ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Правове регулювання органів прокуратури

1.Котелець А. Особливості правозастосовчоі діяльності органів прокуратури у сфері екологіі.//Право Украіни.-1998.-С.67.

Список

використаних першоджерел та літератури

І

Закон України \"Про прокуратуру\"

Конституція України. // Відомості Верховної Ради України.- 1996.- №30.- С.141.

Відомості Верховної Ради, 1991, №53, ст.793

Рішення Конституційного Суду України №5-зп від 30.10.97

ІІ

Література

Вернидубов І. Підтримання прокуратурою державного обвинувачення в суді і здійснення правосуддя за Конституцією України. // Право України.- 1998.

Вернидубов І. Функції прокуратури на перехідний період. //Право України.- 1998.- №2.- С.7.

Копейчиков В.В. Загальна теорія держави і права. К.:Юрінком,- 1997.- С.482.

Корж В. Актуальні питання подальшого реформування органів прокуратури. // Право України.- 1998.- №5.- С.37-38.

Корж В. Незалежність прокурора: деякі проблеми законодавства та практики. // Право України.- 1998.- №11.- С.74.

Корж В. Проблеми вдосконалення повноважень прокурора, судді у кримінальному судочинстві. // Право України.- 1997.- №10.- С.93-95.

Корнієнко М. Стан та деякі проблеми боротьби з організованою злочинністю в столиці України. // Право України.- 1998.- №11.- С.17-18.

Кривенко Л. Тріада влади. Перша серед рівних. // Віче.- 1994.- №7.- С.32.

Курило М. Вдосконалити прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі. // Право України - 1998.- №11.- С.59-60.

Медведчук В. Державна влада в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку. // Право України - 1998.- №4.- С.5-9

Михайлов А.И. Прокурорский надзор на стадии предварительного следствия. // Вопросы совершенствования предварительного следствия.- М.- 1983.- С.113.

Руденко М. Методика здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері провадження. // Право України - 1999.- №1.- С.54-57.

Руденко Н. Становление прокуратуры в Украине. Аспекты прошлого и настоящего. // Віче.- 1998.- №4.- С.56-61.

Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. М., 1959.- С.180.

Суботін С., Черв\'якова О. Представницька функція прокурора. // Право України.- 1997.- №11.- С.63-64.

Сухонос В. Проблеми атестації прокурорських працівників. // Право України.- 1998.- №1.- С.62-63.

Трубин Н.С. Прокурорский надзор за соблюдением законов органами дознания. М.,- 1982.- С.129.

Шумський П.В. Прокуратура – її місце та роль в державі. // Право України - 1997.- №8.- С.40-43.

Ясинский Г. Прокурорский надзор в сфере экономики. // Юридический вестник.- 1997.- №3.- С.81.

ІІІ

Енциклопедичні видання та довідники

Юридичний енциклопедичний словник - М.,1987.- С.365.

1 Копейчиков В.В. Загальна теорія права та держави. К.: Юрінком, 1997. С. 3-4

2 Ст. 6 Конституції України.

3 Тут треба ураховувати, що контрольно-наглядові функції в Україні притаманні фактично усім трьом гілкам влади і саме від того така влада не оговорюється у Конституції України, як самостійна контрольно-наглядова гілка влади(від автора).

4 Ожегов С.И. Словарь Русского языка. М.: Русский язык. 1986. С. 344.

5 Словарь Русского языка. Академии Наук СССР Институт Русского языка. М.: Русский язык. 1986. Т. 2. С. 94.

6 Основы государства и права. /Под. ред. П.И. Орлова. Харьков: Основа 1997. С. 54.

7 Ст.121 Конституції України.

8Шумський П.В. Прокуратура Ураіни.-К., \"Вентурі\".-1998.-С.6-7.

9 Михайленко О. Проблеми реформування прокуратури України.// Право України.-1998.-№1-С.78-79.

10Стратегія і досвід бортьби з організованою злочинністю і нелегальним наркобізнесом//Матеріали міжнародноі науковоі конференціі.-К.,-1995.- С.43-47.

11Ясинський Г. Прокурорський нагляд в сфері економіки.//Юридичний вісник.-1997.-.№3.-С.78-81.

12 Лошовський В.Д. Прокурорсько-наглядові правовідносиниб-Ростов-на-Дону.-1987.-С.12

13 Прокурорський нагляд в Украіні:Навч.посібник / Керівник кол авторів Грошевой Ю.М.К.,ІСДО.-1993.-С.3.

14Грошевой Ю.М. Прокурорський нагляд в Украіні. Уч. Посібник.-К.-1993.-С.26-28.

15Грошевой Ю.М. Прокурорський нагляд в Украіні. Уч. посібник.К.-1993.-С.26-28.

16 Сухонос.В. Проблеми атестаціі прокурорських працівників. // Право Украіни.-1998,-№1-С.62-63.

17Відомості Верховноі Ради Украіни.К.-1991.-№41.-ст.546.

18Грошевой Ю.Прокурорський нагляд в Украіні.Уч.посібник-К.,-1993.-С.5.

19 Михайленко О. Проблеми реформування прокуратури України. //Право України, 1998. № 1. С. 78..

20 Стефанюк В. Напрями реалізації Конституції судами. //Право України, 1997. № С. 50-52.

21 .Руденко М, Глоговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді //Право України.1997, N11, С. 59 – 63.

22 Руденко М., Глоговський В. Представництво прокуратурою інтересів громадянина або держави в суді //ПравоУкраїни, 1997, N11. С. 63.

23 Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. – М., 1959 – С. 8-22.

24 Трубин Н.С. Прокурорский надзор за исполнением законов органами дознания.- М., 1982. – С. 22.

25 Кулаков В. Особливості прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність. //Право України, 1997. № 6. С. 10-11.

26 Давиденко Л. Функції прокуратури України згідно з новою Конституцією України. //Право України, 1997. № 6. С. 45.

27 Шумський П. В. Прокуратура України. К.: Вентурі, 1998. С. 294.

28 Ч.3 Ст. 152 Конституції України

29 Ст. 4 Закону України \"Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні\" //Відомості Верховної Ради України. 1993, № 13, ст. 111.

30 Ст. 2 Закону України \"Про Антимонопольний комітет України\" //Відомості Верховної Ради України 1993, № 50, ст. 472.