ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості приватної методики розкриття убивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин

Особливості приватної методики розкриття убивств,скоєних із застосуванням вогнепальної зброї, вибуховихпристроїв і вибухових речовин

У ст. 3 Конституції України проголошено, що людина, її життя і здоров\'я, честь і воля, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Кожна законослухняна людина має бути впевнена, що з метою реалізації цієї, мабуть, найважливішої конституційної норми, державою має бути вироблений визначений кримінально-правовий механізм, який захищає й охороняє життя і здоров\'я людини від зазіхань, під страхом суворого покарання.

Проблемам розкриття убивств у випадку відсутності трупа видатними вченими-криміналістами О.Я. Баєвим, Л.Г. Відоновим, Ю.П. Дубягіним, В.П. Колмаковим, В.Є. Коноваловою та ін. за різних часів приділялася увага, однак дослідженням цієї проблеми на монографічному рівні в нашій країні приділялося недостатньо уваги. Цей факт і визначив тему нашого дослідження.

Аналіз вивчених матеріалів кримінальних справ показав, що з 1991 до 2001 року відсоток навмисних вбивств від загального числа вбивств у Миколаївській області склав 33,86 %, в Одеській області - 44,09 %. Засобом здійснення злочинів - навмисних убивств - у 63 % випадків була обрана вогнепальна зброя, у 9,44 % були застосовані вибухові пристрої. Тільки за жовтень-листопад 2003 року в Україні прогриміло 11 вибухів, 6 з них - у м. Києві, загинуло 7 осіб.

Використання вогнепальної зброї і вибухових пристроїв та речовин при здійсненні злочинів не є новацією останнього часу. Однак, як показує статистика, у наші дні розмах застосування злочинцями вогнепальної зброї (ВЗ), вибухових пристроїв (ВП) і вибухових речовин (ВР) досяг тривожних масштабів - 72,44 % від загальної кількості навмисних убивств. Кількість розслідуваних кримінальних справ щодо застосування вогнепальної зброї і вибухових пристроїв щорічно збільшується. Ці злочини належать до числа найбільш тяжких, вони створюють високу соціальну напруженість.

Сформована в даний час політична й економічна ситуація зробила доступ до вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і боєприпасів обмеженим умовно. Низький рівень охорони й обліку боєприпасів військових частин сприяє доступу злочинців до ВЗ, ВП і ВР. Так, за даними вивчення матеріалів кримінальних справ, при здійсненні навмисного вбивства із застосуванням вогнепальної зброї і вибухових пристроїв лише у 8 випадках використана саморобна зброя та у 12 випадках - перероблена з цивільної зброї. В інших випадках застосовувалася зброя вітчизняного й іноземного виробництва (револьвери, пістолети, автомати, карабіни, гвинтівки, гладкоствольна зброя).

Криміналістична характеристика убивств, скоєних за допомогою вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин6, має значення не тільки для методики розслідування такого виду злочинів, але і для криміналістичної техніки і слідчої тактики.

Розвиток криміналістичної техніки, тактики розкриття злочинів (убивств, вчинених із застосуванням ВЗ, ВП і ВР) і тактичних прийомів виконання слідчих дій відбувається з урахуванням криміналістичної характеристики убивств, з використанням даних про сучасні особливості злочинної діяльності убивць, зміни методів і засобів, які злочинці прагнуть пристосувати до обстановки, що змінюється, і зробити їх більш потайливими і хитрими.

Структура криміналістичної характеристики убивств, у тому числі вчинених із застосуванням ВЗ, ВП і ВР, повинна відповідати структурі самого злочину. Оскільки злочин - складне явище, вивчення його доцільно робити за допомогою апарата теорії систем. З позиції названої теорії злочин - система пов\'язаних між собою: 1) об\'єкта зазіхання; 2) суб\'єкта зазіхання; 3) характеру діяння (дія, бездіяльність); 4) психічної діяльності суб\'єкта; 5) фактів наслідків; 6) місця здійснення злочину; 7) часу здійснення злочину; 8) суспільної небезпеки вчиненого.

