ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правова характеристика договору лізингу

лізингоотримувача (орендаря) та після закінчення дії лізингового договору не може бути використаним іншими особами, крім лізингоотримувача (орендаря), виходячи з його технологічних та якісних характеристик.

Для цілей цього підпункту під терміном \"строк фінансового лізингу\" розуміється строк від дати передання майна лізингоотримувачу (орендарю) до дати набуття права власності на таке майно або здійснення останнього лізингового платежу лізингоотримувачем, залежно від того, яка подія сталася раніше.

Незалежно від того, чи відноситься лізингова операція до фінансового лізингу відповідно до норм цього підпункту чи ні, платник податку має право при укладенні договору визначити таку операцію як оперативний лізинг без права подальшої зміни статусу такої операції до закінчення дії відповідного договору.

Зворотний лізинг (оренда) - господарська операція фізичної чи юридичної особи, що передбачає продаж основних фондів фінансовій організації з одночасним зворотним отриманням таких основних фондів такою фізичною чи юридичною особою в оперативний або фінансовий лізинг.

Проаналізуємо ПОСТАНОВУ Кабінету Міністрів України від 16 лютого 2001 р. N 155 „Про заходи щодо наповнення державного лізингового фонду у 2003 році\" [6]

Обсяги повернення сільськогосподарськими товаровиробниками та іншими суб\'єктами

господарювання коштів за отриману ними сільськогосподарську

техніку іноземного виробництва, закуплену за рахунок кредитів, що

залучені державою або під державні гарантії

(ТИС. Г(

Обсяги повернення коштів

3 них передбачено

спрямувати на

закупівлю

зернозбиральних

комбайнів

Автономна Республіка Крим

9193

9130

Області:

Вінницька

63706

52550

Волинська

Дніпропетровська

122575

91275

Донецька

347016

39200

Житомирська

35541

18450

Закарпатська

19028

2750

Запорізька

101541

82600

Івано-Франківська

15783

15783

Київська

265701

104800

Кіровоградська

80003

80003

Луганська

152059

59750

Львівська

21119

20900

Миколаївська

67391

67391

Одеська

110434

110434

Полтавська

65961

65961

Рівненська

13860

13860

Сумська

36794

36794

Тернопільська

22028

22028

В моїй курсовій роботі, на мою думку, неправильним було б не згадати про існування так званої конвенції про міждержавний лізинг.

Декілька слів про її суть[7].

Суб\'єкти міждержавної лізингової діяльності

Лізингові компанії, якщо такі передбачені національним законодавством Сторін, - комерційні організації, засновницькими документами яких передбачено здійснення лізингової діяльності. Лізингові компанії в лізингових операціях виступають у ролі лізингодавця або лізингодавця і лізингоодержувача під час здійснення операцій сублізингу.

Об\'єднання лізингових компаній та інших суб\'єктів лізингової діяльності - національні та міжнаціональні комерційні і некомерційні об\'єднання з утворенням і без утворення юридичної особи, що створюються для реалізації великих проектів і програм, отримання додаткових вигод і досягнення соціального ефекту.

Господарюючі суб\'єкти - юридичні особи - суб\'єкти господарської діяльності як ті, що зареєстровані мають постійне місце знаходження на її території, так і ті, що не є юридичними особами цієї держави, але мають постійне місце знаходження на її території, а також іноземні суб\'єкти господарської діяльності та їхні структурні одиниці, спільні підприємства, інші суб\'єкти господарської діяльності, передбачені національним законодавством (підприємства, організації та об\'єднання всіх видів і форм власності, асоціації, союзи, концерни, консорціуми, торгові дома, посередницькі і консультаційні фірми, кооперативи, страхові компанії, кредитно-фінансові установи, підприємці, що провадять свою діяльність без утворення юридичної особи тощо). Господарюючі суб\'єкти, які не мають спеціалізованої ліцензії на проведення лізингових операцій, в лізингових операціях виступають у ролі лізингоодержувача, постачальника, страхувача, гаранта, інвестора, кредитора, покупця, за винятком кредитно-фінансових установ, які в лізингових операціях можуть виступати також у ролі

лізингодавців, а також в інших випадках, передбачених національним законодавством.

Господарюючі суб\'єкти здійснюють лізингові операції відповідно до національного законодавства Сторін.

Основні види міждержавного лізингу

Фінансовий лізинг - вид середньо- і довготермінового лізингу, який передбачає виплату лізингоодержувачем протягом періоду дії договору про лізинг сум, що покривають повну вартість амортизації предмета лізингу або більшу її частину.

Операційний (оперативний) лізинг - вид лізингу, що укладається на термін менший, ніж амортизаційний період. Після закінчення договору про лізинг предмет лізингу повертається лізингодавцю і знову здається в лізинг.

Зворотний лізинг - вид лізингу, якщо він передбачений національним законодавством Сторін, за якого постачальник предмета лізингу продає його лізинговій компанії, а та в свою чергу здає цей предмет в лізинг колишньому постачальнику предмета лізингу.