ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості кримінального процесу країн романо-германської (континентальної) системи права

На вимогу особи, яка подала клопотання про проведення ревізії, постанова або вирок, винесені в результаті ревізійного провадження, які встановлюють невинність засудженого, вивішується в місті, де його було засуджено, або в останньому місці проживання особи, яка постраждала від судової помилки. Вирок може бути опублікований в \"Журналь офисьєль\" і повністю або у витягах, уміщених у п\'яти газетах на вибір того судового органу, який виніс рішення. Витрати, пов\'язані з публікацією, відшкодовуються за рахунок державної скарбниці.

РОЗДІЛ 2: Особливості кримінального процесу ФРН.

2.1 Джерела доказів і порядок їх одержання.

Джерелами доказів у німецькому кримінальному процесі є: показання свідків, обвинуваченого, потерпілого, які допитуються як свідки; висновки експертів; протоколи слідчих та судових дій; речові докази.

Показання свідків. Вони допитуються з приводу обставин конкретної справи, стосунків з обвинуваченим і потерпілим. Якщо свідок без поважних причин відмовляється від дачі показань, або від проголошення присяги, то він зобов\'язаний відшкодувати завдані його відмовою збитки. Одночасно на нього може бути накладено штраф, або адміністративний арешт строком до 6 місяців.

Присяга. Присяга дається в релігійній формі. Суддя звертається до свідка: \"Ви присягаєтесь перед всемогутнім і всевидющим Богом, що сказали свідомо чисту правду і нічого не приховали?\" На що свідок відповідає: \"Я присягаюсь, що це істинно так, хай допомагає мені Бог\". Присяга не в релігійній формі: \"Ви присягаєтесь, що сказали свідомо чисту правду і нічого не приховали?\" Свідок: \"Я присягаюсь у цьому\". Якщо свідок повідомляє, що він як член релігійного товариства бажає проголосити формулу присяги свого товариства, то він має на це право. Той, хто приносить присягу має піднести праву руку.

Особливий порядок допиту президента, депутатів, міністрів (на їхній роботі, в суді проголошуються протоколи за їх згодою, згодою уряду... .

Деякі категорії громадян мають право відмовитись від дачі показань: близькі родичі, малолітні, священики, захисники обвинуваченого, члени уряду, журналісти...

Допит обвинуваченого. Обвинувачений має бути негайно доставлений до судді і ним допитаний. Перед допитом йому має бути повідомлено, яке діяння йому інкримінується і за якою статтею КК ФРН; повідомляється його право на мовчання; право на зустріч із захисником чи з захисниками (до трьох максимум); право на власноручне написання своїх показань. Забороняється: фізичний вплив на обвинуваченого, тортури, обман, гіпноз, застосування спеціальних препаратів. Наприклад, при вмісті алкоголю в крові 4,4% показання обвинуваченого не можуть бути використані в процесі. Визнання обвинуваченим своєї вини визнається за царицю доказів. Відмова від визнання вини тягне посилення покарання.

У кримінальному процесі ФРН діяльність експерта визначається концепцією, згідно з якою експерт не лише засіб доказування, але й помічник судді (це відголосок інквізиційного процесу). Експерт стоїть в одному ряду з правоохоронними органами, несе відповідальність за розслідування і вирішення справи. Суддя може оцінювати висновок експерта в залежності від певних інтересів і прийняти вигідне для себе рішення.

2.2 Розслідування кримінальної справи.

Право порушення публічного обвинувачення належить прокуратурі. Якщо предметом процесу є проступок, то прокуратура має право за згодою суду вирішити питання про віддання до суду обвинуваченого без кримінального переслідування (якщо вина правопорушника незначна).

В справах про малозначні діяння прокуратура може відмовитися від публічного обвинувачення і одночасно покласти на правопорушника такі зобов\'язання:

— виконати певну роботу з метою усунути шкоду, завдану діянням;

— внести певну грошову суму на користь установи чи в державну казну;

— виконати громадсько-корисну роботу.

При цьому встановлюється певний строк (до одного року). Якщо обвинувачений виконує ці обов\'язки, то він звільняється від відповідальності.

При розслідуванні справи прокуратура має право вимагати від усіх органів і осіб різні відомості. Поліція зобов\'язана виконувати усі вимоги і доручення прокуратури.

Затримання громадян з метою встановлення особи не може продовжуватися більше 12 годин. Затриманий має бути негайно доставлений до дільничного судді для дачі санкцій на взяття під варту. При допиті обвинуваченого суддею дозволяється присутність представника прокуратури і захисника. При допиті свідків або експерта дозволяється присутність представника прокуратури, обвинуваченого і захисника.[9,с.103]

Кримінально-процесуальним кодексом ФРН передбачені посади слідчого судді вищого земельного суду і слідчого судді Верховного суду ФРН (які розслідують складні злочини).

Застава. Суд може зобов\'язати заявника, внести заставу для забезпечення розслідування. Розмір застави (грішми чи цінними паперами) встановлює суддя. Розмір застави, яка підлягає внесенню, установлюється судом на свій розсуд. При цьому одночасно має бути установлений строк, протягом якого має бути внесена застава. Якщо застава не внесена в установлений строк, то суд має роз\'яснити заставникові, що клопотання вважається відкликаним.[3, c.137]

2.3 Судовий розгляд справи. Апеляція, ревізія і відновлення провадження.

Суд, який компетентний розглядати справу по суті, приймає рішення про відкриття судового розгляду. В обвинувальному висновку має бути клопотання про відкриття судового розгляду, разом з обвинувальним висновком в суд направляються всі матеріали кримінальної справи.

В обвинувальному висновку мають бути відображені всі суттєві результати розслідування. Вони можуть не приводитися, якщо справу буде розглядати суддя одноособове.

Голова суду вручає обвинуваченому обвинувальний висновок і пропонує йому протягом певного строку заявити клопотання, подати додаткові докази.

Суд виносить ухвалу про відкриття судового розгляду, допускає обвинувачення до розгляду справи. Суд може перекваліфікувати обвинувачення. Прокуратура може скласти новий обвинувальний висновок (суттєві результати розслідування в ньому вже можуть не приводитися).

Підготовка до слухання справи. Виклик учасників судового розгляду здійснює головуючий. Він може викликати і нові докази. Прокуратура має право викликати інших осіб.

Судовий розгляд повинен розпочатися не раніше ніж через тиждень після вручення підсудному виклику. Якщо цього не відбулося, слухання відкладається (підсудний може просити про дострокове слухання справи). Підсудний може вимагати виклику додаткових свідків, експертів, витребування додаткових доказів. Про задоволення клопотання підсудного повідомляється прокуратура. Якщо головуючий відхиляє клопотання підсудного, то останній може сам викликати свідків (оплачує дорогу та інші витрати). Якщо в суді виявиться що викликані підсудним свідки були необхідні, то витрати відносяться на рахунок казни.