ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Європейський вибір та місцеве самоврядування України: step by step

Сьогодні органи місцевого самоврядування сформовані переважно з представників номенклатури і без відповідних змін у законодавстві про місцеве самоврядування навряд чи будуть обстоювати принцип пріоритету прав і свобод громадян. У зв\'язку з цим важливо переходити від мажоритарних до партійних місцевих виборів [22, с.27-33].

Неабияке значення для реалізації громадянами своїх прав на місцеве самоврядування має і їх обізнаність з Хартією. Корінна проблема місцевого самоврядування – не органи самоврядування, місцеві бюджети та комунальна власність. Найголовніша проблема самоврядування – це громадяни, які є членами територіальних громад, проте не знають і не вміють користуватись інститутами місцевого самоврядування. Це одна з основних ознак традиційної моделі місцевого самоврядування в Україні, яка історично склалась у 1990-х роках і триває до сих пір. [23, с.359-364].

Розглянувши питання про конституційно-правовий механізм забезпечення переходу від традиційної до європейської моделі місцевого самоврядування, можна констатувати, що головною проблемою цього процесу є права і свободи громадян у сфері самоврядування, які на сьогодні значною мірою не реалізуються. У новому законодавстві система місцевого самоврядування має бути максимально відкритою перед громадянами. Жоден орган чи посадова особа місцевого самоврядування не повинні відмовляти громадянам у праві на місцеве самоврядування, навіть якщо це право громадян не закріплено у законі. Оскільки для громадян діє принцип: дозволено все, що не заборонено законом.

Література

 1. Послання Президента України до Верховної Ради Україн. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002-2011 роки // Урядовий кур\'єр. – 2002. – №100. – 4 червня.

 2. Матвиенко А. Инициатива населения как ступень к достаточному будущему // Голос Украины. – 2002. – 6 декабря.

 3. Резолюція громадських слухань \"Проблеми становлення і розвитку законодавства про місцеве самоврядування в Україні: 10 років поступу\". Український муніципальний рух: 10 років поступу: Зб. матеріалів та док. шостих Всеукр. муніцип. слухань (29 черв. – 2 лип. 2000 р., Міжрегіон. муніцип. слухань в м.Бердянську, 15-17 верес. 2000 р.) Громад. слухань 1 груд. 2000 р. / Упоряд. М. Пухтинський. – К.: Логос, 2001. – 413 с.

 4. Государственное право Германии. /Сокр. пер. с нем. семитомного издания. – М. – 1994. Том 1. – 311 с.

 5. Тодика Ю.М. Конституція України: проблеми теорії і практики. Харків: Факт, 2000. – 608 с.

 6. Кампо В. Політичні моделі місцевого самоврядування: європейський та український досвід // Муніципальний рух: новий етап розвитку: МатеріалиVII Всеукраїнських муніципальних слухань. \"Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку\" (6-8 вересня 2001 р. м.Бердянськ) / Заг. ред. М. Пухтинського – К.:Логос, 2002. – 560 с.

 7. Білоус А.О. Політико-правові системи: Світ і Україна. Навч. посібник. – К.: Асоціація молодих політологів і політиків, 1997. – 200 с.

 8. Шаповал В. Становлення конституціоналізму в Україні: проблеми теорії // Право України. – 1998. – №5.

 9. Кампо В. Політичні моделі місцевого самоврядування в // Муніципальний рух: новий етап розвитку: МатеріалиVII Всеукр. муніципал. слухань. \"Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку\" (6-8 вересня 2001 р., м.Бердянськ) / Заг. ред. М. Пухтинського. – К.:Логос, 2002. – 560 с.

 10. Звернення Президента України Л.Д. Кучми до українського народу з нагоди 11-ї річниці Незалежності України // Урядовий кур\'єр. – 2002. – №156. -28 серпня. 156.

 11. Святоцький О., Чушенко В. Питання теорії і практики конституціоналізму в Україні // Право України. – 1998. – №2

 12. Кампо В., Оніщук М. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. – К.: Освіта і культура, 1998. – 58 с.

 13. Права і свободи людини в Україні: Результати загальнонаціонального опитування громадської думки. – К.: Сфера, 2000. – 116 с.

 14. Карпачова Н.І. Стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні: Перша щорічна доповідь Уповноваженого Верховною Радою з прав людини: -2-ге вид. – Харків: Консум, 2001. – 464 с.

 15. Судовий захист прав та інтересів місцевого самоврядування в Україні. – К., 2002. – 199 с.

 16. Пояснювальна записка до проекту Закону України \"Про місцеве самоврядування в Україні (нова редакція)\". Збірник матеріалів Координаційно-методологічної наради \"Сучасні проблеми місцевого самоврядування в контексті адміністративної реформи та регіональної політики\" та виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування (9-13 квіт. 2001р., Гаспр; Ялта, АРК). – К.: Логос, 2001. – 147с.

 17. Клепацький М.М. Стан виконання законів України \"Про місцеве самоврядування в Україні\" та \"Про місцеві державні адміністрації\" // Аспекти самоврядування 4(16) 2002. Часопис українсько-американської програми \"Партнерство громад\".

 18. Кампо В. Що таке державна муніципальна політика? // Міжнаціональний конгрес \"Злагода\". – 2002. – №5 (13). – жовтень.

 19. Бюлетень Українсько-американської програми партнерства громад // Партнери. – 2002. – №6(48).

 20. Концепція Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування. Схвалено розпорядженням КМУ від 25 липня 2002 року №416 – // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 2002. -№10: Місцеве самоврядування в Україні. – 448 с.

 21. Закон України Про судоустрій України // Урядовий кур\"єр. – 2002. – №58. -27 березня.

 22. Політичні партії та місцеві вибори / Авт. кол.: Д.М. Горшков, В.М. Кампо, Є.М. Петренко; За заг. ред. В.М. Кампо. – К.: Вид. дім \"Юрид. книга\", 2001. – 52с.

 23. Кампо В. Політичні моделі місцевого самоврядування в // Муніципальний рух: новий етап розвитку: МатеріалиVII Всеукр. муніципал. слухань. \"Муніципальний рух в Україні – 10 років розвитку\" (6-8 вересня 2001 р., м.Бердянськ) / Заг. ред. М. Пухтинського. – К.:Логос, 2002. – 560 с.