ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Теоретико-правові аспекти удосконалення експертно-криміналістичних обліків

Юридичною підставою дактилоскопічної реєстрації окремих осіб є: постанова прокурора, слідчого або особи, що проводить дізнання, про обрання заходів у вигляді тримання під вартою і постанова про притягнення в якості обвинуваченого; вирок або ухвала суду; постанова про оголошення розшуку обвинуваченого; протокол затримання підозрюваного.[13, С.131-133] Довідки органів, що ведуть криміналістичний облік, після приєднання їх до справи використовуються в судочинстві, як докази. [14, С.41] За останні роки ДНДЕКЦ розроблено низку інструкцій, у тому числі міжвідомчих, які регламентують функціонування (формування, ведення та використання) [11] експертно-криміналістичних обліків. Обов\'язки щодо формування масивів розподіленні між експертами, працівниками оперативних служб, слідчими та іншими зацікавленими особами. Ведення експертно-криміналістичних обліків віднесено до завдань експертно-криміналістичних підрозділів і є одним із головних напрямків діяльності експертів – для цього безпосередньо залучено майже 70% особового складу служби. Разом із тим, на наш погляд, принципи використання результатів роботи з обліками не можуть регулюватися тільки відомчими або міжвідомчими інструкціями. Річ у тім, що для цього часу робота з картотеками за традицією більше належала до оперативно-пошукової діяльності, що принижує значення її результатів, як доказів за кримінальними справами.

Література:

  1. Прохоров-Лукін Г.В. Проблеми нормативного регулювання дактилоскопічних обліків в Україні // Криміналістичний вісник. Науково-практичний збірник. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, НАВСУ, 2000. – Вип. 1.

  2. Бацько І.М. Правове регулювання дактилоскопічних обліків // Криміналістичний вісник. – 2000. – Вип. 1.

  3. Фрідман І.Я. Використання даних криміналістичної реєстрації при розслідуванні і попередженні злочинів // Криміналістичний вісник. Науково-практичний збірник. – К.: ДНДЕКЦ МВС України, НАВСУ, 2000. – Вип. 1.

  4. Дивеев Е.И. Криминалистическая регистрация. М., 1989.

  5. Белкин Р.С. Криминалистика / Под. ред Р.С. Белкина, - М.: Норма 2001.

  6. Біленчук П.Д., Криміналістика / Під ред. П.Д. Біленчука, К: Атіка, 2001.

  7. Белкин Р.С. Криминалистика: Краткая энциклопедия / Авт. сост. Р.С. Белкин. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1993.

  8. Вертузаев М.С. Автоматизированный банк данных оперативно-розыскного и профилактического назначения. – К.: НИиРИО КВШ МВД СССР, 1990.