ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Адміністративно-правова норма, адміністративно-правові відносини

По-четверте, кожна адміністративно-правова норма є органічною частиною всієї галузевої системи і поза цією системою діяти не може. Так, норми, що містяться в ст. 173 КУпАП, якими встановлюється відповідальність за дрібне хуліганство, чинні тільки разом з нормами ст. 12, згідно з якими до адміністративної відповідальності належать особи, які досягли до моменту скоєння правопорушення 16-річного віку, статей 221 і 222, що визначають підвідомчість таких справ, ст. 254, що зобов\'язує складати протокол про адміністративне правопорушення, і ст. 255, що визначає осіб, які мають право складати протокол про таке правопорушення та ін.

Провідною соціальною метою адміністративно-правових норм є організація управлінських відносин. Поряд з нею є конкретні або локальні цілі, це зокрема такі:

 • інформаційні — досягненням яких забезпечується необхідний зв\'язоксуб\'єкта і об\'єкта управління. Норма ніби \"говорить\", що потрібно від учасниківуправлінських відносин і тим самим інформує їх про належну і можливуповедінку;

 • охоронні — спрямовані на забезпечення законності і дисципліни вдержавному управлінні. Через їх реалізацію забезпечується чіткість роботивиконавчо-розпорядчих органів, охорона суспільних відносин, честі, гідності,свобод громадян;

 • заохочувальні — забезпечується творча активність учасниківадміністративно-правових відносин, розвиток їх ініціативи і самостійності урозв\'язанні завдань державного управління;

 • соціально-моральні — забезпечується формування у громадян,державних службовців, службовців органів місцевого самоврядуваннявідповідної правосвідомості та ставлення до праці, громадського порядку,громадської безпеки, правил співіснування.

Реалізація цільових установлень досягається за допомогою виконання нормами адміністративного права певних функцій. Функціями адміністративно-правових норм є:

• забезпечення ефективної діяльності органів державного управління;

• забезпечення честі, гідності, прав, свобод і здоров\'я особи;

• охорона системи суспільних відносин матеріальної і нематеріальної

сфер;

 • виховна;

 • взаємодії з нормами інших галузей права;

• взаємодії з не правовими соціальними нормами (мораль, звичаї,корпоративні норми).

Цілі норм та їхні функції тісно між собою пов\'язані. Кожна ціль породжує відокремлену функцію системи адміністративно-правових норм, у той же час однією функцією можуть забезпечуватися відразу кілька конкретних цілей. Функції відображають складний механізм життєдіяльності норм у системі державно-управлінських відносин. Як регулятори даної групи суспільних відносин адміністративно-правові норми забезпечують функціонування системи державного управління як у цілому, так і окремих її ланок; визначають той чи інший варіант належної поведінки усіх осіб та організацій; забезпечують і підтримують режим законності і державної дисципліни у суспільних відносинах, що виникають у процесі державно-управлінської діяльності.

Адміністративно-правова норма як юридичне правило поведінки завжди передбачає, що існують умови для її застосування, ті суспільні відносини, на які вона покликана впливати і які, у свою чергу, породжують конкретні правові правовідносини між суб\'єктами адміністративного права. Адміністративно-правова норма визначає також права і обов\'язки учасників відносин, що регулюються нею, передбачає наслідки, які настають у результаті невиконання або неналежного виконання приписів норми. Такою складністю і багатофункціональністю пояснюється наявність у норм адміністративного права певної структури.

Структура адміністративно-правової норми— це її внутрішня будова, визначений порядок взаємозв\'язку, взаємно обумовленості і взаємозалежності складових частин норми.

Структура адміністративно-правової норми, як правило, традиційна і складається з трьох компонентів: гіпотези, диспозиції і санкції. Разом з тим, норми адміністративного права можуть містити разом із санкцією і заохочення.

Гіпотеза вказує на фактичні умови, за наявності яких слід керуватися даною нормою. Вона може бути абсолютно визначеною (досягши 16 років, громадянин зобов\'язаний одержати паспорт) або відносно визначеною, тобто містити елементи адміністративного розсуду (містити вказівки на можливість її застосування за розсудом правозастосовника). Такі гіпотези, як правило, містять формулювання: може бути, у разі необхідності, за доцільністю, у певних випадках тощо (військовозобов\'язаний, який без поважних причин не з\'явився за викликом військкомату, може бути притягнутий до адміністративної відповідальності; у необхідних випадках працівник міліції може перевірити документи, організувати медичний огляд водіїв транспортних засобів; батьки неповнолітніх правопорушників, які без поважних причин не з\'явилися за викликом у міліцію, можуть бути піддані примусовому приводу).

Диспозиція — це саме правило поведінки, яке сформульовано у вигляді приписів, заборон, дозволено (16-річно-му громадянину необхідно здійснити низку дій, щоб одержати паспорт; призовник зобов\'язаний особисто з\'явитися

до військкомату).

У нормах адміністративної відповідальності диспозиція часто формулюється у вигляді вказівок або опису діяння, яке тягне за собою накладення стягнення. З караності діяння випливає висновок, що воно забороняється. Наприклад:

• пошкодження внутрішнього обладнання пасажирських вагонів, склалокомотивів і вагонів — тягне за собою накладення штрафу;

 • невиконання особами, які перебувають на повітряному судні,розпоряджень командира судна — тягне за собою попередження абонакладення штрафу;

 • порушення правил фотографування, кінозйомки і користуваннязасобами радіозв\'язку з борту повітряного судна — тягне за собоюпопередження або накладення штрафу.

Санкція вказує на вплив, який застосовується державою у випадку порушення тих чи інших правил, передбачених нормою, тобто це конкретний захід дисциплінарного або адміністративного примусу. Наприклад:

 • порушення санітарно-гігієнічних правил і норм — тягне за собоюнакладення штрафу;

 • жорстоке поводження з тваринами, що спричинило \"їх загибель абокаліцтво, а так само мучення тварин — тягнуть за собою попередження абонакладення штрафу.

Треба зазначити, що не всі норми містять санкцію. Так, норми, що регулюють управлінську діяльність, виходять з того, що взаємовідносини між вищестоящими, нижче стоячими адміністративно-управлінськими працівниками будуються на засадах дисциплінарної влади. Санкції у даному випадку містяться у нормах загального характеру, що належать інституту державної служби. Наприклад:

• за анонімними повідомленнями, заявами та скаргами службоверозслідування не проводиться;

 • неповнолітніх тримають у школах і професійних училищах соціальноїреабілітації у межах встановленого судом терміну, але не більше трьох років;

 • службові особи митних органів зобов\'язані не допускати порушеньтрудової дисципліни, а також вчинків, несумісних зі статусом працівникамитної служби, виявляти пильність, зберігати державну, службову такомерційну таємниці.