ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Дотичність понять «інсайдери» та «зловмисники у внутрішніх мережах» в інформаційно-правовому полі

Реферат на тему:

Дотичність понять \"інсайдери\" та \"зловмисники у внутрішніх мережах\" в інформаційно-правовому полі

Існуюче твердження, що \"править світом той, хто володіє інформацією\" в дійсності має певне підґрунтя. Тому і роль інформаційних технологій у процесі розвитку суспільства в історичному контексті порівнюють з винаходами таких явищ, як: телефон та телебачення.

Прогресуючий вплив інформаційних технологій на макрорівні стосується взаємодії уряду та громадянського суспільства, економіки та соціально-правових інститутів, а на мікрорівні розвитку окремих підприємницьких структур, способу життя людей, їх освіти й роботи, організації їх безпеки.

Інформаційні технології стають життєво важливим стимулом розвитку світової економіки, надають можливість багатьом ініціативним індивідуумам, фірмам та спільнотам у всіх частинах земної кулі ефективно і творчо вирішувати економічні та соціальні проблеми.

Однак, з розвитком інформаційних технологій виникає ціла низка проблемних питань, пов\'язаних із захистом інформації як на державному рівні, так і на рівні окремо взятої фірми, особи тощо. З аналізу матеріалів інформаційної безпеки, що подаються у засобах масової інформації та в наукових статтях, можна зробити висновок, що більшість видань схиляються до думки, що \"найстрашнішою загрозою сьогодні стали інсайдери|\". Ця тематика постійно обговорюється на семінарах, конференціях та круглих столах з інформаційної безпеки.| Виробники засобів захисту інформації запевняють, що їх засоби захисту найефективніші та розроблялися для боротьби саме з загрозою витоку інформації, злому кодів та паролів. Загальна стурбованість суспільства цією проблемою частково з\'ясована, адже за даними світової статистики компанії несуть максимальні збитки в результаті реалізації безпосередньо цієї загрози. Одночасно, перед суспільством постає проблема самого розуміння понять \"інсайдер\" та \"зломщик внутрішніх мереж\", вивчення взаємозв\'язку питань захисту інформації від внутрішнього злому та інсайдерських атак.

Необхідність захисту інформації випливає з об\'єктивності такого явища як національна безпека та її складових - політичної, економічної, воєнної, енергетичної, ресурсної, екологічної тощо. Різним аспектам проблеми захисту інформаційного простору України присвячені дослідження С. Пирожкова, В. Горбуліна, Є. Камінського, Б. Канцелярука, О. Білоруса, Ф. Рудича, Б. Парахонського, І. Бінько, Г. Перепелиці, О. Гончаренка, М. Ожевана, О. Зернецької, О. Старіша, А. Гуцала, В. Мохора, Є. Макаренка та інших.

Розглядаючи проблематику інформаційного забезпечення та захисту інформації на мікрорівні, зосередимо увагу на захисті індивідуума, особи, суб\'єкта господарювання та його власності. Взагалі людина звикла захищатися.

Швидкі темпи розвитку високих технологій призвели до необхідності захисту права людини на особисте життя, конфіденційність особистої інформації. Загрози інформаційній безпеці людини однаковою мірою можуть стосуватися і реалізації тих прав, що надають можливість людині бути повноправним суб\'єктом інформаційних відносин, і тих, що захищають людину від неправомірного інформаційного втручання. Однак, механізми порушення цих прав мають істотні відмінності. Зокрема, обмеження реалізації свободи слова означає вимогу до суб\'єкта утриматися від певних дій, а обмеження реалізації права на конфіденційність приватного життя, навпаки, передбачає надання компетентним органам держави дозволу на здійснення певних дій.

Проблемам захисту інформації безпосередньо особи, фірми як суб\'єкта діяльності, новітнім технологіям захисту інформації присвячені праці Дороніна А.І., ДудихінаВ.В., Давидова І., Чернявського А.А., Крисіна А.В., Ярочкіна В.І., Ющука Є.Л., Нікіфорова Г.К., Нікіфорова С.С., Тихого В.І., Ткаченко Л.В., Курбет П.Н., Борисенко А.А.

З\'ясуємо проблематику інформаційного забезпечення та захисту інформації суб\'єкта господарювання, для чого визначимося з суттю понять \"інсайдер\" та \"зловмисник у внутрішніх мережах\". Термін \"інсайдер|\" практично скрізь вживається без визначення, ніби| значення цього слова є очевидним та знайомим для пересічного громадянина. Практично застосовують терміни \"інсайдер\"|\"\"\"\" і \"зловмисник, що знаходиться усередині мережі\" як синоніми. Зі сторінок преси, наукових статей, експертних висновків, ми довідуємося про загрози від інсайдерів:

через втрату важливих документів, що містять службові дані;

шляхом використання ноутбуків з конфіденційною інформацією;

через підбір паролю;

шляхом спроби скористатися чужим логіном;

через „перелистування\" чужої електронної пошти;

шляхом проникннення в комп\'ютер співробітника тощо.

Тому, враховуючи такий загальний розпливчатий підхід до термінології та проблематики інсайдерів, автори пропонують власникам бізнесу боротьбу з інсайдерами всіма доступними засобами. Виникає певна невідповідність - розвиток інформаційних технологій значно випереджає їх гуманітарне осмислення, зокрема у сфері права і страхування ризиків, призводить до розвитку негативних тенденцій, а саме до безконтрольного розповсюдження інформації, що несе загрозу економічній та політичній стабільності, ментальному і фізичному здоров\'ю людей. Зокрема, кібертероризм|, що завдає збитків матеріальним і фінансовим активам. Тому людське співтовариство вимушене виробляти адекватні регулятивні заходи захисту інформації від внутрішніх та зовнішніх загроз.

Саме тому, щоб визначитися що ж є предметом інсайдерів, зрозуміти і оцінити ризики, які інсайдери| несуть саме вашому підприємству, вибрати дійсно адекватні заходи захисту, треба визначитися з поняттями \"інсайдер\", \"зловмисник, що знаходиться у внутрішній мережі\", \"інформація\", \"бази даних\".