ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Мовознавство. Лінгвістика. Філологія. Літературознавство → Мінімальні безособові структури в системі виражальних засобів сучасної української літературної мови

Мінімальні безособові структури в системі виражальних засобів сучасної української літературної мови

У системі експресивних засобів української мови активно функціонують мінімальні безособові структури, завдяки яким створюється враження стилістичної вишуканості, художньої несподіваності.

Питанню безособових речень, вираженню ними експресивно-стилістичних потенцій присвячені праці вітчизняних і зарубіжних мовознавців, зокрема І.К. Білодіда 33, Б.М. Кулика 21, Л.А. Булаховського 3, К.М. Галкіної-Федорук 9, П.С. Дудика 15, С.Я. Єрмоленко 16, І.Г. Чередниченка 38, О.Д. Пономаріва 28 та інших.

Пропоноване наукове дослідження – це спроба визначення функцій безособових мінімальних структур у системі виражально-зображальних засобів сучасної української літературної мови.

Важливу роль, на нашу думку, виконують мінімальні безособові конструкції, в яких функцію головного члена виконує особове дієслово без афікса – ся у формі 3-ї особи однини. Саме ці конструкції \"міцно вросли\" [37, 170] в систему експресивних засобів української мови (особливо художньої) і виражають:

а) фізичні явища природи, навколишнього середовища, світлові, звукові явища природи, що сприймаються органами чуття. Саме прийом так званої \"звукової хвилі\" створює своєрідну звукову сферу. Наприклад: \"Звечоріло. Знизу, мов з якої прірви, часом виглядали зорі\" 5, 62; \"Неділя. Надворі примеркло. Одлига... Невесело на дворі. Звернуло з півночі. Ніч була тиха, місячна. Гралися по дорозі блискучі іскри на снігу, інієм окутало скрізь дерева\" 5, 48; \"Обвечоріло. Обкурилось, мов сто кадильниць, ніч димить. Кружалом сонце покотилось назустріч місяцеві й тьмі\" 2, 98; \"І, мов чорне сонце, розпач мовчазливий / Зводиться над попелом степів. / Відгуло. Відвило. Відшуміло. / Тишина як віко на труні\"1, 386; \"Підкинуло. Здригнулось. Зашкребло. Затнувся подих. Оберт. Шарудіння. В ілюмінатор щільно влип Павло, Іван Хомич вчепився за сидіння...\" 1, 442; \"Вдарило, застугоніло, та як! Цілу ніч шаленіла битва, в залізних гуркотах здригалась земля...\" 11, 10; \"Стихло раптом. І спало. І одлягло. Одкотилось. Зів\'яло. Дощ...\" 27, 473; \"Відкотило. Стихло. / Отямивсь... на кручі Дніпра\" 27, 473; \"Парило. Нахмарило. Нахмурились дуби. Замовкли голуби\" 31, 469; \"Який жах! Погода немов вирішила від заздрості до веселого товариства зіпсувати іменини. Завітрило. Похмарило. Часом і дощ збирався...\" 18, 71; \"Після холодної ночі було свіжо, чисто. Над золотистими стернями, над обпаленими деревами пропливало в задумі сріблясте павутиння. Ні війне, ні дих\" 13, 280; \"Не – відбувалось. Не тремтіло. Не золотіло. Не текло. Не – полотніло. Не – біліло. Не... – Господи!.. – не – не було!.\" 6, 38;

б) фізіологічні процеси, фізичні й психічні відчуття й переживання, настрої людини: \"Я стрепенувсь. Боже! Що зо мною? Чи я забув, що у мене вмирає дитина? Я приклав ухо до дверей. Свистить? Свистить...Х-ху!\" 20, 198; \"Сил не стає... Ось де лихо – біда. З ким же лишишся ти, квітко бліда ?\" 26, 76; \"От не щастить! Це ж зовсім близько од гречки. Ніяк буде і їсти йому понести\" 10, 69; \"Підводилось сонце. Ставало душно\" 40, 367; \"Чи здорові, чи живі діточки? Де там! Такі стали голі, як турецькі святі. Чогось не ведеться їм\" 7, 58;

в) фізичний чи психічний стан людини, який не залежить від її волі. Це переважно речення з предикативно-прислівниковими формами вираження. В.Д. Горяний розрізняє чотири групи: речення з предикативом, що входить до \"тріади\"; речення з предикативом на позначення конкретного середовища; речення з предикативом просторового значення; речення з предикативом часового значення: \"Так мирно скрізь! Не йде луна з діброви, / Не ринуть ядра, не ридає мгла, – На повів смерти радісно лягла / Снага життя і дух його здоровий!\" 31, 229; \"А чи пам\'ятаєш, Стасюню, як ти ще малим хлопцем та накинув на бабу Хіврю гнуздечку ще й хотів сісти на неї верхи? Що то за сміху було!\" 25, 229;

