ReferatFolder.Org.Ua — Папка українських рефератів!


Загрузка...

Головна Правознавство. Право. Юриспруденція. Закон → Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності пенітенціарної системи України

Керівництвом Державного департаменту України з питань виконання покарань вжиті практичні заходи щодо створення діючої системи професійної підготовки кадрів, постійного підвищення та вдосконалення якості навчання. У системі професійної підготовки працівників кримінально-виконавчої системи встановлені основні організаційні види навчання, які забезпечують його безперервність і складаються з таких компонентів: первинна підготовка, підвищення кваліфікації, стажування, службова підготовка за місцем служби, навчання у вищих закладах освіти, самостійна підготовка.

Завдання та зміст навчання працівників кримінально-виконавчої системи визначені Законами України „Про освіту\", „Про вищу освіту\", „Про Державну кримінально-виконавчу службу України\", Указом Президента України від 31.07.98 р. № 827/98 „Про Положення про Державний департамент України з питань виконання покарань\", Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 01.02.2006 р. № 71, Примірного положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.02.2006 р. № 101 й безпосередньо формулюються в навчально-тематичних планах і програмах.

На заняттях у системі службової підготовки керівникам підрозділів кримінально-виконавчої системи рекомендовано головну увагу приділяти здобуттю працівниками глибоких теоретичних знань і практичних навичок для виховання у працівників почуття патріотизму, духовної культури, гуманного ставлення до засуджених, готовності виконувати службові завдання в складних умовах і на зміцнення дисципліни і законності серед працівників системи. Особливу увагу необхідно звертати на стан проведення роботи з молодими спеціалістами та особами, вперше зарахованими на службу в органи кримінально-виконавчої системи, створення умов для їхньої адаптації в колективі.

При плануванні професійної підготовки беруться до уваги такі документи:

– наказ Департаменту від 06.05.2000 р. № 85;

– рішення колегій Департаменту;

– матеріали перевірок підрозділів з питань професійної підготовки та службової діяльності;

– результати підсумкових заліків попереднього навчального року;

– аналіз оперативно-службової діяльності підрозділів;

– якісний склад кадрів;

– пропозиції підрозділів щодо покращання професійного рівня працівників;

– навчально-матеріальна база підрозділів.

Начальники усіх рівнів несуть персональну відповідальність за організацію і проведення професійної підготовки, підтримання високої професійної майстерності особового складу. З метою підвищення ролі відповідальності керівників підрозділів кримінально-виконавчої системи за стан і якість навчання підлеглих працівників під час проведення інспекторських, контрольних, підсумкових перевірок стан професійної підготовки особового складу розглядається як один з основних показників роботи підрозділів.

Професійний рівень працівника кримінально-виконавчої системи, результати його навчання обов\'язково повинні враховуватися при атестуванні, направленні на навчання в навчальні заклади, зарахуванні до резерву й присвоєнні йому чергових спеціальних звань.

Так, для підготовки фахівців пенітенціарної системи на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1161 було створено Чернігівське юридичне училище. Сьогодні – це коледж, з щорічним набором 180 курсантів за денною формою навчання та 120 слухачів заочного відділення. За час існування навчальний заклад підготував близько 2 тис. фахівців для кримінально-виконавчої системи України. Крім того, майже 448 співробітників кримінально-виконавчої інспекції та 318 оперативних працівників системи виконання покарань підвищили свою кваліфікацію в коледжі.

Чернігівський юридичний коледж є вищим навчальним закладом 1-го рівня акредитації (сертифікат НД-І № 265914 від 18.01.2001 р.), що здійснює підготовку співробітників за напрямом „Право\" спеціальністю „Правоохоронна діяльність\" з освітньо-кваліфікаційним рівнем „молодший спеціаліст\" і „бакалавр\". Підготовка бакалаврів загальною кількістю 50 чоловік, що проводиться з 2003 року, здійснюється на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України. Після закінчення коледжу випускникам присвоюється спеціальне звання „лейтенант внутрішньої служби\". Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 40 досвідчених висококваліфікованих викладачів, серед яких сім кандидатів наук, з яких два доценти. В основу навчальних планів покладено положення сучасної європейської філософії, у коледжі намагаються сформувати певний тип людини, яка б розуміла природу своєї діяльності, мала особисті якості, необхідні для роботи у сфері соціальної реабілітації тих, хто порушив закон.

Також майбутні працівники кримінально-виконавчої системи навчаються в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого, Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна.

На факультеті підготовки фахівців для кримінально-виконавчої системи (№ 9) Національної юридичної академії України імені Я. Мудрого Міністерства освіти і науки України здійснюється підготовка правознавців за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст\". Щорічний набір на навчання згідно з укладеною довгостроковою угодою складає 100 студентів на денну форму навчання, 75 – на заочну.

У Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України підготовка фахівців для кримінально-виконавчої служби розпочалася з 2002 року та проводиться за напрямами „Психологія\", „Соціальна робота\". Щорічний набір на денну форму навчання складає по 25 чоловік на факультет психології та соціологічний факультет.

Співробітники, які з-поміж молодого поповнення зараховані на службу в підрозділи кримінально-виконавчої системи на посади начальницького складу, до початку самостійного виконання посадових обов\'язків обов\'язково повинні протягом навчання пройти спеціальний курс початкової підготовки, який провадиться у два етапи.

Перший етап – ознайомчий, навчання організовується за місцем служби до направлення на курсову підготовку під керівництвом безпосередніх начальників і наставників. Індивідуальне навчання проводиться протягом одного місяця за спеціально розробленим планом. У конспекті зі службової підготовки відображаються основні нормативні документи, які вивчалися працівником згідно з затвердженим індивідуальним планом.

Другий етап – курсове навчання в навчальних закладах. Працівники, направлені на курсову підготовку, зобов\'язані прибути до місця навчання завчасно, перед початком занять, в установленій формі одягу, мати при собі формений одяг встановленого зразка, службове посвідчення про відрядження, довідку про стан здоров\'я, а також спортивний костюм, особисті речі та письмове приладдя.

Курсове навчання з первинної підготовки здійснюють Дніпродзержинське та Білоцерківське училище професійної підготовки працівників пенітенціарної системи, вони забезпечують здобуття професійно-спеціальної освіти особами, які вперше прийняті на службу в органи та установи пенітенціарної системи на посади рядового і молодшого начальницького складу. На даний час училища здійснюють первинну підготовку молодших інспекторів режиму і охорони, СІЗО та виховних колоній працівників міжобласних підрозділів спеціального призначення.