ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...


Реферат

Займенник. Складні випадки правопису.

Займенник як частина мови.

Займенник – це повнозначна змінна частина мови, яка вказує на предмети, ознаки або кількість, не називаючи їх, і відповідає на питання хто? що? який? чий? котрий? скільки?

Конкретне лексичне значення займенників виявляється тільки в контексті, коли мовець співвідносить їх з певними іменниками, прикметниками та числівниками.

Коли б ти, нічко, швидше минала...

Вибач, коханая... Ще ж я не знала

Днини такої, щоб була щасна

Так, як ти, ніченько, так, як

ти, ясна...

Чом ти, березо, така журлива?

Глянь, моя сестронько, та ж я

щаслива...

Не рони, вербо, сліз над водою,

Буде ж, матусенько, милий зо

мною...

Батьку мій рідний, темненький гаю,

Як же я ніченьку сюю прогаю...

Нічка коротка – довга розлука...

Що ж мені суджено щастя чи

мука?

Леся Українка.

Хоч у мові займенників небагато, проте частота вживання їх у мовленні досить велика. Займенники використовуються як один з важливих засобів зв\'язку між реченнями в тексті, уникнення повторень одних і тих самих слів, узагальнення сказаного попередньо.

За значенням і граматичними ознаками займенникові слова не однотипні. Вони поділяються на три групи:

займенники, що співвідносяться з іменниками ( хто? що?):

я ,ти , ми , ви , він , вона, воно, вони, себе, хто ,що, хтось, щось, абихто, абищо, дехто, дещо, хто – небудь, що – небудь, будь – хто, будь – що, казна – що, ніхто, ніщо;

займенники, що співвідносяться з прикметниками ( який? чий?):

мій, твій, ваш, наш, їхній, свій, той, цей, такий, весь, сам, самий, усякий, кожний, інший, який, чий, якийсь, абиякий, дечий, чийсь, деякий, будь – який, який – небудь, чий – небудь, казна – який, казна – чий, ніякий, нічий;

Розряди займенників за значенням.

За лексичним значенням і морфологічними ознаками займенники поділяються на дев\'ять рядів:

особові

я, ти, ми, ви, він, вона, воно, вони;

зворотний:

себе;

присвійні:

мій, твій, свій, наш, ваш, їхній;

вказівні:

цей ( сей, оцей), той(отой),такий, стільки;

означальні:

весь, всякий, кожен ( кожний ), інший, жодний ( жоден ), сам, самий;

питальні:

хто? що? який? чий? котрий? скільки?

питально – відносні:

хто, що, який, котрий ( використовуються для зв\'язку складних речень);

неозначені: ( питально – відносні + частки будь, небудь, казна – хтозна, де, аби, сь):

абихто, абищо, абиякий, дехто, дещо, деякий, дечий, декотрий, хтось, щось, якийсь, чийсь, котрийсь, скількись;

заперечні ( ні ( ані ) + питально – відносні ):

ніхто, ніщо, ніякий, нічий, ніскільки, аніхто, аніщо, аніякий, анічий.

Особові займенники.

Особовими називаються займенники, які вказують на осіб, інших істот, предмети, явища, поняття.

Займенники я, ми ( 1-а особа ) вказують на особу, що говорить:

Я люблю свою хату поліську... Я люблю свій зажурений ліс ( Д. Фальківський ).

Займенники ти, ви ( 2 – а особа ) вказують на особу, до якої звернене мовлення, тобто до співрозмовника, слухача:

Ах, скільки радості,

Коли ти любиш землю,

Коли гармонії шукаєш у житті.

П. Тичина.

Займенники він, вона, воно, вони ( 3-я особа ) вказують на особу, яка не бере участі в розмові, або на предмет, про який іде мова:

Поет любить слово. Але він –не слуга слова, він – його володар ( М. Рильський).

З указівкою на одну виступає авторське ≤ ми ≥ , дуже поширене в науковому й публіцистичному стилях:

У вступному слові ≤ Від автора ≥ до посібника ≤ Українська фразеологія. Чим ми так говоримо? Ф. Медведєв пише: ≤ Ми зупиняємось докладніше у своїй праці на вивченні активних фразеологізмів, уживаних у різних стилях літературної мови, а також звертаємо увагу на фразеологічні вислови, поширені в усному мовлені ≥

Вживання ми замість я властиве офіційно – діловому мовленню ( так звертались до народу царі, королі, імператори) , мові художньої літератури ( часто з відтінком іронії).

Займенник ви може вживатись при зверненні до однієї особи ( ти ) як засіб вираження ввічливості й пошани. Тоді його пишемо з великої літери.

З листа Панаса Мирного до Марії Заньковецької ( 1903 р.):

Городяни запрошують Вас взяти участь у виставі ≤ Наталка Полтавка ≥ під час святкування постанови пам\'ятника нашому письменникові Котляревському... Ми певні, що Ваша завжди прихильна до слави рідного краю душа не обділить нас своєю ласкою, а Ваше чуле серце не обмине теплою прихильністю до нашого благання і жаги поряд з такими талановитими ви ставниками ≤ Наталки Полтавки≥ , як Кропивницьким, Саксаганський, Садовський і Затиркевича, і Вас, наша яскрава Зоре≥

Зворотний займенник.

Зворотний займенник себе вказує на особу ( предмет ), що виконує дію, яка спрямована на неї ж:

записав себе, подумала про себе, не задоволений собою, заспокоїли себе.

Відмінювання зворотного займенника.

Відмінок Відмінкові форми

Н. –

Р. себе

Д. собі

Зн. себе

О. собою

М. на собі

Правопис зворотного займенника.

Зворотний займенник себе не має називного відмінка, морфологічної ознаки роду і числа. Постійно вживається у формах непрямих відмінків і в реченні виступає додатком:

Гідність – це мудра влада тримати себе в руках ( В. Сухомлинський). Роблячи добро людям, ти перш за все допомагаєш собі ( Б. Франклін ). Чого навчився, того з собою не носити ( Нар. Тв.).

Зворотний займенник часто входить до фразеологічних зворотів:

сам по собі, пересилювати себе,

взяти себе в руки, мотати собі на

вус, землі під собою не чути тощо.

Присвійні, вказівні та означальні займенники.

Ці розряди займенників співвідносні з прикметниками й відмінюються за родами, числами і відмінками.

Правопис присвійних займенників.

  1. За зразком займенників мій ( моя, моє, мої ) відмінюються займенники твій, свій.

  2. Займенники наш. ваш відмінюються, як прикметники твердої групи ( зелений ), їхній – м\'якої ( синій ).

Присвійні займенники його, її, їх за граматичною формою збігаються з родовим відмінком займенників 3-ї особи ( він, вона, вони, воно ).

РОЗРІЗНЯЙТЕ!

Особові Присвійні

Його ( кого ? ) знають усі Його ( чиї ? ) вірші цікаві;

Її ( кого ? ) щиро привітали Її ( чиї ? ) очі карі;

Ми зустріли ( кого ? ) їх ( чиї ? ) плани здійснені.