ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правові заходи заохочення міжнародної технічної допомоги

Як бачимо, норми цього Закону, які регулюють одне і те ж правове явище – надання міжнародної технічної допомоги – не відзначаються послідовністю. Деякою мірою відбувається дублювання окремих нормативних положень. Як уже згадувалось, проблема полягає у вибірковій ратифікації Верховною Радою України міжнародних угод про надання Україні міжнародної технічної допомоги. До того ж дається взнаки відсутність повноцінного закону про міжнародну технічну допомогу.

Механізм звільнення від оподаткування учасників надання міжнародної допомоги в частині податку на прибуток передбачає також і штрафні санкції за неналежне виконання. В Законі сказано, що \"у разі порушення цільового використання міжнародної технічної допомоги одержувач її зобов\'язаний збільшити податкові зобов\'язання, а також сплатити пеню, нараховану на суму отриманих пільг, виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення зобов\'язань у встановленому законом порядку\".

Гірше виглядає ситуація із звільненням міжнародної технічної допомоги від податку на додану вартість. Закон України \"Про податок на додану вартість\" також визначає подвійний підхід у визначенні таких пільг, оскільки в ньому чітко не передбачено звільнення міжнародної технічної допомоги від оподаткування. Однак замість посилання на міжнародні договори діє лише загальне положення про звільнення від оподаткування міжнародної технічної допомоги, яка може бути віднесена до категорії благодійництва. З такої позиції виходять податкові органи, які своїми внутрішніми актами, прирівнюючи категорію міжнародної технічної допомоги до благодійництва, звільняють її від оподаткування.

Закон конкретизує, що звільняються від оподаткування операції з \"безоплатної передачі товарів (робіт, послуг), у тому числі при їх ввезенні (пересиланні) на митну територію України, закладам науки, фізкультури і спорту, що утримуються за рахунок бюджетів; закладам дошкільної, початкової, середньої, професійно-технічної та вищої освіти, закладам охорони здоров\'я, культури; релігійним, благодійним організаціям, зареєстрованим у порядку, встановленому законодавством, а також операції з безоплатної передачі таких товарів (робіт, послуг) набувачам (суб\'єктам) благодійної допомоги відповідно до законодавства України\".

Під безоплатною допомогою Закон розуміє надання товарів (робіт, послуг) набувачам благодійної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій благодійній організації такими отримувачами або іншими особами, пов\'язаними з ними. Порушення правила \"безоплатності\" прирівнюється до навмисного ухилення від оподаткування. Правила маркування та порядок розподілу товарів, отриманих як благодійна допомога, а також контролю за цільовим розподілом благодійної допомоги у вигляді конкретно наданих послуг або виконаних робіт встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Закон встановлює окремі винятки. Зокрема, не підлягають звільненню від оподаткування операції з подання благодійної допомоги у вигляді товарів (робіт, послуг), оподаткованих акцизним збором, цінних паперів, нематеріальних активів та товарів (робіт, послуг), призначених для використання у підприємницькій діяльності, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. Зокрема, звільняються від оподаткування в рамках програм технічної допомоги окремі операції, пов\'язані із виконанням робіт щодо підготовки до зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об\'єкта \"Укриття\" на екологічно безпечну систему. До складу цих операцій входять:

  • ввезення (пересилання) на митну територію та закупівлі на митній території України товарів (сировини, матеріалів, устаткування та обладнання);

  • виконання робіт та надання послуг, що здійснюються в рамках міжнародної технічної допомоги.

У разі порушення цільового використання зазначених товарів або виконання робіт та надання послуг платник податку зобов\'язаний за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення сплатити податки в розмірі податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент ввезення на митну територію України таких товарів або виконання робіт та надання послуг, а також сплатити пеню, нараховану на таку суму виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день виникнення податкового зобов\'язання та за період від дати ввезення таких товарів або виконання робіт і надання послуг до дати збільшення податкових платежів.

Механізм отримання звільнень від податку на додану вартість для такого виду робіт викладено в листі Державної податкової адміністрації України від 26 грудня 1999 року \"Про оподаткування податком на додану вартість проектів, які фінансуються Урядом США і безпосередньо пов\'язані із зняттям з експлуатації енергоблоків ЧАЕС\". Цим листом підтверджено чинність Положення про порядок надання підтверджень щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна, що надходять в Україну за проектами Міжнародної програми ядерної безпеки для здійснення заходів, передбачених Угодою між Урядом України та Урядом США щодо підвищення експлуатаційної безпеки, зниження ступеня ризику експлуатації та зміцнення систем регулювання цивільних об\'єктів в Україні від 25 жовтня 1993 року. Це ж положення передбачає, що право на одержання підтвердження щодо звільнення від оподаткування товарів, коштів, послуг та майна мають українські організації – отримувачі (реципієнти) товарів, коштів, послуг та майна, які безпосередньо уклали контакт з уповноваженою донором організацією (підприємством, установою) – виконавцем програми (проекту). Вирішення питання підтвердження відношення ресурсів, які використовуються для виконання субпідрядів другої ланки в рамках проектів Міжнародної ядерної безпеки, може бути довідка – підтвердження, затверджена в додатках до Положення. Довідку видає спеціальна Агенція при Міністерстві економіки та з питань європейської інтеграції України для всіх вище названих організацій.