ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Характеристика меморіалу П. Орлика "вивід прав України" та його загальне значення для розвитку української політико-правової думки почат

Метою складення Меморіалу \"Вивід прав України\" стало бажання П. Орлика привернути увагу європейських держав до проблеми захисту національних та державних прав України.

Зазначена праця написана ним приблизно у 1712 р. з метою виступити перед урядом Франції та інших провідних країн Європи. Невеличкий за розміром документ написаний французькою мовою, тривалий час зберігався в архівах замку Дентевіль, що належав колись дружині Григора Орлика, графині Олені Орлик, уродженій маркізі де Дентевіль.

Характеризувати Меморіал необхідно обов\'язково з урахуванням змісту і значення Бендерської конституції 1710 р., яка фактично стала маніфестом державної волі української нації перед усім культурним світом. Цей документ став витвором колективної української політичної думки, підсумком тих обговорень і дискусій, що проводились на еміграції взимку 1709-1710 рр. та ще, імовірно, за життя І. Мазепи. Але вона була не лише теоретичним твором на еміграції з визначення державних прав і прагнень України, а передусім мала бути конституційним актом незалежності української держави, визволеної від московської окупації [2, с.363].

Аналізуючи текст \"Виводу прав України\", передусім слід зазначити, що на початку меморіалу автор навів невелике історичне пояснення витоків самостійності України та її устрою з часів Богдана Хмельницького, який \"визволив з-під польської кормиги пригнічену козацьку націю, утворивши з України незалежне князівство і вдоволився титулом гетьмана війська Запорізького і син його перейняв це по нім у спадку й Стани названого князівства по смерті його обирали далі своїх князів і ніяка держава не присвоювала собі права противитися цьому\" [3, с.45]. Там же П. Орликом було чітко визначено мету Меморіалу: \"Моя ціль лише показати, що вона (Україна. – Є.Н.) є вільним князівством і що Стани її вільно обирали гетьманів по своїй уподобі. Це факт установлений і правда загальновідома, що козацька нація і Україна були вільними\". [3, с.45] Докази правоти цього твердження автор посилався на Березневі статті Б. Хмельницького 1654 р. та королівську \"конфірмацію\" Бендерської конституції 1710 р. з \"асекураційним дипломом\" видані Карлом ХІІ – королем Швецьким.

Далі у Меморіалі автор пояснює причини суттєвого зменшення обсягу \"козацького суверенітету\". За його словами, \"Гетьман Брюховецький, удавшися в подорож до Москви під покривкою добра для України, вчинив так, що признано царя за протектора козаків. Це була основа всіх нещасть України, Україну примушено зректися прав козацького суверенітету\" [3, с.45].

Безумовно, наведений фрагмент тексту торкається так званих Московських статей гетьмана І. Брюховецького, укладених ним з Москвою 11 жовтня 1665 р. Ця угода значною мірою обмежувала політичну автономію Лівобережної України й посилювала її адміністративну і фінансову залежність від царського уряду. За Московськими статтями, українські міста й землі оголошувалися володіннями російських монархів і з їхніх жителів, крім козаків, стягувались у царську скарбницю усякі податки. Вибори гетьмана мали відбуватися у присутності царських посланців, а вибраний гетьман мав їхати в Москву для отримання гетьманських клейнодів. У зв\'язки з іншими державами гетьман міг вступати тільки за дозволом царя, а Київську митрополію мав очолити московський ставленик. Гетьман також позбавлявся права надавати містам самоврядування; магдебурзьке право надавалося царською жалуваною грамотою. Крім того, російські гарнізони на чолі з воєводами розміщувалися в Полтаві, Кременчуці, Новгороді-Сіверському, Острі, Каневі та інших містах, а також у Кодаку в Запорозькій Січі. Російські воєводи зосереджували в своїх руках низку військово-поліцейських і фінансових функцій (збирання з населення податей, хліба на утримання російських військ, грошових зборів з винних оренд, податків з купців тощо) [4, с.103].

Під цими статтями І. Брюховецький підписався: \"Великого государя, її Царської Пресвітлої Величності холоп, я гетьман Іван Брюховецький, вірного її Царської Пресвітлої Величності війська Запорозького замість всього війська Запорозького, підписую своєю рукою\". Слово \"холоп\" замість \"вірного слуги і підданого\", як це робили попередники Брюховецького – яскраве свідчення залежності, в якій опинилася Україна [4, с.103].

Отже, у Меморіалі автором безперечно правомірно була визначена нелегітимність Московських статей на підставі того, що \"гетьман не міг дарувати того, що належало Станам\". При цьому П. Орлик опирався саме на факт одноособового підпису гетьмана \"замість всього війська\". З правової точку зору тих часів така ситуація була значним порушенням старих прав і привілеїв козацьких, тому що гетьман не був монархом, а вважався народним обранцем і вирішувати одноособово такі справи він не мав права.

На особливу вагу у Меморіалі заслуговує те, що у цьому документі фактично вперше в Україні (після Бендерської Конституції 1710 р.) знайшли своє відображення ідеї захисту природного права людини та права народу на політичне самовизначення. Зокрема, читаємо: \"Але які б великі не були московські насильства, вони не дають ніякого законного права москалям щодо України... Навпаки, козаки мають за собою право людське й природне, один із головних принципів якого є: народ завжди має право протестувати проти ґніту і привернути уживання своїх стародавніх прав, коли матиме на це слушний час\" [3, с.46].

Отже, ми бачимо, що праця П. Орлика пройнята ідеями лібералізму та демократії і ґрунтується на природно-правовій теорії. Відтак фактично автор мав на меті довести, що Україна є повноправним суб\'єктом як природного права, так і волевстановленого, або людського права, а в широкому розумінні – права народів. Саме на цій підставі в Меморіалі, фактично вперше в історії Європи обґрунтовувалось право країни на вільне, незалежне, державне існування [5, с.25].

Щодо ідейної основи цього Меморіалу, то необхідно відзначити, що П. Орлик був прихильником ідеї визнання цінності людини, прагнення до піднесення її самосвідомості та утвердження гідності особи та концепції освіченого абсолютизму. У своїх поглядах він фактично став виразником ідеології раннього просвітництва, яка поширювалась того часу у країнах Західної Європи і була співзвучною поглядам прогресивної частини козацької старшини. Як антифеодальна вона стверджувала необхідність подолання всіх форм несвободи шляхом морального вдосконалення роду людського. Ці обставини свідчать про те, що раннє просвітництво в Україні можна розглядати, як синтез двох попередніх суспільно-політичних європейських рухів – гуманізму і реформації [6, с.67].

Отже, фактично П. Орлик став одним з найактивніших розробників зазначених вище ідей у Європі початку XVIII ст. Також слід зазначити, що його \"Вивід прав України\" – співзвучний видатній праці Шарля-Луї Монтескє \"Про дух законів\" (1748), яка зявилась через 36 років після написання Меморіалу, і у якій автор доводив, що державна влада та право повинні стояти на сторожі суспільної моралі та громадянських свобод [5, с.25; 7]. У своїх поглядах щодо захисту права українського народу на самовизначення П. Орлик на 50 років випередив видатного французького філософа Жан-Жака Руссо, який в 1762 р. у праці \"Про суспільний договір\" вперше у Франції проаналізував проблему влади та звернувся до питання її співвідношення зі свободою і заявив про рівність природних прав кожної людини у державі [5, с.25; 8].