та доходу:

НП = C + I + G + E = C + S + NT + m = НД

Е – експорт, m – імпорт.

2. Сукупний попит: суть, структура та фактори впливу.

Сукупний попит (AD) – це реальний обсяг національного виробництва, який суб\'єкти економічної системи готові придбати при будь-якому рівні цін.

Структура сукупного попиту

Споживчий попит (С) – платоспроможний попит домогосподарств на споживчі товари.

Інвестиційний попит (І)попит підприємців на засоби виробництва для відновлення зношенного капіталу і збільшення реального.

Попит держави (G) на товари та послуги для виробництва суспільних благ і державних інвестицій.

Попит закордону (NE)на блага певної країни, який залежить від співвідношення цін на вітчизняні та зарубіжні товари, та обмінного курсу національної валюти, тобто, від реальних умов обміну.

AD = C + I + G + NE

Сукупний попит визначається кривою AD, що показує обернено пропорційну залежність між рівнем цін та обсягом національного виробництва.

Національний ринок та його агрегати

Нахил кривої AD визначається залежністю

Національний ринок та його агрегати

де - рівень цін, - обсяг національного виробництва, - грошова маса, - швидкість обігу грошової одиниці.

Фактори впливу на сукупний попит

I. Цінові:

Ефект процентної ставки;

Ефект багатства або касових залишків;

Ефект імпортних закупок.

II. Нецінові:

Зміни в споживчих витратах:

a) добробут населення;

b) очікування споживача;

c) заборгованість споживача;

d) податки.

Зміни в інвестиційних витратах:

a) процентні ставки;

b) очікувані прибутки від інвестицій;

c) податки з підприємств;

d) технології;

e) надлишкові потужності.

Зміни в державних витратах на товари та послуги;

Зміни у витратах на чистий експорт:

a) національний дохід закордоном;

b) валютні курси;

c) політичні рішення.

3. Сукупна пропозиція та модифікація кривої AS.

Сукупна пропозиція (AS) – реальний обсяг національного виробництва при кожному можливому рівні цін.

Сукупна пропозиція виражається кривою AS, що показує прямопропорційну залежність між обсягом національного виробництва та рівнем цін.

Національний ринок та його агрегати

В короткостроковому періоді крива AS поділяється на три відрізки: