ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Форми співучасті і їх характеристика

Якщо зусилля організатора, підбурювача припинили початий злочин, то на їхній стороні є добровільна відмова. У противному випадку вони відповідають за вчинене ними разом із виконавцем, а початі ними зусилля до припинення дій виконавцем можуть бути враховані судом як пом\'якшувальні обставини при визначенні виду і міри покарання.20

20 Див.: Кримінальне право України. Загальна частина / за ред. Л. С. Матешевського.-К. Юрінком Інтер.1997р. с.145.

До сказаного варто додати, що добровільна відмова виконавця від доведення початого злочину до кінця дає підставу до його звільнення від кримінальної відповідальності, але не є підставою до звільнення від відповідальності інших співучасників, якщо на їхній стороні не встановлено добровільної відмови.

Невдала співучасть хоча і розглядається в одному ряду з позначеними вище обставинами, однак не зв\'язано з з\'ясуванням меж відповідальності співучасників, тому що співучасті в злочині тут просто немає. Проте в плані розмежування співучасті в злочині від суміжних із ним форм індивідуальної злочинної діяльності невдала співучасть заслуговує на увагу.

Діюче кримінальне законодавство не використовує поняття \"невдала співучасть\". Що ж стосується теорії, то в ній невдала співучасть у більшості робіт розцінюється як різновид готування до вчинення злочину.21 Водночас по питанню про те, із якими випадками зв\'язується невдала співучасть, не склалося однакової думки.

Одні фахівці вважають, що невдала співучасть, зокрема підбурювання, має місце лише у випадках, коли \"підбурювач\" не зміг схилити підбурюваного до вчинення злочину. У той же час співучасть признається вдалим, якщо передбачуваний виконавець, давши згоду на вчинення злочину, згодом, проте, його не робить. Інші поширюють невдалу співучасть також і на випадки, коли підбурюваний дав згоду на вчинення злочину, а потім відмовився від цього.

Більш обгрунтованою представляється позиція, відповідно до котрого невдала співучасть має місце у випадках, коли передбачуваний виконавець не тільки не приступив до готування злочину, але і не висловив своєї згоди на вчинення злочину. Таке рішення грунтується на законі; готування до злочину віднесений до початкової стадії злочинної діяльності, є першою стадією вчинення злочину. Прагнення, що зовні

21Див.: Советское уголовное право., Общая часть. Учебник // под рад.Крaйгера Г.А., М., 1988.

висловилося, до досягнення угоди про вчинення злочини, як і самий факт угоди, що відбулося, про це, по спрямованості і значенню являє собою створення умов для вчинення злочину, тобто одну з форм прояву готування до злочину. Водночас сполучення цих обставин є підстава розцінювати як співучасть у готуванні до злочину. Однак окремо узяте перше з цих обставин (прагнення до досягнення угоди з усіма властивими йому зовнішніми атрибутами) обгрунтовано визнається готуванням до злочину, зробленим індивідуально, тобто так називаною невдалою співучастю.22

Таким чином, співучасть що невдалась являє собою лише ті випадки, коли схиляєма до вчинення злочину особа не погодилася на це (невдале підбурювання) або запропоноване сприяння вчиненню злочину не було прийнято (невдале пособництво). Аналогічно цьому і невдала організація злочину (невдала діяльність організатора злочину).

Розгляд питання про межі відповідальності співучасників злочину було б неповним без

викладу загальних і спеціальних положень, що повинні бути враховані при призначенніпокарання.

До числа загальних положень, що враховуються при призначенні покарання незалежно від форми прояву злочинного діяння, відносяться розпорядження ст. 60 КК. у частині меж призначуваного покарання, індивідуалізації покарання в залежності від характеру і ступеня небезпеки вчиненого злочину, особистості злочинця, що зм\'якшують і обтяжують відповідальність обставин. Відповідно до цих положень покарання призначається в межах санкції статті, що передбачає відповідальність за конкретний вид злочину незалежно від того, вчинений він однією особою чи в за співучасті декількох осіб.

Характер і ступінь суспільної небезпеки злочину (у тому числі і вчиненого в

22Див.: Кримінальне право України. Загальна частина / К. Юрінком Інтер.1997р

співучасті) у загальному виді знаходять висвітлення в диспозиції і санкції застосовуваної статті Особливої частини КК. Однак у кожному окремому випадку вчинення злочину (у тому числі й у співучасті) характер і ступінь суспільної небезпеки виявляються різними в залежності від наявності або відсутності супутніх йому тих або інших об\'єктивних і суб\'єктивних обставин. Тому дуже важливо при призначенні покарання в межах, наданих законом, враховувати усі обставини в кожному окремого випадку, визначити характер і ступінь небезпеки злочину. Спеціальні положення, що враховуються при призначенні покарання співучасникам злочину, стосуються, з одного боку, окремих видів співучасті, а з іншого боку - характеру і ступеня участі особи у вчиненні злочину.

Що стосується видів співучасті, необхідно враховувати, що там, де група осіб, що попередньо домовилися, організована група і злочинне співтовариство у використаних статтях Особливої частини КК виступають основним (конститутивним) або кваліфікуючимми ознаками, зв\'язане з ними підвищення суспільної небезпеки учиненого вже прийнято в увагу самим законодавцем і відбито в санкціях відповідних статей закону. Якщо зазначені різновиди співучасті не передбачені в згаданих статтях Особливої частини КК, то зв\'язане з ними підвищення небезпеки вчиненого повинно бути враховано судом при призначенні покарання кожному з учасників цих груп.

Що ж стосується статей, де група осіб виступає кваліфікуючою обставиною, то у випадках вчинення злочинів, що підпадають під них, групою осіб, що попередньо домовилися, або організованою групою вчинене кожним із їхніх учасників кваліфікується по зазначених статтях КК. У той же час вчинення, наприклад, згвалтування групою осіб, що попередньо домовилися, або організованою групою поверх того повинно бути враховане при призначенні покарання, що підвищує відповідальність обставини в змісті ст. 63 КК. Аналогічно цьому діють у випадках учинення злочину організованою групою, що підпадає під статтю Особливої частини КК, де в якості основного або ознаки, що кваліфікує, передбачена тільки група осіб, що попередньо домовилися, тобто вчинене повинно бути кваліфіковане по цій статті закону, а при розгляді вчинення злочину організованою групою повинно бути врахована обставина, що як обтяжує.