ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Удосконалення організаційно-управлінської сфери діяльності ДАІ, направленої на забезпечення безпеки дорожнього руху та прав його учасників

Надається правова допомога і необхідна інформація про умови дорожнього руху його учасникам, особливо неповнолітнім, інвалідам, громадянам похилого віку.

Аналізуються умови та стан дорожнього руху, виявляються та ведеться облік аварійно-небезпечних ділянок доріг і вулиць, місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, розробляються пропозиції щодо вдосконалення організації дорожнього руху, вносяться відповідним підприємствам, установам та організаціям для впровадження, контролюється їх виконання. Співробітники ДАІ принципово реагують на виявлені недоліки в утриманні доріг та проводять заходи щодо їх усунення. У першу чергу особливу увагу приділяють виявленню місць концентрації ДТП, тобто виявленню місць на вулицях та дорогах, де протягом року скоєно більше однієї дорожньо-транспортної пригоди. Після виявлення місць концентрації дорожньо-транспортних пригод проводяться заходи щодо їх попередження [6]. Якщо стан цих вулиць і доріг не відповідає технічним вимогам щодо безпеки дорожнього руху, інформуються органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування і комунальні служби, які відповідають за стан доріг. Цим організаціям надаються приписи ДАІ на усунення недоліків в утриманні доріг у небезпечному для руху стані. Згідно із Законом України \"Про дорожній рух\", прийнятим Верховною Радою України 28 січня 1993 року, учасники дорожнього руху мають право на:

– безпечні умови дорожнього руху;

– відшкодування збитків, завданих внаслідок невідповідності стану автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів вимогам безпеки руху;

– отримання від гідрометеорологічних, дорожніх, комунальних та інших організацій, а також органів Державтоінспекції інформації про умови дорожнього руху [7].

Вступає в дію постійно діюча система заходів, направлених на попередження, виявлення та затримання злочинних елементів. Визначені основні завдання діяльності Державтоінспекції, зокрема:

– подальша реалізація заходів, визначених Комплексною цільовою програмою боротьби зі злочинністю на 2001/2005 роки, Програмою забезпечення безпеки дорожнього руху та екологічної безпеки транспортних заходів щодо розвитку й впровадження новітніх технологій та технічних засобів у галузі забезпечення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2005 року, указів і розпоряджень Президента України, постановою Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказів і декретів МВС України;

– посилення в межах своєї компетенції державного контролю за реалізацією державної політики у сфері безпеки дорожнього руху;

– подальше вдосконалення управлінської діяльності та нормативно-правової бази у сфері безпеки дорожнього руху;

– впровадження нових форм і методів роботи з нагляду за дорожнім рухом;

– провадження роботи із забезпечення РЕПДАІ комп\'ютерним обладнанням, забезпечення автомобілів для прийому іспитів, обладнання технічного огляду автотранспорту;

– забезпечення реалізації у повному обсязі заходів щодо виконання Указу Президента України \"Про поліпшення інформаційного забезпечення на автомобільних дорогах\";

– забезпечення належного контролю за утриманням вулично-шляхової мережі у безпечному для руху стані [8].

Основним напрямом суттєвого покращання роботи ДАІ є і залишається забезпечення послідовної реалізації концепції: \"Народ, міліція – партнери\", подальша гуманізація стосунків працівників ДАІ з учасниками дорожнього руху. З цього приводу в лютому 2001 року Міністерство внутрішніх справ України видало наказ \"Про невідкладні заходи щодо вдосконалення нагляду за дорожнім рухом працівниками Державтоінспекції України\". Згідно з цим документом скориговано функції служби ДАІ, головним завданням якої відтепер є профілактика дорожньо-транспортних пригод, запобігання загибелі і пораненню громадян під час дорожньо-транспортних пригод, комплекс заходів щодо боротьби зі злочинністю на транспорті.

Якщо звернутися до правоохоронної діяльності в сучасних умовах, то виявиться, що органи держави найчастіше використовують:

– правове пропагування, пояснення сутності законів, правової політики держави;

– постійне інформування населення про стан справ у галузі охорони громадського порядку;

– стимулювання ініціативи громадськості у справі надання правоохоронним органам допомоги у боротьбі за забезпечення правопорядку;

– забезпечення поширення позитивного досвіду в боротьбі з порушеннями правопорядку;

– проведення профілактичних заходів щодо недопущення антигромадських проявів;

– заохочення громадян, які активно виявили себе в боротьбі з правопорушеннями.

Зростання свідомості, організованості громадян робить методи переконання й заохочення дедалі ефективнішими інструментами регулювання громадських управлінських відносин. При цьому звужується сфера адміністрування, невиправдане застосування адміністративно-примусових засобів впливу. Останнім часом у правовій науці більше уваги приділяється такому методу, як заохочення правомірної поведінки громадян.

Вважається, що цей метод досить ефективно використовується в ряді розвинених країни (США, Японія, ФРН, Швеція та ін.), передбачається, що з побудовою правової, економічно розвиненої і стабільної держави він пошириться і в діяльності наших органів управління. Отже, сьогодні особливого значення набуває формування нових принципів оцінки результатів роботи ДАІ, де стан дотримання чинного законодавства і повага до людей, захист їхніх законних інтересів вийдуть на перший план.

Література:

1. Вісник ДАІ України. – 2002. – № 8.

2. Колпаков В.К. Адміністративне право України. – К., 2001.

3. Офіційний вісник України. – 2002. – № 1.

4. Вісник ДАІ. – 2000. – № 8.

5. Про затвердження Правил державної реєстрації обліку автомобілів: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.93.

6. Збірник нормативних матеріалів ДАІ. – 1998.

7. Про дорожній рух: Закон України //Відомості Верховної Ради. – 1993.

8. Сигнал. – 2002. – № 7, 8.