ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Особливості провадження в справах про злочини неповнолітніх

Більше того, турбуючись про вирішення завдань встановлення істини, виявлення й усунення всіх причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів, закон зобов\'язує проваджувати розслідування в повному обсязі не тільки по фактах злочинів, а й по фактах діянь, вчинених особами, що не досягли віку, з якого наступає кримінальна відповідальність (у віці з 11 років до віку, з якого настає кримінальна відповідальність,—14 або 16 років). Так, частина 5 ст. 6 КПК України зазначає: \"У разі наявності достатніх підстав вважати, що суспільне небезпечне діяння вчинене особою, яка досягла одинадцяти років, але до досягнення віку, з якого законом передбачена кримінальна відповщальність, по факту цього діяння порушується кримінальна справа\". Така справа вирішується в порядку, передбаченому ст. 7-3 КПК України, яка передбачає вирішення справ про суспільно небезпечні діяння, вчинені особою, яка не досягла віку, з якого можлива кримінальна відповідальність.

Як правило, проведення досудового слідства по справах неповнолітніх поручається спеціально виділеним для цього слідчим, що мають високу професійну підготовку та досвід роботи з неповнолітніми.

Стаття 433 КПК України передбачає, що при провадженні попереднього розслідування і розгляді справ про злочини, вчинені неповнолітніми, в суді, крім обставин, що підлягаїоть доказуванню по кожній кримінальній справі, а це: 1)подія злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину); 2)винність обвинуваченого у вчиненні злочину і мотиви злочину;

3)обставини, що впливають на ступінь тяжкості злочину, а також обставини, що характеризують особу обвинуваченого, пом\'якшують та обтяжують покарання; 4)характер і розмір шкоди, завданої злочином, а також розмір витрат закладу охорони здоров\'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочиннонодіяння, необхідно також з\'ясувати:

  • вік неповнолітнього (число, місяць, рік його народження);

  • стан здоров\'я і загального розвитку неповнолітнього (за наявності даних про розумову відсталість неповнолітнього, не пов\'язану з душевним захворюванням. Повинно бути також вияснено, чи міг він цілком усвідомлювати значення своїх дій, передбачати їх наслідки і в якій мірі міг керувати ними);

  • характеристику особи неповнолітнього;

  • умови його життя і виховання;

  • обставини, що негативно впливали на його виховання, наявність дорослих підбурювачів та інших осіб, які втягнули неповнолітнього в злочинну діяльність.

Закон відзначає, що дня встановлення зазначених обставин повинні бути допитані як свідки батьки неповнолітнього та інші особи, які можуть дати важливі відомості, витребувані необхідні документи і проведені інші слідчі і судові дії.

Дані про точний вік обвинувачуваного дозволяють: вирішити питання про принципову можливість притягнення неповнолітньої особи до кримінальної відповідальносгі; врахувати вікові особливості при проведенні слідчих і судових дій; правильно визначити процесуальну процедуру провадження у справі і форму розв\'язання справи по суті. Точний вік неповнолітнього обвинувачуваного має бути підтверджений свідоцтвом про народження або паспортом (до матеріалів справи залучаються копії таких окументів). У випадках, коли документи, які підтверджують вік обвинувачуваченого (неповнолітнього), відсутні або їх неможливо одержати, або якщо виникли сумніви щодо їхньої достовірності, відповідно до кримінольно-процесуального законодавства, для встановлення віку неповнолітнього підозрюваного або обвинувачуваного обов\'язково призначається експертиза [6, п.5 ст.76].

У справі повинні бути дані про стан здоров\'я і загальний розвиток неповнолітнього. Це необхідно для рішення питання про застосування тих або інших заходів впливу. Так, для з\'ясування стану інтелектуального розвитку неповнолітнього і рівня його розумової відсталості, для встановлення, чи міг він дійсно усвідомлювати значення своїх дій, передбачати їх наслідки і чи міг якою мірою ними керувати, повинна бути проведена експертиза спеціалістами в сфері дитячої і юнацької психології (тобто педагогом чи психологом). Також ці питання можуть бути поставлені на вирішення експертові-психіатру.

При провадженні у справах неповнолітніх необхідно дотримуватись такого принципового положення: якщо неповнолітній, що досяг віку, з якого можлива кримінальна відповідальність, не страждає психічним захворюванням, що дає підставу для висновку про його неосудність, але внаслідок відставання в психічному розвитку не міг усвідомлювати небезпеку сєоїх дій, передбачати їх наслідків або керувати ними під час вчинення суспільна небезпечного діяння, то він не може бути визнаний винним, а отже і бути притягнутим до кримінальної відповідальності. Справа в таких випадках підлягає закриттю відповідно до п. 2 ст. 6 КПК України (за відсутності в діянні складу злочину).

Для характеристики особистості неповнолітнього необхідно зібрати дані про те, де він навчався або працював, як ставився до навчання і праці, з\'ясувати його поведінку в навчальному закладі чи за місцем роботи, а також помісцю його проживання. Якщо неповнолітній залишив навчання або працю, то слід з\'ясувати, чому він це зробив, чи відомо про цей випадок його батькам, службі в справах неповнолітніх, які міри були прийняті з їхньої сторони і як він на них відреагував. Необхідно також з\'ясувати чи залучався раніше неповнолітній до адміністративної або до кримінальної відповідальносгі.

Дослідження умов життя і виховання неповнолітнього, а також обставин, які негативно вплинули на його виховання, потрібне для з\'ясування причин і мотивів вчиненого злочину, визначення особливостей характеру обвинуваченого, його вольового і морального розвитку. Тут необхідний аналіз обставин, які могли б впливати на формування його злочинної установки і конкретного злочинного наміру: пияцтво, наркоманія, релігійний фанатизм, розбещеність, що оточували неповнолітнього в сім\'ї, байдужність, а також інші негативні обставини в школі чи в трудових і неформальних колективах .

Особливу увагу варто приділяти з\'ясуванню наявності дорослих, які втягують підлітків у злочинну діяльність, азартні ігри, аморальні релігійні секти. По кожній справі обов\'язково потрібно з\'ясувати, чи не було з боку дорослих осіб підбурювання. Виявлення і викриття таких осіб, а також з\'ясування вищевказаних обставин має значення не тільки для правильного застосування заходів з припинення їхньої злочинної діяльності, а й для встановлення дійсної ролі неповнолітнього у вчиненні злочину, правильної оцінки його діяння.

Розділ ІІ.

Особливості попереднього розслідування в справах про злочини