ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання розміщення реклами

Реклама тютюнових виробів має інформувати про вміст шкідливих для здоров\'я речовин та їхню кількість і в будь-яких випадках реклама тютюнових виробів та алкогольних напоїв має обов\'язково супроводжуватися попередженням про шкоду тютюнокуріння та вживання алкоголю.

З 1 січня 1994 року Торгово-промислова Палата України є членом Міжнародної Торгівельної Палати (МТП), яка ще з 1971 року функціонує в Парижі.

В даний час діють наступні міжнародні кодекси, які також діють в Україні:

• міжнародний кодекс МТП по практиці сприяння збуту;

• міжнародний кодекс МТП по рекламній практиці;

• міжнародний кодекс МТП по директ-мейлу і практиці продажу по прямих поштових замовленнях;

• міжнародний кодекс МТП по практиці прямих продажів;

• міжнародний кодекс МТП по практиці маркетингу і соціальних досліджень.

Ряд правових норм, що регулюють сферу рекламної діяльності, було введено в українське законодавство в 1993 році. У цілому вони відповідають загальносвітовій практиці.

Не менше значення, чим закони, має формування професійної етики в сфері рекламного бізнесу. Фірма повинна уникати у своїй рекламі обману і дискримінації.

Ось основні спірні питання:

• Брехлива реклама. Рекламодавці не повинні прибігати до брехливих тверджень, наприклад заявляти, що товар виліковує від чого-небудь, коли в дійсності він цього не робить. Рекламодавці повинні уникати підтасованих демонстрацій.

• Реклама, що вводить в оману. Рекламодавець не повинний створювати оголошень, потенційно здатних ввести в оману, навіть якщо в дійсності ніхто, можливо, і не буде введений в оману. Лак для підлоги не можна рекламувати як засіб, що забезпечує 6-месячний захист, якщо в нормальних умовах він цього не робить. Проблема полягає в тому, як провести границю між введенням в оману і славослів\'ям на адресу товарів, що вважається припустимим.

• Реклама зі зникаючою принадою. Не слід затягати покупців помилковими обіцянками.

Будь-яке рекламне послання зобов\'язане бути юридично бездоганним, благопристойним, чесним і правдивим, воно зобов\'язане створюватися з почуттям відповідальності перед суспільством і відповідати принципам сумлінної конкуренції. Ніяке рекламне послання також не повинне підривати суспільну довіру до реклами.

Міжнародним Кодексом реклами, розробленим МТП у Парижеві, встановлені визначені норми. От деякі з них:

• благопристойність;

• чесність;

• правдивість;

• порівняння (стаття 5. Рекламне послання повинне відповідати принципам чесної конкуренції. Порівняння достоїнств товарів повинне бути чесним і базуватись на доказових факторах);

• захист прав особистості (стаття 8. Рекламне послання не повинне зображувати чи описувати людей у їхньому приватному житті чи суспільній діяльності без їхнього попереднього дозволу);

• забезпечення поваги гідності споживача (стаття 12. Рекламне послання не повинне містити без вагомих причин ніяких зображень небезпечних ситуацій, дій, що демонструють зневагу чи насильство);

• відповідальність (стаття 14. Відповідальність за дотримання правил поведінки, викладених у даному кодексі, лежить на рекламодавцях, виконавцях рекламних послань, рекламних агентствах, видавництвах, власниках ЗМІ і взагалі учасників контрактів щодо рекламних послань).

Спочатку Кодекс використовувався лише як інструмент самодисципліни рекламодавців та рекламістів. Він був обов\'язковим для виконання всіма учасниками Міжнародного союзу асоціацій рекламодавців, Міжнародної торговельної палати та інших міжнародних організацій з питань рекламного бізнесу, якщо ці країни та окремі фірми були асоційованими членами таких організацій. Однак нині він використовується і в судовій практиці, а також при розробці національних стандартів реклами з метою забезпечення уніфікації вимог до торгівлі \"на благо покупців та всього людства\" (Міжнародний кодекс рекламної практики, с. 3).

В кожній країні є особливості по використанні реклами.Наприклад, у Великобританії забороняється політична реклама, тоталізаторство, реклама цигарок і тютюну для люльок. У рекламах забороняється вживати вирази \"гарантуємо\", \"ручаємося\".

У деяких країнах у рекламі забороняється використовувати поєднання кольорів національного прапора (Італія, Греція), зображення державного герба (Бразилія). У Норвегії для визначення якісних характеристик товару заборонено вживати вислови „найдешевший\", \"найпотужніший\". Суворі обмеження щодо реклами існують у країнах, які сповідують іслам. Так, у Саудівській Аравії в рекламі заборонено зображати жіночі обличчя, в Іраку не можна рекламувати імпортні товари тощо.

Незважаючи не те, що Україна є членом Міжнародної Торгівельної Палати, прийняла багато законодавчих актів про регулювання реклами, все таки законодавство України щодо реклами недостатньою мірою захищає інтереси споживачів. В нашій країні часто рекламують спиртні напої і тютюнові вироби, використовують психологічну атаку під час реклами. Враховуючи високу ступінь суспільної небезпеки реклами, спонукаючої до жорстокості, насильства або до інших небезпечних для життя і здоров\'я громадян агресивних дій, реклама не завжди може носити помилковий характер, але найчастіше носить агресивний характер, і тому через свою масовість неминуче робить замах на здоров\'я населення і суспільну моральність.

Література:

  1. Международный кодекс рекламной практики / Пер. с англ. Н. В. Гениной, В. Е. Демидова. — К.: Укрреклама, 1995.

  2. Маркетинг и реклама. — Харьков, 2000. — № 2.

  3. Закон України \"Про рекламу\" від 3.07.96, № 270/96-ВР.

  4. Ф. Котлер Основы маркетинга Прогрес 1990 – с.734

  5. Г. О. Владимирська, П. О. Владимирський Реклама. - Кондор 2005, - С.33.