г) означають різні вияви фізичної та психічної сфери в організмі людини, її відчуття, сприймання, настрої, переживання: \"Мене морозить... Щось од спини розлазиться холодними мурашками по всьому тілу, і щелепи трясуться...\" 25, 43; \"Їй не спиться... Ні згука, ні блиску під хмарним небом\" 20, 198. Очевидним є те. що за допомогою мінімальних безособових конструкцій створюється звуковий, зоровий ефекти, стилістично спрямована експресивність, яка відбиває емоції суб\'єкта і його ставлення до навколишньої дійсності. У мові тексту – це потужний експресивно-характеристичний прийом. Такі міні-структури мають значення всеосяжності, всеохопленості якимось станом, яке використовується для увиразнення стилістичного плану мовлення, для експресивної характеристики якогось стану.

Безособові мінімальні структури відзначаються широкими можливостями передачі суб\'єктивного сприймання дійсності через реакцію, стан героя. Наприклад, стан схвильованості, суму увиразнюється в безособових структурах, де наявний суб\'єкт стану, виражений формою давального відмінка: \"Розказую та плачу. Меніїхжаль!..\" 39, 116; \"Та не однаково мені, / Як Україну злії люде / Присплять, лукаві, і в огні / Її, окраденую збудять... Ох, не однаково мені\" 39, 10; \"Тяжко та сумно мені! Смутно, сумно було в хаті\" 7, 84; \"Йому було сумно. Нудно й сумно. Краще б уже швидше додому. Куди?\" 18, 113; \"Дякую, Гнате. Нічого... Ні, ні... Мені нічого. Мені добре. Не хочеться їсти, не голодна...\" 30, 38; \"Хай собі плете. Мені байдужісінько. Тільки подумати, скільки у людини сили, енергії, розуму\" 18, 383. Отже, саме такі конструкції є надзвичайно колоритними й психологічно мотивованими.

Стилістично дуже виразними є зорові образи, які мають багатовимірний зміст. Загадковість, плинність цих образів, створення \"пружних емоційно-естетичних варіацій думки\" 37, 46 передаються емоційно наснаженими мінімальними безособовими конструкціями: \"Була неділя. Сонце скотилось на захід. Починало вечоріть\" 25, 105; \"Світає... Так тихо, так любо, так ніжно у полі. Світає... Світає\" 34, 52; \"Зоріє. В відвороті полк. Анабазис під небом африканським\" 2, 153; \"В лісіпосутеніло. Настав вечір. Василько їхав лісом, коні глибоко поринали в сніг і ледве-ледве переступали з ноги на ногу\" 20, 94. Такі мінімальні структури створюють \"наочність і свіжість,\" [3, 157] підкреслюють всеохоплююче значення дії, представлення її як постійного результату, як незалежного від волі суб\'єкта стану.

Надто експресивними є мінімальні конструкції, головний член яких виражений предикативним прислівником: \"Темно, аж сумно... /І відразу щось розтяло хмару і мовчки нахваляється на когось огняною лозиною\" 5, 62; \"Нікого. Темно. Марний поклик мій... / Хоч би луна озвалася до мене!\" 8, 44; \"Так ясно й синьо! Жалощі пташини / Позатихали в сонячній імлі\" 31, 28; \"Ех, і зелено ж, зелено як. А сонця!\" 10, 200; \"Стало темно. Чорно. Хмарн\"\" 19, 96; \"Морозяно. На видноколі, / Як щит поблискує зоря / Немов з душі останні болі – / Зірвав листка з календаря\" 31, 48; \"Жодного просвітку, жодної шпари. Тьмяно. Хоч око вистроми – темно\" 32, 77; \"Темно, аж сумно... І відразу щось розтяло хмару і мовчки нахваляється на когось огняною лозиною\" [5, 62]. Ці мінімальні безособові конструкції займають дуже важливе місце у структурі тексту. В одному випадку ми знаходимо різкий дисонанс між красою природи і суспільним буттям, в інших – картини природи гармонують з настроями персонажів або контрастні до них. Нерідко через пейзаж передається емоційна оцінка зображуваного явища, яка належить оповідачеві, а через нього й авторові. Ми помічаємо, що картини природи мають переважно похмурий характер, хоча є поодинокі кольористичні замальовки. Саме завдяки вдало підібраним конструкціям створюється потрібний емоційний колорит; барви закодовують сучасне і минуле; бентежать читача, навівають на нього схвильованість, зливу почуттів. Пейзажі вплітаються в композицію творів, пояснюючи зміни в психіці, в думках героїв.