Усі названі елементи мають істотне значення для розкриття і розслідування будь-якого виду злочину, будучи загальними для всіх злочинних проявів7.

Елементи злочину, а також відображення цих елементів у криміналістичній характеристиці пов\'язані закономірностями, які являють собою або залежності (тобто відносини), або взаємодії, або поєднання взаємодії і взаємин. Встановивши один елемент, слідчий одержує інформацію про інший елемент або декілька елементів, про їхні ознаки і відповідні ознакам властивості. Дійсно, взаємозв\'язки між ланками ланцюга настільки значимі, що навіть при описові елементів криміналістичної характеристики убивства, зробленого за допомогою ВЗ, ВП і ВР, дуже важко описувати кожен елемент окремо, у відриві від інших.

Елементами криміналістичної характеристики убивств, скоєних за допомогою ВЗ, ВР і ВП є: 1) спосіб підготування, здійснення і спосіб приховання слідів злочину; 2) особистість потерпілого; 3) \"слідова картина злочину\"; 4) місце, час, мотиви здійснення даного роду вбивств; 5) особистість вбивці (може бути як замовник, так і виконавець).

За змістом ці елементи є підсистемами відомостей про істотні обставини цього виду вбивств. Важливо відзначити, що елементи, які утворюють криміналістичну характеристику, закономірно пов\'язані і взаємно обумовлені діями злочинця щодо підготовки, здійснення злочинів, що, у свою чергу, певною мірою і характеризує особистість злочинця, мотиви, цілі скоєного їм злочинного діяння8.

Предметом нашого дослідження є такі найбільш цікаві і насичені елементи криміналістичної характеристики, як спосіб готування, спосіб здійснення і спосіб приховання слідів злочину.

На вибір злочинцем конкретного способу здійснення убивства впливають такі фактори, як підлога, вік, фізичний розвиток винного і потерпілого, місце і час здійснення злочину, його мотиви і цілі, а також низка інших обставин9.

В окремих випадках спосіб здійснення убивства обирається винним з таким розрахунком, щоб між скоєними діями і смертю потерпілого пройшов певний проміжок часу, використовуваний ним для створення помилкових доказів невинності. Подібне можна спостерігати при розслідуванні убивств, зроблених із застосуванням ВП.

Здійсненню заздалегідь обміркованих і спланованих убивств передують визначена підготовка щодо створення умов безперешкодного здійснення задуманого, підшукання знарядь і засобів убивства, забезпечення надалі можливості приховання злочину або своєї участі в ньому10.

На етапі підготовки до скоєння вбивства із застосуванням ВЗ обирається конкретна зброя для реалізації злочинного задуму. При цьому злочинці використовують автоматичну і напівавтоматичну стрілецьку зброю, гвинтівки зі снайперським прицілом. Якщо на початку 90-х років минулого століття застосовувалося головним чином вітчизняна зброя - автомати \"АК-74\", \"АКМ\", \"АКС-74У\", пістолети \"ПМ\", \"ТТ\", то до середини останнього десятиліття XX століття арсенал став поповнюватися за рахунок іноземних моделей - ізраїльських пістолетів-кулеметів \"УЗІ\", пістолетів \"Берета\" (Італія), \"Вальтерів\", \"Парабелумів\" (Німеччина), американських \"Кольтів\", австрійських \"Глоків\". У багатьох випадках виконавці застосовують вогнепальну зброю, споряджену сучасними оптичними і лазерними прицілами, глушителями, приладами нічного бачення.

При підготовці до здійснення вбивства із застосуванням ВЗ і ВП здійснюються активні заходи для устаткування місць засідок і їхнього маскування, створення схованок для збереження зброї і боєприпасів (іноді поблизу від місця убивства)11.

Готування до злочину з використанням ВП насамперед складається в підшукуванні, придбанні, виготовленні засобів здійснення злочину - вибухового пристрою або вибухової речовини. У практиці найбільш часто використовуються такі способи доставки ВП на місце наміченого вибуху і місця їхньої закладки: