ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Макроекономіка → Споживання, заощадження та інвестиції

Реферат на тему:

Споживання, заощадження та інвестиції

ПЛАН

  1. Кейнсіанська теорія споживання та заощадження.

  2. Сучасні теорії споживання.

  3. Інвестиції в макроекономіці.

Кейнсіанська теорія споживання та заощадження.

Споживання – це частина доходу в розпорядженні (Д1), яка надходить для купівлі товарів та послуг у поточному періоді. Заощадження–частина доходу в розпорядженні, яка залишається після задоволення споживчих потреб і спрямовується на споживання у майбутньому. Розподіл доходу в розпорядженні стосується домашніх господарств:

Д1 = Y;

С=Y-S;

S=Y-С.

Середня схильність до споживання (ССС):

Середня схильність до заощадження(ССЗ)

ССС+ССЗ = 100%.

Функція споживання

Споживання, заощадження та інвестиції

Y – РД (доход у розпорядженні).

Функція заощадження

Споживання, заощадження та інвестиції

При аналізі споживання та заощадження важливим є визначення проблеми використання додаткового доходу. (Δу=у2-у1). Додатковий дохід розподіляється на ΔS та ΔС.

ΔS = S2-S1, ΔC = C2-C1

Характеристику ΔS та ΔС дають категорії гранична схильність до споживання та до заощадження

ГСС + ГСS = 1

Графічний аналіз.

Графічна інтерпретація ГСС.

Споживання, заощадження та інвестиції

;

Графічна інтерпретація ГСЗ.

Споживання, заощадження та інвестиції

;

ГСС + ГСЗ = 1;

Фактори споживання та заощадження, не пов\'язані з доходом.

Багатство:

Податки:

Рівень цін:

Відрахування на соціальне страхування:

Очікування:

Аналіз споживання та заощадження в короткостроковому та довгостроковому періоді.

Функцію спеоживання та функцію заощадження в короткостроковому періоді досліджував Кейнс, а в довгостроковому–С.Кузнец.

Короткострокова функція споживання:

С = СА + СY Y;

CA – автономне споживання;

;

РД = YV (доход без податків);

YV = Y – TY Y;

TY – величина процентної ставки індивідуального податку на ОД, звідки:

;

С = СА + СYVYV;

CA > 0, 0 < CY < 1.

Довгострокова функція споживання С. Кузнеца:

;

Y = РД;

Короткострокова функція заощадження Кейнса:

S = - CA + (1 – CY) Y = - CA + SY Y;

;

ΔY = ΔC + ΔS;

CY + SY = 1.

Довгострокова функція заощадження С. Кузнеца:

;

Y = РД.

Сучасні теорії споживання.

Теорія відносного доходу Дьюзенбері.

Споживання, заощадження та інвестиції

СS – функція споживання в короткому періоді;

С1 – функція споживання в довгому періоді;

Е2, е2 – додаткові заощадження.

Між часове бюджетне обмеження І. Фішера.

1) Для І – го періоду

Y1 = C1 + S1;

S1= Y1- C1; (1)

2) ІІ період

C2 = (1+r)  S1 + Y2; (2)

C1, C2 – споживання в І та ІІ періоді;

Y1, Y2 – доход в І і ІІ періоді;

3) С2 = (1 + r) (Y1 – C1) + Y2 = Y1 + r Y1 – C1 – r C1 + Y2;

в (2) підставили (1).

4) Переносимо С1 і С2 вліво:

(3)

С2 + С1 + r C1 = Y1 + r Y1 + Y2;

C2 + C1 (1 + r) = Y1  (1 + R) + y2;

r – процентна ставка по заощадженнях.

5) Ділимо обидві частини рівняння (3) на (1 + r):

(4)

;

Висновок: поточне споживання двох періодів складається з поточного доходу даного періоду і дисконтованої вартості доходу в майбутньому періоді.

Теорія життєвого циклу Франко Модільяні.

1) W + RY – загальний доход;

Т – число років майбутнього життя;

R – число років, на протязі яких індивід отримує доход;

W – багатство у розпорядженні;

Y – отримуваний доход.

(1)

2) Доход індивід рівномірно розподіляє по роках:

;

С – середньо річний рівень споживання індивіда.

(2)

3) Перевіримо дану функцію споживання:

;

Т – є величиною не постійною, а змінною, залежно від того, для якого року життя визначається С.

Позначимо:

- це гранична схильність до споживання по нагромадженому багатству; - гранична схильність до споживання доходу(величина яка показує, на скільки збільшиться споживання, якщо доход збільшиться на одиницю). 4) Формула (2) набуде вигляду :

С =  W +  Y; (3)

 - ГСС;

 - Числовий коефіцієнт, який показує яку частку накопиченого багатства індивід готовий потратити на споживання в конкретному році (величина близька до процентної ставки).

Графічна інтерпретація теорії життєвого циклу.

Споживання, заощадження та інвестиції

Т – число років життя;

Ілюстрація споживання, доходу та багатства на протязі життєвого циклу.

Теорія перманентного доходу М. Фрідмана.

Споживання, заощадження та інвестиції

1) С = С Yp;

2) Yp = r W;

3) W = H + V;

4) Yp = Y – 1 +  (Y – Y1) =  Y + (1 – ) Y – 1;

0 <  < 1.

Yp – перманентний доход;

W – майно споживача;