ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Бокаріус М.С. – основоположник судово-медичної експертизи

Український криміналіст А.А. Елісєєв, що працював в ті роки начальником Науково-технічного відділення кримінального розшуку УРСР, в передмові до альбому писав: \"Будучи простим в своїх технічних основах, мистецтво складання „словесного портрета\" вимагає деякого теоретичного вивчення, великої спостережливості, належної уваги і певного практичного досвіду, за наявності яких робота дає в цьому відношенні бажані в справі позитивні результати і задоволення для самих працівників\".

Далі А. А. Елісєєв стверджував, що складений правильно за способом \"словесного портрета\" опис особи сповна може замінити фотографічну картку. З подібним твердженням сьогодні, звичайно, можна сперечатися, але не можна забувати, що реєстрація злочинців за допомогою фотографії в 1924 була можлива далеко не усюди. У цих умовах \"словесний портрет\" мав дуже велике практичне значення.

До сих пір не втратила свого наукового і практичного значення фундаментальна монографія М.С. Бокаріусa \"Первинний зовнішній огляд трупа при міліційному і розшуковому дізнанні\".

У рік видання книги М.С. Бокаріуса ще не існувало спеціальних посібників з судової фотографії, по судовій балістиці і багатьом іншим розділам криміналістики. Дана обставина змусила автора значне місце в книзі приділити вказаним питанням. Він і не міг поступити інакше, бо виходив з потреб практики.

Головна криміналістична думка, закладена в цій монографії, була виражена в наступних словах: \"В кожному випадку злочину перші кроки органів дізнання, розшуку і слідства є найважливішими, найкоштовнішими, як злочини, що можуть по свіжих слідах, зібрати той матеріал, який пізніше, можливо, став би до встановлення його вже невловимим, недоступним, зниклим\". Це правило зберегло своє значення і в наші дні.

Сучасно звучать багато сторінок книги, присвячені питанням криміналістики. От як, наприклад, викладаються в ній вимоги, що відносяться до складання протоколу первинного огляду трупа: \"Необхідно прагнути до того, щоб картина на місці випадку, знайдена у момент огляду трупа, була б представлена як можливо повніше, виразніше, живіше.

У цьому сенсі необхідно не упускати можливості заповнювати що викладається в протоколі відповідними фотознімками, малюнками, накиданнями, кресленнями або ескізами, приводячи вказівки на них у відповідних місцях протокольного запису\".

При цьому автор підкреслює, що в протоколі повинні отримати віддзеркалення не лише позитивні факти, але і негативні обставини. Останні є \"вельми коштовними\", бо вони \"служать безперечним підтвердженням того, що на них була звернена увага\". Настільки ж важливе значення автор надає правильній науковій термінології.

Велике місце в монографії відводиться встановленню особи потерпілого. Автор розглядає основні елементи опису словесного портрета, зупиняється на питанні про додання рисам обличчя прижиттєвого вигляду (\"туалет трупа\"), описує особливості дактилоскопування трупа.

У книзі використані всі новітні для того часу досягнення медичної науки і в той же час матеріал, викладений на найвищому науковому рівні, підносився з певними педагогічними (методичними) прийомами.

Особиста експертна практика М.С. Бокаріусa була виключно обширною. За своє життя він зробив розтин більше 3 тис. трупів і провів експертне дослідження близько 5 тис. речових доказів. У складних випадках до нього зверталися практичні працівники не лише різних міст УРСР, але і інших союзних республік.

Ще в 1925 М.С. Бокаріус задумав випустити цілу серію спеціальних посібників. У неї повинні були увійти: \"Дактілограммология з пороскопією і палаграммологїєю\", \"Огляд і напрям до дослідження деяких речових доказів\", \"Словесний портрет\", \"До, огляду, виїмці, вибору, зберіганню і напряму письмових документів і відбиранню зразків почерку\", \"До учення і практики ідентифікації слідів і знарядь злочину\".

В цілому ці роботи повинні були скласти п\'ятитомне \"Настільне керівництво до засвоєння наукової техніки в розслідуванні злочинів\". На жаль, повністю здійснити цей план ученому не вдалося: 23 грудня 1930 р. М.С. Бокаріус помер.

Його найглибші, новаторські ідеї і наукові дослідження, його унікальна особистість стала цілою епохою в області судової експертизи і криміналістики. Він власне кажучи створив судову експертизу в Україні, вивів її на європейський і світовий рівень.

Література:

  1. История отечественной криминалистики / Белкин Р.С.: „Норма\", 1999.

  2. Были и легенды криминалистики / Крылов И.Ф. - Л., 1987.

  3. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. / Возгрин И.А. – СПб.: \"Юридический центр Пресс\", 2003.

  4. Становление и тенденции развития науки о судебной экспертизе. / Бычкова С.Ф. – Алма-Ата, 1994.

  5. Судебная медицина для медиков и юристов. В 2-х частях. / Бокариус Н.С. - Харьков.: Юридическое изд-во Украины, 1930.

  6. Судебная медицина: Учебник для юридических вузов. / Самищенко С.С. - OCR Палек, 1998.

  7. В поисках истины. / Ищенко Е. П., Любарский М. Г. – Москва: \"Юридическая литература\", 1986.