ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання розміщення реклами

Реферат на тему:

Правове регулювання розміщення реклами

Корінні економічні перетворення ,що почалися на початку 90-х років, дали поштовх до бурхливого розвитку рекламної діяльності. Реклама міцно зайняла свою нішу в системі ринкових відносин, одночасно будучи і їх могутнім регулятором. Цьому сприяли і підприємці, які швидко усвідомили, що за допомогою реклами проблем із збутом навіть неякісних товарів стає значно менше. Окрім цього на той момент просто не існувало спеціальних правових норм, які б регулювали дану сферу українського бізнесу. Все це створювало сприятливий грунт і хорошу мотивацію для недобросовісних підприємців, в числі яких, звичайно ж, опинилися і учасники рекламного процесу. Проте наслідок проблем, які одвічно супроводжували \"часи змін\" не змусили себе чекати. Втрата етичних орієнтирів, різке розшарування суспільства, вседозволеність і безкарність самим безпосереднім чином відображалися і на рекламній діяльності. Головними критеріями підбору об\'єктів рекламування стали їх популярність в народі і окупність. Принципи законності, якість рекламованих товарів, достовірність інформації, що надається, етичності рекламних повідомлень, і, нарешті етичні і моральні аспекти не просто відійшли на задній план, а взагалі вишли з поля зору.

Все це викликало гостру необхідність швидкого правового врегулювання даної області діяльності суспільства, що формується, в Україні.

Тому варто відзначити, що важливою складовою сфери рекламної діяльності є державне регулювання. Воно досягається створенням відповідної законодавчої бази і формуванням системи виконавчих органів різного рівня, які здійснюють контроль виконання вимог рекламного законодавства.

Основними законами, які регулюють розміщення реклами є: Закон України \"Про рекламу\", Закон України \"Про захист від недобросовісної конкуренції\", Закон України \"Про охорону прав на знаки для товарів і послуг\", Законодавство України, що опосередковано стосується реклами, Закон України \"Про інформацію\", Закон України \"Про видавничу справу\", Закон України \"Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні\" , Закон України \"Про телебачення і радіомовлення\", Закон України \"Про захист інформації в автоматизованих системах\" , Захист авторських прав у рекламі. А також діють окремі закони про товарні знаки, про заборону на знижки та інші привілеї у сфері реклами та стимулювання збуту, про обов\'язкове зазначення на упаковці та маркуванні товарів відповідних показників і деякі інші закони, що регламентують якість окремих видів продукції.

Один з найбільших фахівців в області маркетингу професор Північно-західного університету США Філіп Котлер дає таке визначення реклами: \"Реклама є неособистими формами комунікацій, здійснюваних за допомогою платних засобів розповсюдження інформації, з чітко вказаним джерелом фінансування\"[4]. Без реклами неможливо уявити собі ні бізнес, ні сучасний спосіб життя. Реклама визначає не тільки сферу споживання, а й політику та інші сфери життя. Здійснювати повне управління процесом впливу на споживача з боку фірми неможливо. Однак споживачам потрібно пред\'явити інформацію, щоб переконати їх у перевагах товару фірми, позбавити недовір\'я, сформувати і активізувати попит і створити психологічну підготовленість до проведення комерційних переговорів з купівлі продажу і придбання товарів. І все це потрібно робити відповідно до законів, які регулюють рекламну політику. Основними принципами діяльності у сфері реклами є дотримання всіма суб\'єктами рекламної діяльності законності, точності, достовірності реклами, використання державної та інших мов згідно із законодавством України, використання форм і засобів, які не завдають споживачеві моральної, фізичної чи психічної шкоди. Реклама має бути чітко відокремлена від іншої інформації так, щоб її (незалежно від форм чи засобів розповсюдження) можна було ідентифікувати як рекламу. Реклама на телебаченні і радіо має бути чітко відокремлена від інших програм за допомогою аудіо- та відеозасобів або коментарів ведучих. Будь-який інформаційний, авторський чи редакційний матеріал, який цілеспрямовано звертає увагу споживачів на конкретну марку (модель, артикул) продукції чи на її виробника для формування інтересу до продукції та сприяння її реалізації, а також містить вихідні дані (реквізити) особи, що виробляє та розповсюджує зазначену продукцію, вважається рекламою й підлягає всім рекламним правилам(стаття 9).

Закон \"Про рекламу\" (1996 р.) регулює правові відносини, які виникають у процесі створення та поширення реклами в Україні. Дія цього закону не поширюється на правовідносини, пов\'язані з інформацією про соціальні події, діяльність політичних партій, релігійних і громадських організацій, призначеної для їх підтримки.

Якщо міжнародними зобов\'язаннями України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про рекламу, застосовуються правила за міжнародними зобов\'язаннями.

Закон визначає такі поняття в галузі рекламної діяльності (стаття 1):

• реклама — спеціальна інформація про осіб чи продукцію, яка розповсюджується в будь-якій формі і в будь-який спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання зиску;

• особа — будь-яка фізична чи юридична особа;

• продукція — товари, робота, послуги, цінні папери;

• рекламодавець — особа, яка є замовником реклами для її виробництва та (або) розповсюдження;

• виробник реклами — особа, яка повністю або частково здійснює виробництво реклами;

• розповсюджувач реклами — особа, яка здійснює розповсюдження реклами будь-якими засобами;

• споживач реклами — будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована реклама;

• рекламні засоби — засоби, що використовуються для доведення реклами до споживача в будь-якій формі та в будь-який спосіб;

• спонсор — особа, яка з метою популяризації свого імені (назви), торгової марки матеріально підтримує будь-яку діяльність без одержання зиску.

Законом заборонено недобросовісну рекламу, тобто рекламу, що містить неточні або недостовірні дані, двозначності, перебільшення, замовчування, порушення вимог, передбачених законодавством України, яка вводить або може ввести в оману споживачів, завдати шкоди окремим особам чи державі. Не вважається недобросовісною реклама, що використовує психологічні засоби та спеціальні ефекти з метою привернути увагу, викликати доброзичливий сміх чи інші позитивні емоції(стаття 10). Тобто, закон захищає насамперед захищає інтереси споживачів, а в деяких випадках і їх здоров\'я. Так, реклама лікарських засобів для дітей і неповнолітніх здійснюється тільки з дозволу Міністерства охорони здоров\'я України; забороняється реклама лікувальних сеансів, інших аналогічних заходів з використанням гіпнозу та інших методів психічного та біоенергетичного впливу без дозволу того самого міністерства; забороняється вміщувати в рекламі відомості, які можуть справляти враження, що при використанні рекламованих ліків медична консультація з фахівцями не є обов\'язковою, а лікувальний ефект абсолютно гарантовано; забороняється також рекламувати ліки під виглядом продуктів харчування, косметичних або інших широко використовуваних продуктів(стаття 21).