ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Теоретико-прикладні проблеми виконання судових рішень

Слід зазначити, що проблеми теоретико-прикладного характеру виконання судових рішень притаманні не тільки українському судочинству. За твердженням фахівців, такі проблеми існують також і в країнах, які прийнято вважати розвиненими, таких як: США, держави Європейського Союзу [5, с. 7].

Основними причинами прикладного характеру невиконання виконавчих документів про стягнення заборгованості по заробітній платі та стягнення інших соціальних платежів, пов\'язаних з трудовими відносинами з підприємствами-боржниками, є:

– відсутність коштів на рахунках боржника;

– частка держави в статутному фонді підприємства-боржника становить більше 25 %;

– підприємство-боржник перебуває на межі банкрутства або вже збанкрутувало;

– ліквідне майно перебуває в податковій, банківській заставі або взагалі відсутнє;

– на основі підприємства-боржника створюються дочірні та інші підприємства, які не несуть відповідальність за боргами боржника.

Основними причинами невиконання виконавчих документів про стягнення заборгованості на користь держави (мито, штрафи, фінансові санкції та інше) є неповна інформація по установчих даних у виконавчих документах на боржника, що не дозволяє встановити його місце проживання, прізвище, ім\'я та по батькові.

Основною причиною невиконання рішень про конфіскацію майна є те що, органи, які згідно з законодавством повинні надавати відомості про належне боржнику майно, затримують подачу даних відповідей та майно, що підлягає конфіскації, в більшості випадків є неліквідним.

Причинами невиконання судових рішень про стягнення комунальних платежів є:

– згідно з заявами стягувачів і боржників виконавчі документи направляються в бухгалтерії підприємств, де працюють боржники і утримання проводиться більше ніж 6 місяців;

– відсутність зареєстрованого за боржниками особистого майна, на яке можна було б звернути стягнення.

Причинами невиконання виконавчих документів, де стягувачем виступає Пенсійний фонд України, є:

– неплатоспроможність підприємств-боржників;

– фізичні особи припинили підприємницьку діяльність і ні майна, ні коштів, на які б можна було б звернути стягнення, у них немає;

– органи, які згідно з законодавством повинні надавати відомості про належне боржнику майно, затримують подачу даних відповідей.

Причинами невиконання виконавчих документів про відшкодування шкоди, заподіяної злочинами, є:

– у боржника відсутнє будь-яке майно, на яке можна звернути стягнення;

– при відбуванні покарання боржником у місцях позбавлення волі та стягнення з них проводиться в мізерних сумах, або взагалі не проводиться у зв\'язку з тим, що вони не працюють;

– після відбування покарання, боржник немає можливості працевлаштуватися.

Загальними причинами невиконання рішень у строк, встановлений Законом України „Про виконавче провадження\", є:

– неповне кадрове забезпечення відділів, плинність кадрів;

– відсутність боржників за домашньою адресою при виконанні рішень про стягнення штрафів, державного мита тощо;

– недостатність фінансування відділів (у більшості випадків відсутня можливість для виїздів за місцем проживання та знаходження боржників, відсутні кошти для оплати за перевезення, зберігання майна, виготовлення експертних висновків);

– незабезпеченість відділів у достатньому обсязі оргтехнікою.

Однією з проблем невиконання рішень у строк є наявність великого залишку виконавчих проваджень, що накопичувалися за попередні роки при незначному збільшенні штату працівників відділів ДВС (Державної виконавчої служби).

У більшості випадків майно боржника, на яке накладається арешт, є неліквідне, також відсутні правовстановлюючі документи на описане майно, в зв\'язку з чим ускладнюється його реалізація.

Вищезазначені проблеми повільно, але все-таки вирішуються. Так, Верховна Рада України ухвалила у першому читанні розроблений Міністерством юстиції проект закону „Про внесення змін до Цивільно процесуального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо виконавчого провадження)\". Проектом пропонується доповнити вказані кодекси положеннями про порядок і строки вирішення судом питання про виїмку чи вилучення виконавчого документа або виконавчого провадження, що перебуває на виконанні в органах державної виконавчої служби.

У такому короткому обсязі неможливо висвітлити всі проблемні моменти, які виникають при виконанні судових рішень. Проте ми намагалися висвітлити ті проблеми, зволікання з вирішенням яких може завдати суттєвої шкоди в даній сфері суспільних відносин. Адже виконання судових рішень – важливий етап, без якого сам факт прийняття рішення втрачає сенс, і тому залишення проблем без їх вирішення ставить під загрозу мету здійснення судочинства.

Література:

1. Постанова Верховної Ради України „Про програму діяльності Кабінету Міністрів України „Назустріч людям\" від 04 лютого 2005 р. // Урядовий кур\'єр. – 2005. – № 25.

2. Притика Д.М. Організаційно-правові засади становлення і діяльності господарських судів України: Автореферат дис... д.ю.н. – Харків, 2003. – 45 с.

3. Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 1982. – Т. 2. – 399 с.

4. Мещерякова Н. Бути боржником вигідніше, ніж кредитором // Юридичний вісник України. – 2005. – № 9. – 5–11 березня.

5. Проблеми і перспективи Департаменту Державної виконавчої служби очима його керівника // Юридична практика. – 2005. – № 37 (403). – 13 вересня.