ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Мовознавство. Лінгвістика. Філологія. Літературознавство → Семантико-лінгвістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України

Реферат з мовознавства

Тема:

Семантико-лінгвістичні особливості епістоляріюяк стилістичної системи самовираження. Епістолярій відомих людей України (Урок)

Мета: поглибити знання учнів про стилі, типи та жанри мовлення, розглянути особливості епістолярного стилю, його роль у розкритті світоглядних позицій митця, зокрема Івана Мазепи; розвивати навички культури листування, сприяти вдосконаленню культури мови, оволодінню красою стилю; виховувати любов і повагу до спадщини минулого.

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Форми роботи: захист дослідницьких проектів, репродуктивна бесіда (\"вільний мікрофон\"), робота з опорною таблицею, усний вибірковий диктант-коментар, вікторина, ономастична хвилинка, дослідження-творче конструювання, інтелектуальна розминка (робота в групах — \"триступеневе інтерв\'ю\"), словниковий диктант-пояснення, бесіда (\"снігова куля\").

Обладнання: виставка літератури, згідно з темою уроку, портрети Івана Мазепи,

Мотрі Кочубеївни, опорні таблиці-схеми, роздавальний матеріал.

Епіграф:\"... В листах по-особливому розкриваються характери митців, їх,

художньоестетичні пошуки, глибокий інтелектуалізм і громадянська активність\".

Б. Шарпило

Зміст і структура уроку

Вступне слово вчителя

Листування видатних людей — епістолярій — міжособистісне мовне спілкування у вигляді взаємного обміну листами та деяких супровідних жанрів типу щоденників. Епістолярний стиль української літературної мови розвивався у тісному зв\'язку з художнім, оскільки значною мірою обидва орієнтувалися спочатку на народнорозмовне мовлення. Назва стилю походить від грецького \"ерістоле\" — \"лист, послання\"; звідси — \"епістолярний\" — \"у формі листа\".

Лист – це розмова відсутнього з відсутнім за допомогою письма, а не голосу. Стародавні римляни називають листи таблицями і табличками, бо ще не було відомо використання паперу. На табличках, покритих воском, виводили літери і через це навіть ще й тепер ми називаємо „табеллярами\" рознощиків листів. Листи називаються ще й „літери\" з тієї причини, що вживання літер тут частіше і більш необхідне, ніж усе інше. Таблички ж (кодіцилли) дістали назву від матеріалу, бо виготовлялися з деревини (codex) чи з якогось очерету, подібно як з папірусу – листи для писання.

Завдання листа, як про це навчає Цицерон („До близьких\". Кн. ІІ. Лист 4 – й) в тому, щоб повідомити відсутніх про те, що важливо ї м знати про вас, чи про них самих).

II. Повідомлення теми, мети та завдань уроку.

Учитель

Темою сьогоднішнього уроку є семантико-стилістичні особливості епістолярію як стилістичної системи самовираження. Епістолярій Івана Мазепи.

Учні методом прогнозування визначають мету уроку та завдання уроку. Поглибити знання про стилі, типи та жанри мовлення, розглянути особливості епістолярного стилю, його роль у розкритті світоглядних позицій митця, зокрема Івана Мазепи, проникнути в епістолярну лабораторію видатної особистості минулого — політика, митця слова і просто людини — Івана Мазепи, розкрити для себе ще одну сторону характеру цієї незвичайної людини через листи; розвивати навички культури листування, сприяти вдосконаленню культури мовлення, оволодінню красою стилю; виховувати любов і повагу до спадщини минулого.

III. Актуалізація та корекція опорних знань

Репродуктивна бесіда (\"вільний мікрофон\")

Яке місце серед, стилів мовлення посідає епістолярний стиль?

(Епістолярний стиль — це один зі стилів сучасної української літературної мови, у якого є основна функція, сфера використання, реалізується він у певних жанрах з використанням характерних мовних засобів).

У чому його особливість?

(Це різновид літературної мови, що обслуговує в часі й просторі офіційно-ділове, виробниче, приватне, родинне, інтимне спілкування). Робота з опорною таблицею

\"Особливості епістолярного стилюмовлення\"

Основна функція

Спілкування: обмін інформацією, думками з близькими людьми.

Мета мовлення

Регулювати правові, ділові, виробничі контакти, зв\'язки між суб\'єктами правових відносин, ділового партнерства та підтримувати стосунки в родинах і товариських колах, групах мовців за інтересами.

Сфера використання

Офіційні між колективні й між особистісні та неофіційні особисті зв\'язки (ділове листування в установах і приватне листування у родині).

Види листування

Офіційне, службове, приватне.

Жанри, у яких стиль реалізується

Листи, щоденники, записники, календарні замітки.

Характерні мовні засоби

Багатство емоційно-експресивної лексики: живе мовлення з елементами просторіччя, широкий спектр засобів інтимізації, вільне застосування оцінно-фамільярної лексики і фразеології, система засобів лаконізму, вживання традиційних форм вітання та прощання, звертання та побажання; — при діловому листуванні мовлення лаконічне, чітке, без засобів інтимізації, відсутня емоційно забарвлена лексика, наявні рамки мовленнєвого етикету; — при родинному листуванні: вільне застосування лексичного спектру мови, ніжні ласкаві форми звертання, поради, настанови, застереження, експресивно-емоційна лексика; — при листуванні між друзями: широке коло використання стилістично забарвленої лексики, фразеології, вільне невимушене спілкування, оригінальні дружні звертання, прощання; висловлена гармонія почуттів, своєрідна семантико-синтаксична структура композиції епістолярію, використання здрібніло-пестливої лексики, жартівливих порівнянь, оригінальні кінцеві форми листів; — при інтимному листуванні: особливий піднесений пафос листів, використання пестливих слів, відсутність лаконізму, рис офіційності, наявне багатство художніх засобів; варіантність форм і особливості їх порушення.

Творчо-дослідницький етап

IV. Застосування учнями знань, умінь, навичок.

Захист дослідницьких проектів (випереджувальне завдання)

  1. Епістолярний стиль обслуговує заочне спілкування людей у сфері по буту, особистого життя, виробництва, ділових стосунків. У лінгвістичному аспекті — це діалог на відстані з вільним застосуванням авторських моноло гів суб\'єктивного характеру. Кожен лист — це своєрідне мистецьке явище, у якому поєднані структурно-стилістичні, граматичні й лексико-фразеологічні особливості. Види листування: офіційне, службове, приватне.

  1. Епістолярій — це в жодному разі не міжстильовий жанр. Тривалий час мовознавці недооцінювали теорію епістолярного стилю. Байдужість до цього стилю була зумовлена як суспільно-політичними, так і деякими внутрішніми причинами компартійно-тоталітарних умов. В умовах заборони українського друку в Україні функціональна роль епістолярію особливо зросла, про що свідчить листова спадщина Тараса Шевченка, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки та інших митців. Український епістолярій від найдавніших часів розвивався і збагачувався, позбавляючись специфічної архаїки. Основоположником епістолярного стилю був, безперечно, Т. Г. Шевченко.