ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Сучасні види криміналістичного обліку та реєстрації

Література:

  1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Курс криминалистики. - Минск: Высшая шк., 2000. – 335 с.

  2. Біленчук П.Д., Лисиченко В.А., Клименко Н.І. Криміналістика: Підручник./за ред. П.Д. Біленчука. – 2-ге вид., випр. і доп. – К.: Атіка, 2001.

  3. Воробей О.В. Проблеми ефективного використання криміналістичних обліків підроблених паперових грошей України // Науковий вісник НАВС України. – К., 2000. №3.