ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги

На підставі такої довідки державні податкові органи на місцях повинні застосовувати звільнення від оподаткування ПДВ операцій, які виконуються за проектами матеріально-технічної допомоги субпідрядниками другої ланки.

Аналогічні заходи щодо звільнення від сплати ПДВ по Чорнобильському проекту розробила Державна митна служба України. У червні 1999 року було затверджено Інструкцію про порядок контролю митними органами за справлянням під час митного оформлення товарів, увезених (пересланих) на митну територію України, та перерахуванням до бюджету податку на додану вартість. В Інструкції сказано, що на період виконання робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об\'єкта \"Укриття\" на екологічно безпечну систему звільняється від оподаткування ПДВ операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання), які виконується за кошти міжнародної технічної допомоги, що надається на безоплатній та безповоротній основі. Вищезазначені роботи проводяться з метою подальшої експлуатації, підготовки до зняття та зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації, перетворення об\'єкта \"Укриття\" на екологічно безпечну систему та забезпечення соціального захисту персоналу Чорнобильської АЕС і населення міста Славутича. На відміну від попереднього положення Інструкція містить поширення цієї норми на інші програми міжнародної технічної допомоги. В ній підкреслюється, що у разі ввезення на митну територію України товарів у межах міжнародних договорів, належним чином ратифікованих Верховною Радою України, якими передбачено звільнення від оподаткування ПДВ, застосовуються норми міжнародних договорів.

Відповідно до указу Президента України від 23 жовтня 2000 року N1159 \"Про Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України\", на Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України покладено такі обов\'язки:

  1. забезпечувати разом з іншими центральними органами виконавчої влади реалізацію державної політики у сфері економічного та технічного співробітництва з міжнародними організаціями, іноземними державами, відповідними міждержавними і регіональними організаціями, уповноваженими установами іноземних держав щодо реалізації економічних програм та проектів;

  2. вносити пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів та організовувати в межах своїх повноважень роботу із залучення в економіку України іноземних кредитів, іноземних інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги;

  3. координувати заходи з розроблення і реалізації програм та проектів міжнародної технічної допомоги;

  4. проводити їх державну реєстрацію, здійснює моніторинг їх впровадження;

  5. контролювати додержання умов реалізації таких програм та проектів.

Крім цього, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №153 \"Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги\", Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України видає свідоцтво та інші документи, які підтверджують пільги, привілеї та імунітети, визначені законодавством та міжнародними договорами України стосовно персоналу і організацій, що забезпечують реалізацію в Україні програм та проектів міжнародної технічної допомоги, у тому числі податкові, митні та інші пільги щодо обладнання, матеріалів і майна, які надходять у рамках співробітництва.

Сьогодні зроблено спробу законодавчо врегулювати питання пільг щодо оподаткування та митного оформлення. В проекті Закону України \"Про міжнародну технічну допомогу\" зазначено, що міжнародна технічна допомога, операції з реалізації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги звільняються від оподаткування, митних зборів та будь-яких інших зборів відповідно до законів України та міжнародних договорів України, які набрали чинності в установленому порядку.

Майно, призначене для забезпечення реалізації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, власником (розпорядником) якого протягом періоду реалізації цього проекту (програми) є донор, виконавець або інша особа, переміщується через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення, якщо це передбачено таким проектом (програмою). Митне оформлення та звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги, операції з реалізації відповідних проектів (програм), а також митне оформлення майна, що переміщується через митний кордон України в режимі тимчасового ввезення, здійснюється за наявності відповідного підтвердження. Видається воно на підставі державної реєстрації проекту (програми) міжнародної технічної допомоги у порядку, встановленому спеціально уповноваженим органом разом з центральними органами виконавчої влади, які забезпечують здійснення державної податкової і митної політики, державної політики у сфері зовнішніх зносин України.

У разі нецільового використання відчуження зазначеного майна (якщо це не передбачено проектом (програмою) міжнародної технічної допомоги) до закінчення періоду реалізації цього проекту (програми) ввізне мито, податок на додану вартість та інші податки та збори (обов\'язкові платежі) справляються в установленому законом порядку.

Отже, у заохоченні міжнародної технічної допомоги важливе місце посідають правові засоби. Вдосконалення організаційно правових засад залучення міжнародної технічної допомоги забезпечить приплив капіталовкладень в економіку України, піднесення всіх галузей виробництва на вищий щабель розвитку, зміцнення наукового потенціалу.

Література

  1. Знаменский Г. Хозяйственный механизм и право. – К.: Наук. думка, 1988.-С.103.

  2. Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України.-1995, – №4. – С.28.

  3. Закон України \"Про оподаткування прибутку підприємств\". Відомості Верховної Ради України.-1997. – №27. – С.181

  4. Проект Закону України \"Про міжнародну технічну допомогу\", поданий для розгляду Верховною Радою України 17 січня 2002 року