ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Конвенція ООН про права дитини, короткий виклад прав, гарантованих Конвенцією про права дитини

Стаття 25: Періодичний перегляд опікунства

Дитина, яка віддана під опіку, захист чи лікування, має право на періодичний перегляд якості такого піклування.

Стаття 26: Соціальне забезпечення

Дитина має право на соціальне забезпечення.

Стаття 27: Рівень життя

Батьки несуть відповідальність за надання дитині належних умов життя, потрібних для її розвитку, навіть тоді, коли один із батьків живе поза межами країни проживання дитини.

Стаття 28: Освіта

Держава визнає право дитини на безкоштовну початкову освіту, доступність професійного навчання та дбає про зниження кількості учнів, які залишили школу.

Стаття 29: Мета навчання

Освіта повинна бути спрямована на розвиток дитини та її талантів, підготовку до самостійного життя, виховання поваги до прав людини, а також до культурних та національних цінностей країни, в якій дитина проживає, а також цінностей інших народів.

Стаття 30: Діти національних меншин та корінного населення

Дитина, яка належить до якоїсь національної меншини чи до корінного населення, має право виховуватися у своїй культурі, а також послуговуватися рідною мовою.

Стаття 31 : Відпочинок і дозвілля

Дитина має право брати участь в іграх і розважальних заходах та брати участь у культурному житті і займатися мистецтвом.

Стаття 32: Економічна експлуатація

Дитина має право на захист від експлуатації та шкідливих для її здоров\'я видів робіт.

Стаття 33: Наркотичні та психотропні речовини

Держава повинна захищати дитину від незаконного вживання наркотичних засобів та психотропних речовин, не допускати використання дітей у виробництві таких речовин та торгівлі ними.

Стаття 34: Сексуальна експлуатація

Держава повинна захищати дитину від сексуальної експлуатації, зокрема від проституції та використання дітей у виробництві порнографічної продукції.

Стаття 35: Викрадення, торгівля та контрабанда

Держава зобов\'язана не допускати викрадення дітей, торгівлі чи контрабанди ними.

Стаття 36: Інші форми експлуатації

Держави зобов\'язані захистити дітей від усіх форм експлуатації.

Стаття 37: Тортури, смертна кара, позбавлення свободи

Держава має обов\'язок піклуватися про дітей, що перебувають в ув\'язненні.

Стаття 38: Збройні конфлікти

Держава повинна забезпечити, щоб діти до 15 років не брали прямої участі у воєнних діях. Держава не повинна призивати на військову службу дітей до 15 років.

Стаття 39: Відновлення і реінтеграція

Держава повинна сприяти освіті, фізичному і психологічному відновленню та поверненню до повноцінного соціального життя дітей, які стали жертвами експлуатації, катувань чи збройних конфліктів.

Стаття 40: Підліткова злочинність

Поводження держави з підлітками, які порушили, кримінальне законодавство, повинно сприяти відновленню гідності дитини.

Стаття 41: Права дитини в інших документах

Ніщо в цій Конвенції не заперечує ті положення інших документів, які сприяють захисту дітей більшою мірою.

Стаття 42: Інформування про положення Конвенції

Держава зобов\'язана ознайомити дорослих та дітей з положеннями цієї Конвенції.

Статті 43-54: Застосування

У цих статтях мова йде про обов\'язок Комітету ООН з прав дитини наглядати за втіленням у життя цієї Конвенції.

Додаток 2

Короткий виклад прав, гарантованих

Конвенцією про права дитини

• Діти мають право бути в колі своєї сім\'ї чи з тими людьми, які найкращим чином будуть опікуватися ними.

• Діти мають право на достатню кількість харчів і чистої води.

• Діти мають право на належні умови життя.

• Діти мають право на медичне обслуговування.

• Діти-інваліди мають право на особливу опіку та вишкіл.

• Діти мають право брати участь в іграх.

• Діти мають право на безкоштовну освіту.

• Діти мають право на безпеку і повинні бути захищені від заподіяння їм шкоди та від недбалого поводження.

• Дітей не можна використовувати як дешеву робочу силу чи як солдатів.

• Діти мають право говорити своєю рідною мовою, сповідувати свою релігію та користуватися плодами своєї культури.

• Діти мають право висловлювати власні думки та збиратися з метою висловлювання своїх поглядів.

Додаток З

Вибіркові статті Конституції України

Стаття 1: Україна є суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова держава.

В Україні існує єдине громадянство — це особливий вид стосунків, що існує між державою та окремими людьми.

Громадяни, перебуваючи під захистом держави беруть на себе певні обов\'язки, а держава гарантує їм права свободи, необхідні для нормального життя. Характерною ознакою громадянства є почуття патріотизму. Це любов до Батьківщини незалежно від етнічної приналежності.

Стаття 10: Державною мовою в Україні є українська мова.

Стаття 16: Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України... подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

Стаття 18: Зовнішньополітична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами Міжнародного співтовариства.

Стаття 20: Державними символами України є Державний прапор України, Державний герб України і Державний гімн України. Прапор має два кольори.

Стаття 35: Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання. Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа— від церкви.

Стаття 47: Кожен має право на житло. Держава створює умови, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду.

Стаття 49: Кожен має право на охорону здоров\'я, медичну допомогу та медичне сі рахування.

Стаття 52: Діти рівні у своїх правах незалежно від походження.

Стаття 53: Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов\'язковою.

Стаття 65: Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов\'язком громадян України.

Стаття 66: Кожен зобов\'язаний не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодувати завдані ним збитки.

Стаття 68: Кожен зобов\'язаний неухильно додержуватися Конституції України.